Скандалният кравар от Самораново Борис Дотин се размина със 100 лв. глоба за разпуснат из селото добитък без надзор, съдът го оправда

Стадото на Дотин

Краварят от Самораново Борис Дотин, който придоби скандална известност с това, че пуска добитъка си без надзор и пакости по селото, остава безнаказан.

Дотин, който преди няколко години беше бил свой съселянин, се разминава със 100 лв. глоба, след като Районният съд в Дупница отмени санкцията, наложена му от община Дупница. Според съда наказателното постановление от 20 октомври миналата година, което е подписано от зам.-кмета Крум Милев и е свързано с факта, че Дотин отглежда повече от допустимите по наредба брой животни. Постановлението е издадено след проверка на общински служители от 4 август 2016 г. От общинската администрация установили, че Дотин отглежда 21 крави и телета в нарушение на чл. 8 от Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница.

Борис Дотин

При връчването на акта Дотин е отразил в графата за обяснения и възражения, че това е пореден административен рекет, натиск и изнудване от страна на кмета на Дупница
Въз основа на съставения акт на собственика на животните е съставено наказателно постановление, в което в посочено, че на лицето са направени предписания с Констативен протокол № 1/04.08.2016 г. за привеждане броя селскостопански животни съгласно изискванията за допустими норми, посочени в Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница, които е следвало да изпълни в 30-дневен срок. На 7 октомври 2016 г. е извършена последваща проверка, от която е установено, че предписанията не са изпълнени, с което животновъдът е нарушил разпоредбата на чл. 8 от Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница, за което му е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 (сто) лв.
В хода на съдебното следствие е установено, че има няколко процесуални нарушения в съставения на Дотин акт, а именно – не е посочено кога е извършено нарушението, липсва описание на нарушението и обстоятелствата, при които последното е извършено. Не става ясно и на коя дата е прието, че е извършено нарушението – датата на съставяне на констативен протокол – 04.08.2016 г. или датата на извършената последваща проверка – 07.10.2016 г.
Наказателното постановление пък е издадено ден след съставянето на акта, което е лишило санкционирания от възможността да предприеме предвидените от закона действия.
Съдът приема, че процесуалните нарушения са съществени и са довели до ограничаване правото на защита на Дотин, който не може да разбере в какво точно е обвинен, за да реализира правото си на защита в пълен обем.
Решението на съдия Светла Пейчева подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил.

Както сме писали, преди време цяло Самораново настръхна заради това, че Дотин пуска на стадиона и близката детска площадка животните си, сред които имало и бикове. Хората бяха обезпокоени, че може да се стигне до инциденти, тъй като животните се разхождат необезпокоявани на метри от децата. Саморановци бяха изключително ядосани и заради силната миризма от животните, заради което съседите му се принудили да зазиждат прозорците на домовете си.