Съветничката Г. Виделова: Община Бобошево става все по-еко, извозените отпадъци през 2017 г. намаляха до 361 000 т

Лиляна Плачийска ръководи сесията на ОбС-Бобошево

Отпадъците, извозени от община Бобошево през 2015 г., са 481 000 т, а през 2016 г. намаляват на 463 800 т, за да стигнат до 361 000 т през 2017 г. Общината стана все по-екологична, отбеляза съветничката Гергана Виделова на ОбС сесията. По нейно предложение съветниците гласуваха Програма за управление на отпадъците, в която да отпаднат отменени от закона наредби и да бъдат заменени с новите нормативни актове.

Гергана Виделова оспори пред общинските съветници, че по точка 19, докладна на кмета Маринов за разрешение за изработване на нов устройствен план ПУП, е използвана стара информация от 2015 г., която следва да бъде актуализирана.

Общинските съветници Гергана Виделова, Стефан Тачев и кметските наместници на Слатино, Блажиево и село Усойка на сесията

Кметът на Бобошево Крум Маринов и председателката на ОбС бяха отпуска и не присъстваха на сесията. Сесията бе ръководена от зам.-председателя на ОбС Лиляна Плачийска. На заседанието бяха създадени условия за конструктивен дух на вземане на решения и обсъждане на докладните записки. Присъства и ст. инспектор Лъчезар Габровски от полицията, който публично се отчете да свършената работа.