С 30 000 лв. купуват мулчер за поддръжка на пътищата в Самоков

 

ОбС отпусна 30 000 лв. за закупуване на хидравличен мулчер в Самоков. Кметът Владимир Георгиев поиска разрешение да се вземат 30 000 лв. от общинския бюджет за закупуване на хидравличен мулчер. От съветниците се искаше да разрешат да се добави нова позиции в списъка с капиталови разходи, като се завиши планът по разхода, за да се купи хидравличен мулчер за 30 000 лв. за дейностите по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата. Съветникът Емил Николов предложи да се отложи купуването му, тъй като през зимата няма да може да се ползва. Според него по-удачно било да се гласуват и заложат парите през януари догодина с новия бюджет. Кметът Владимир Георгиев обаче обясни, че този инструмент е много необходим, че са направени сметки и е неизгодно да се ползва под наем от земеделски производители.

Председателят на Общински съвет Силвия Стойчева подложи на гласуване предложението за отлагане на решението и 26 съветници гласуваха с „въздържал се“. Предложенението за отлагане не мина и се гласува предложенението за разрешаване ползването на 30 000 лв. от бюджета. Същите 26 съветници гласуваха със „за“ и предложенвието бе прието.

По принцип горският мулчер се прикачва към багери и според модела си е много подходящ за почистване на гъсталаци, пасища, горски пътеки, изграждане на противопожарни просеки, раздробяване и разчистване на опожарени райони, премахване на стари лозя или градини за повторно залесяване.