Стратегията за развитие на образованието в община Сатовча влиза да обсъждане в ОбС, от общината: 40 от завършилите 12-и клас продължават да учат висше, ежегодно извършваме ремонти

 

Миграцията е причина за намаляването на учениците в община Сатовча, пише в проекта на Стратегията за развитие на образованието в община Сатовча за периода 2016-2020 година. Тя трябва да се приеме този петък на сесия на Общинския съвет.

Като положителен може да отбележим факта, че въпреки обучението на децата в слети и маломерни паралелки при Националното външно оценяване на училищата децата от тези училища постигат високи резултати, което ще рече, че в тези училища има добре подготвени и мотивирани учители.

Положителен е фактът, че всяка година около 35-40% от завършващите 12-и клас ученици продължават образованието си във висши учебни заведения. Ежегодно общинската администрация извършва текущи освежителни ремонти по поддръжката на учебната база в малките населени места. Като остаряла и амортизирана може да посочим училищната база в селата Осина, Фъргово, Крибул, Туховища и Жижево”, пише в общинската стратегия, съобщиха от администрацията на Арбен Мименов.