Съдят петричанин, обещал на съгражданин да спечели общински имот на търг, искал му 500 лв. за почерпка на чиновниците

 

Районна прокуратура – Петрич е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Г.Ц. за набавяне на имотна облага чрез въвеждане в заблуждение на различни граждани. През 2015 г. обвиняемият Ц. провел няколко лични срещи с И.И., като го убедил, че ще участва в търг за закупуване на общински имот, намиращ се на ул. „Тракия“ в гр. Петрич. Той уверил мъжа, че след като го спечели, ще му прехвърли собствеността върху имота. Първоначално обвиняемият взел от И.И. сумата от 1000 лева с обещание, че ще представи пред община Петрич необходимите документи за участие в търг за закупуване на общински имот. Следващите пари, в размер на 500 лева, били поискани от Ц. под предлог, че са за почерпка на служителите на общината, които му съдействали за участието и спечелването на търга. Още 2400 лева били взети от него за „заплащане на ДДС, нотариални такси и други разноски, необходими за изготвяне на документите по закупуването на общинския имот“.

От действията на обвиняемия са пострадали и други пет лица, пред които той поел ангажимент, че ще подготви и представи пред ТЕЛК – Благоевград необходимите документи, въз основа на които впоследствие те да се снабдят с решения от ТЕЛК за трудоустрояване, както и ще обжалва решенията на ТЕЛК, с които е постановен отказ за трудоустрояване. За тази „услуга“ той искал различни суми, като по този начин нанесъл на пострадалите имотна вреда в общ размер на 1050 лева. Сумата от 1700 лева обвиняемият получил в резултат на поредна измама, като този път пострадалият И.Р. бил въведен в заблуждение, че чрез съдействието на доктор Лозанова, член на ТЕЛК към МБАЛ – гр. Благоевград, ще бъде снабден с решение от ТЕЛК за пенсия. Освен това му било обещано внасянето в НОИ – Благоевград на осигурителните вноски за период от време, през който учил във Военното училище в гр. Велико Търново, за да може това време да се зачете като осигурителен стаж при пенсиониране. Г.Ц. уверил мъжа, че ще го снабди и с документ, удостоверяващ това обстоятелство. В продължение на два месеца – от август 2016 г. до октомври 2016 г., обвиняемият Ц. провел няколко срещи в Петрич и Благоевград с В.И., по време на които го уверил, че има контакти в Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция Благоевград. Срещу сумата от 1000 лева той обещал на мъжа да окаже съдействие за получаване на държавна помощ/подпомагане по „Директни плащания“ за кампания 2016 г. по програма за отглеждане на пчели. Първоначално поискал пари за регистриране и подаване на заявление от името на пострадалия като кандидат. Следващата сума била за оформяне на документите, които следвало да бъдат представени в ДФ, а впоследствие поискал и за такса за кандидатстване.

Предстои насрочване на делото срещу обвиняемия Г.Ц., набавил имотна облага чрез въвеждане в заблуждение на различни граждани.