С 515 000 лв. общината в Кюстендил изгражда ново преходно жилище за деца, ще прави и ремонти

 

За 515 000 лв. община Кюстендил ще предлага нови социални услуги след реализацията на проект пред ОП “Региони в растеж”. Предвижда се ремонт на помещенията в бивша детска градина, за разширяване дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания чрез включване на иновативна дейност – Център за социална рехабилитация и интеграция. Капацитетът на Дневния център ще се увеличи от 24 на 30 потребители, а други 60 деца и младежи и техните родители ще могат да получават почасови услуги, каза координаторът по проекта Радостина Васева. Ще бъде изградено ново Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, на общински имот, на ул. “Ангел Кънчев”. Младежи в риск ще получават подкрепа от специалисти. Ще живеят по двама в стая, ще имат място за лични вещи, ще се учат на самостоятелен живот. Проектът предвижда още ремонт на съществуваща сграда за създаване на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. Става дума за общинска къща на ул. “Цар Асен” №7. В нея ще бъдат настанени 6 младежи, напуснали приемни семейства или институции, като целта е да водят самостоятелен начин на живот и да ползват консултации от специалисти.