Кметът Георгиев прадлага ОбС да стартира процедурите за златния триъгълник в Боровец, хората питат: От къде ще се вземат 60 млн. лв. за строителство, пак ли ще се тегли заем?

 

Докладна записка от кмета Владимир Георгиев за международен архитектурно-градоустройствен конкурс по ЗОП за идеен проект за нова централна част на Боровец ще бъде разгледана на сесия в Самоков. Очаква се Общински съвет – Самоков да съгласува представеното задание и предложението за избор на членове на журито. Както писа в.“Вяра“, предмет на конкурса е избор и реализация на идеен проект за територията „Златният триъгълник в Боровец.  Тя  е разположена в най-оживената и атрактивна част на курорта, в непосредствена близост до финала на ски пистите и началните станции на КВЛ- кабинковия и седалков лифт, както и до някои от най-големите и значими хотелски комплекси. Класираните на първо, втори и трето място, както и още два излъчени от журито проекта ще бъдат възнаградени с парични награди, а първопремираният проект ще получи директно право на възлагане и предложение за договор за технически и работен инвестиционен проект.  Общата стойност за реализация на инвестиционното намерение се предвижда да бъде до 60 млн. лева без ДДС.

Териториалният обхват на конкурса включва част от т.нар. „Златен триъгълник“ в централната част на Боровец, разположен в триъгълното пространство между улиците:  – на север ул. свързваща хотел „Рила“ и начална станция на Кабинковата въжена линия (КВЛ),  – на запад главният път между Самоков и Боровец и начална станция на КВЛ  – на югоизток улицата между хотел „Флора―, протежението на финала на пистите „Мартинови бараки― и хотел „Рила―.

Всеки от конкурсните проекти трябва да предложи и обоснове етапност на изпълнение на така предложената архитектурна концепция и съобразено с предложените устройствена концепция и функционална програма. Желанието на кмета е първият етап на реализация да включва с предимство обектите, които ще допринесат за възвръщаемост на инвестицията (като например търговски обекти и заведения за хранене, спорт и рекреация), като са допустими и други обосновани предложения.

Марияна Вучова