С 5,643 млн. лв. обновяват 3 училища в Петрич, ще направят и детски фитнес в забавачка

 

5 млн. и 643 хил. лв. е стойността на обществената поръчка по проект „Образователна инфраструктура“ в Петрич.  Заложените мерки в дейност „Образователна инфраструктура“ са свързани основно с енергийната ефективност и подобряване като цяло на материалната база, в това число сграден фонд и дворно пространство, както и осигуряването на достъпна среда за деца и ученици с двигателни проблеми. Включени са гимназия „Пейо Яворов“, Трето основно училище „Гоце Делчев“, Средно училище „Никола Вапцаров“ и филиал „Калина Малина“ на ДГ №2 „Звънче“. И в четирите образователни обекта ще бъдат подменени ВиК инсталациите и изградени санитарни възли за лица с увреждания. Част от предвидените дейности включват – ремонт на покривните конструкции, ще се изградят футболни игрища, ще се изгради ново евакуационно стълбище, ще се разшири физкултурният стадион, ще има и детски фитнес на открито в детската градина.