Софийската фирма на Антон Арнаудов „Инфра Роудс“ ЕООД единствена стигна до финала на конкурса за саниране на сградата на община Благоевград, предлага 3 310 786,50 лв. с ДДС

  • 9 от 10-те подали оферти фирми аут, Николай Йосифов, Антоан Стоянов и Димитър Делийски от Кюстендил предлагат да изградят покрив, без това да е обект на поръчката
  • ДЗЗД „Ерма строй“ иска да заглушава шума с цел опазване на дивата флора и фауна

 

„Инфра Роудс” ЕООД от София единствена отговаря на изискванията за саниране на сградата на община Благоевград. Това стана ясно вчера на заседанието за отваряне на ценовите оферти от комисията начело с юриста на общината Никола Радойчев. 9 от общо 10-те строителни фирми и обединения, които кандидатстваха за саниране на сградата на общината, бяха отстранени. Радойчев подробно обоснова мотивите да не се допусне до финалния етап всеки от кандидатите. Голяма част от кандидатите са объркали, че поръчката е по Националната програма за енергийна ефективност и съобразили офертата си с изискванията й, вместо с тези на ОП „Региони в растеж 2014-2020“. Вторият масов пропуск бе механичното почистване на плочите на фасадата на сградата. Единственото обединение бе ДЗЗД „Ерма строй“ на фирмите „Ерма билдинг“ ЕООД и „Евастрой“ ООД. Според Търговския регистър собственичката на „Ерма билдинг” ЕООД Руска Митева е регистрирала дружеството на 27 юни със 100 лв. капитал и седалище в Пловдив. Партньорът й Георги Иванов от „Евастрой“ ООД е със седалище в с. Гелеменово, Пазарджишко. Един раздел от офертата им обаче предизвика усмивки, тъй като визираше мерки за заглушаване на шума с цел опазване на дивата флора и фауна при евентуално струпване на птици и диви животни.

В предложението си двете фирми визират демонтаж и монтаж на керемиди на скатен покрив, въпреки че покривът на кметството е с плоча и няма нито една керемида. Вместо монтаж на алуминиева дограма, каквото е изискването на общината, те предвиждат монтаж на ПВЦ дограма. „Защитата на популацията на дивите животни не се отнася към предмета на обществената поръчка, тя не предвижда и изкопни работи, нито мерки по опазване на евентуални археологически или други находки, описани в офертата“, посочи Никола Радойчев.

Заради поредица от несъответствия с изискванията на обществената поръчка бе отстранена и „Агрон груп“ ЕООД на Светлин Владимиров от Несебър. В частта за отоплителната система даденият гаранционен срок бе 16 г., при максимално допустим 10 г. Възложителят община Благоевград е объркан на едно място в офертата с община Ямбол, другаде е записано, че санирането ще подобри учебния процес в учебните заведения.

Столичната фирма „НСК София“ ЕООД е отстранена заради несъответствия в броя на работниците, заявени в различните приложени от тях документи, и за това, че не се е съобразила с изискването на възложителя за монтаж на алуминиева дограма, като е планирана ПВЦ.

Строителната фирма на общинските съветници Димитър Урдев и Васил Миладинов „Динатстрой“ ООД не е стигнала до финала заради предвидената гипсова шпакловка и силикатна мазилка за 7800 кв.м, т.е. 4 пъти повече от заявените от общината 1968 кв.м площ да саниране. Фирма „Булплан инвест“ ООД на съдружниците Николай Йосифов, Антоан Стоянов и Димитър Делийски от Кюстендил е дала гаранционен срок в част „Отоплителна инсталация“ за 16 г., при максимално допустим 10 г. От фирмата са заложили изграждане на нова покривна конструкция, а това не е обект на поръчката. Благоевградското дружество „Елитстрой“ АД на Изабела Георгиева и Васил Георгиев не бе допуснато заради несъответствия в технологично-строителната програма. То предвижда в офертата си разрушаване на сгради и съоръжения, строително-монтажни дейности в болница, като са включени неадекватни дейности към поръчката. Столичната фирма „Ърбън грийн“ ЕООД с управител Дарин Лашков също остана извън надпреварата, тъй като в офертата административната сграда на общината се разглежда като жилищна. Благоевградската фирма ЕТ „Маргарита-П-Иван Костадинов“ на П. Петрунов също е отстранена. Така на едно място в документите е описана технологията, която ще спазва за полагане на топлоизолация по фасади, а в поръчката се иска вътрешна топлоизолация. „Глаболгарстрой-Благоевград” АД също е отстранена заради разминаване на броя на работниците.

Единствената фирма, която отговаря на изискванията, поставени от възложителя, е софийската „Инфра Роудс“ ЕООД на Антон Арнаудов. Затова и само неговата оферта бе допусната до последния етап – отваряне на ценовите предложения. 3 310 786,50 лв. с ДДС е цената на „Инфра Роудс“ ЕООД за проектиране и саниране. Начално обявената от общината цена бе 3 330 799,40 лв. с ДДС. Дали „Инфра Роудс“ ЕООД ще бъде предложена на кмета д-р Атанас Камбитов за подписване на договор за саниране на сградата на общината, ще стане ясно до седмица.