Monday, May 20, 2024
HomeБизнесУважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 март 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 20.03.2018 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Банско: Атон, Драма, местност Грамадето, Найден Геров, Стражите

На 20.03.2018 г. /13:00 – 14:00 ч./ –  Банско: местност Грамадето, Пирин, Улично Осветление Тп Комфорт

На 20.03.2018 г. /14:30 – 15:30 ч./ –  Банско: Явор

Община Благоевград

На 19.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 20.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 21.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 22.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 23.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Рилци: Васил Левски, Диновица, Илинден, местност Диновица, Св.Иван Рилски, Трети март, УПИ IX-144, Кв. 17, ХІ-482, Нв.22, Хан Аспарух, Цар Борис I

На 19.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Клисура, Общ. Благоевград: Гяурска, махала  Гяурска и махала  Рекарска, махала Гяурска

На 19.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 20.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 21.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 22.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 23.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, махала Хамбарджийска, Тугулска

На 19.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 20.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 21.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 22.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 23.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Рилци: IX-460, 000399, XV-273, Амитица, Грънчарски андък, Диновица, Илинден, Имот 023001, местност Амитица, местност Габеро, местност Крушите, ПИ 018013, Рафетица, Рила, Св.Иван Рилски, Стремата, Трети Март, УПИ Х-463, Кв.6, УПИ ХIII-261, Кв.11, УПИ-I-468 Кв.25, УПИ-IV-451,Кв.27, УПИ-ІV-468,Кв.25, УПИ-ІІІ-63, ХIХ-33, Кв.7, Хан Аспарух, Цар Иван Асен

На 19.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 21.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 22.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 23.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград: местност Чимево дере

На 19.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Логодаж: Стоилова Кория

На 19.03.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ –  Банско: Хан Тервел

На 19.03.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ –  Благоевград: Васил Левски, Даме Груев, Джеймс Баучер, Крушево, Радовиш, ул. Даме Груев, Кв. 216, УПИ-XII, ПИ 04279.617.14 и 04279.617

На 19.03.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Грамада, местност Под Грамадите-Ш13, местност Под Черквата, местност Царевско шосе, местност Чикуто-Ш16, местност Чукито, Орбита

На 20.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 22.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Церово, Общ. Благоевград: местност Кантона, Надежда, Осми март, П. Яворов, При Полигона, УПИ VIII-111,112, Кв.15, УПИ І-139,Кв.12, УПИ ІV-110,Кв.15;

На 20.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 22.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Айдаровско дере, Димитър Талев, К. и Никола Хайдукови, местност Айдаровско дере, местност Арнаутски гроб, местност Козолдуй, местност Медунски андък, местност Мицански андък, местност Полигона, местност Река Струма, Мицански андък, Неуточнен адрес, Огражден, Петко Р.Славейков, Подстанция Ален мак, Свобода, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански;  Делвино, Общ. Благоевград: Баздо, Вировете, махала Кацарска, местност Мицански Андък, местност Преслапо, Пл. 11;  Еленово, Общ. Благоевград;  Изгрев, Общ. Благоевград: 00701, 33.432, Айдарово, Кури Дере, Кучкудерска Нива, махала Деянци, местност Кури Дере, местност Пейчинска Чука, местност Чуката, УПИ IV 87, УПИ-ХІ 218 Кв.21, Чуката;  Марулево;

На 20.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Вардар, местност Чимево Дере, Ридо, Скакавица, Шар Планина;

На 20.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 22.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Айдаровско Дере, Гладно Бърдо, Димитър Талев, К. и Никола Хайдукови, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Колзодуй, местност Полигона, местност Река Струма, Огражден, Петко Р.Славейков, Подстанция Ален Мак, Свобода, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански;

На 20.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 22.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград;

На 20.03.2018 г. /09:30 – 12:15 ч./ –  Благоевград: Еленово, Калина, Хвойна;

На 20.03.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Бело Поле, Общ. Благоевград: Васил Левски, Имот 04279.818.47, Полето, Тухларната;  Благоевград: 14-ти Полк, Грамада, Еленово, Кузман Шапкарев, местност Герено, местност Среден Път-Ш-9, местност Тухларната, местност Царевско Шосе, Мир, Пътен Възел, Средния Път-Ш.09, Стоимен Календерски;  Бучино: Ахмедово, До Моста на Р. Струма, Лозята, махала Каракачанка, махала Мичевци, местност Долно Поле, местност Лозята, местност Полето, местност Текето, местността Чукарски Рид, Община Благоевград, махала  Тасковска;  Дренково: махала Балевска, местност Реката, С. Дренково, Община Благоевгр, Старите Къщи-Р;  Зелен Дол: местност Валого-Краварник, местност Крачаница, местност Реката;  Лешко;  Логодаж: Гръчка махала, махала Гелинска, махала Мазневци, махала Нединска, местност Палански Валог  Рилци: УПИ VI-465,Кв.27, Цигларката

На 20.03.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./   На 21.03.2018 г. /11:00 – 16:30 ч./ –  Българчево: местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища

На 20.03.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Бадемите, Борис Сарафов, Дъбравска, К. и Никола Хайдукови, Мелник, Родолюбие, Сотир Атанасов, Трети Март, Христо Чернопеев

На 20.03.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./   На 22.03.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Еленово

На 21.03.2018 г. /08:30 – 12:15 ч.; 13:15 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Еленово, Орион

На 21.03.2018 г. /08:30 – 14:15 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Броди, Струмско Център, Яне Сандански

На 21.03.2018 г. /09:45 – 10:20 ч.; 09:45 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Славово

На 21.03.2018 г. /09:45 – 10:20 ч.; 09:45 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Горно Хърсово: Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Михтарци, махала Мъртвако, махала Новоселци, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, местност Валого, местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви

На 21.03.2018 г. /09:45 – 10:20 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, Брезово, махала  Калуцка, махала  Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово Тп Милово, махала Петковци, Месност Демирево, местност Горно Демирево, местност Ковачница, Осойната

На 21.03.2018 г. /09:45 – 10:20 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, махала  Ваканинци, махала Щърбевци, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, местност Градището, местност Клено, местност Мучова Чука, местност Ръженици, местност Ръжениците, местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид

На 21.03.2018 г. /09:45 – 10:20 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Рилци: местност Арсовото, местност Цонева Межда, Телкиево Дере

На 21.03.2018 г. /09:45 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, махала  Калуцка, махала  Центъра Мотела, махала Милово Тп Милово, махала Петковци, местност Ковачница, Осойната

На 22.03.2018 г. /09:15 – 13:15 ч./ –  Благоевград: Васил Левски, местност Международно Шосе, Тодор Александров

На 23.03.2018 г. /11:30 – 16:15 ч./ –  Зелен Дол: 293, Валого-Краварник, местност Валого-Краварник, УПИ IV-220,Кв.8

Община Гоце Делчев

На 19.03.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово: 000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, местност Вельов Рид, местност Лозята, местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П.Р.Славейков, ПИ -778, Площада, Победа, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Тъпане, УПИ Іі, Кв.44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин;  Долно Дряново;  Блатска: 030023, Местн. Бозукдермен;  Боголин: 253;  Гоце Делчев: Драма, местност Мочура;  Гърмен: местност Маноле;  Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета;  Крибул: 262;  Крушево, Общ. Гърмен: VІ-138, Кв.10, Іх-108;  Теплен;  Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв.2;

На 19.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч./ –  Копривлен: Александър Стаболийски, Васил Левски, Георги Бенковски, Драма, Кирил и Методи, Неуточнен Адрес, Петър Берон, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Симеон, Юрий Гагарин;

На 19.03.2018 г. /08:45 – 09:30 ч./ –  Копривлен: 024015, 585 Кв.3, Бачо Киро, Васил Левски, Драва, Драма, Илинден, Мрамора, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Тодор Паница, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон, Шипка, Яне Сандански;

На 19.03.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Гоце Делчев, местност Мочура;

На 19.03.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Хаджидимово: VIII, І-319, Кв.81, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Вазов, Илинденци, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, местност Савака, местност Свети Димитър, местност Тумбата, Младост, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Отец Паисий, Пейо Яворов, Св.Димитър, Свети Георги, Свети Димитър, Спартак, Средни Ливади, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Трети;

На 19.03.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Гоце Делчев;

На 19.03.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Хаджидимово: Стопански Двор;

На 19.03.2018 г. /15:45 – 16:00 ч./ –  Копривлен: 024015, 585 Кв.3, Александър Стаболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Васил Левски, Георги Бенковски, Драва, Драма, Драма, Илинден, Кирил и Методи, Мрамора, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Стопански Двор, Тодор Паница, Тодор Паница, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански;

На 20.03.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Алеко Константинов, Арда, Атанас Дуков, Атанас Свещаров, Атанас Тешовски, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Априлов, Враня, Генерал Ковачев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Гранична, Дебър, Димитър Димов, Драгоман, Драма, Дунав, Екзарх Антим, Екзарх Йосиф, Иларион Макариополски, Илинден, Илия Дуков, Кв.157,207,216,218, Кв.158 УПИ І, Кичево, Комсалко Лако, Крива Паланка, Кръстьо Сарафов, Лакото, Майор Димитър Думбалаков, Марица, Марица 5а, местност Стрелбището, Михаил Антонов, Мише Баир, Неофит Бозвели, Неуточнен Адрес, Никола Мандушев, Ниш, Отец Паисий, Охрид, Патриарх Евтими, Пейо К.Яворов, Пенчо Славейков, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Потока, Преспа, Прилеп, Солун, Стара Планина, Стефан Захариев, Стойо Льондев, Стоян Петралийски, Струма, Тодор Александров, Тодор Каблешков, Тодор Паласкаря, Тодор Стоянов, Тунджа, Търговска, Христо Матов, Христо Силянов, Цар Иван Асен, Цар Калоян, Цариброд, Царица Йоана, Шипка, Янко Атанасов;

На 20.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Брезница: Керанека;

На 20.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, І-181006, Мест. Ташков Мост, Алеко Константинов, Ален Мак, Арда, Бели Брези, Бяло Море, Вардар, Вардар, Васил Левски, Георги Бенковски, Герман Титов, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Даскал Господин, Детска, Драма, Дунав, Дунав, Кв.201 УПИ Іі-344, Кмет Никола Атанасов, местност Мочура, местност Текето, Михаил Даев, Момини Кули, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Панаирски Ливади-Продължение, Петър Сарафов, Петър Сарафов, Попови Ливади, Потока, Радецки, Серес, Складова База, Складова База, Стоян Петралийски, Ташков Мост, Тащков Мост, Текето, Търговска, Христо Ботев, Черна Гора, Черна Гора, Юг, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин;

На 20.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Мусомища: местност Стопански Двор;

На 21.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Братя Миладинови, Враня, Екзарх Йосиф, Иларион Макариополски, Пирин, Христо Силянов, Цариброд;

На 21.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: Капсии;

На 21.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: 17395.8.143 17395.8.28 21680.5.136, Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Гранична, Димо Хаджидимов, Екзарх Антим, Илия Батаклиев, К.К. Попови Ливади, Кестените, местност Стрелбището, местност Текето, Неофит Бозвели, Панаирски Ливади, Папаз Чаир, Пейо К.Яворов, Попови Ливади, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето, Ръждавица, Тодор Александров, Христо Матов, Цар Калоян;

На 21.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Делчево, Общ. Гоце Делчев: 020288 М. Ливадите;

На 21.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Добротино: 4043, Сарп Дере;

На 22.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Горилата, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Китка, Криволак, местност Стопнаски Двор, местност Стопнаски Двор, Панаирски Ливади, Панаирски Ливади, Попови Ливади, Рила, Стара Планина;

На 22.03.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Копривлен: Неуточнен Адрес;

На 22.03.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Ново Лески;

На 22.03.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Хаджидимово: Мержането;

На 22.03.2018 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово: Помпени Станции Подем1,2;

На 22.03.2018 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Теплен: Помпена Станция;

На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Атанас Свещаров, Кръстьо Сарафов, Мише Баир, Христо Силянов;

На 23.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./ –  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Гоце Делчев, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Кирил и Методий, Одрин, Охрид, Паоло Ленц, Парцел ХіV, Кв.97а, Серес, Скопие, Солун, Стара Планина, Тодор Александров, Търговска, Цар Самуил, Царица Йоана, Юг;

На 23.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Якоруда: Даме Груев/Никола Вапцаров/;

На 23.03.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Булаир, Васил Левски, Генерал Ковачев, Георги С.Раковски, Горилата, Гоце Делчев, Димитър Ножаров, Димо Хаджидимов, Добруджа, Е и К Дукови, Иван Вазов, Кв.149 УПИ Vііі-1228, Кирил и Методий, Л.Каравелов, Милан Конев, Михаил Антонов, Одрин, Отец Паисий, Охрид, Петър Берон, Петър Сарафов, Полковник Борис Дрангов, Сестри Дукови, Скопие, Стара Планина, Тодор Каблешков, Търговска, ХVІ-763 Кв.138, Христо Ботев, Цар Самуил, Царица Йоана;

На 23.03.2018 г. /12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Булаир, Васил Левски, Генерал Ковачев, Георги С.Раковски, Горилата, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Димитър Ножаров, Димо Хаджидимов, Добруджа, Е и К Дукови, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Иван Вазов, Кв.149 УПИ Vііі-1228, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Л.Каравелов, Милан Конев, Михаил Антонов, Одрин, Одрин, Отец Паисий, Охрид, Охрид, Паоло Ленц, Парцел ХІV, Кв.97а, Петър Берон, Петър Сарафов, Полковник Борис Дрангов, Серес, Сестри Дукови, Скопие, Скопие, Солун, Стара Планина, Стара Планина, Тодор Александров, Тодор Каблешков, Търговска, Търговска, ХVІ-763 Кв.138, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Самуил, Царица Йоана, Царица Йоана, Юг;

На 23.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Преспа, Прилеп, Тунджа, Христо Силянов, Цариброд;

Община Гърмен

На 22.03.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гърмен: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Пета, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тринадесета, Шеста

На 23.03.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Долно Дряново

На 22.03.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен: 034075, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Първа, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет и Първа, Шестнадесета

Община Кресна

На 20.03.2018 г. /09:00 – 11:15 ч./ –  Кресна: местност Кресненско Ханче

Община Петрич

На 19.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 21.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Чучулигово: Капсиди

На 19.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма

На 19.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./ –  Тополница, Общ. Петрич: Гробището

На 19.03.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 1, Кв.355, Папульо, Цар Самуил

На 19.03.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Ново Кономлади

На 19.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  С.Капатово

На 20.03.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич: Драва

На 20.03.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Гео Милев, Георги Бенковски, Георги С.Раковски, Димитър Талев, Драва, Пейо Яворов, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, УПИ 6-1862, Христо Смирненски, Цар Симеон, Черноризец Храбър

На 20.03.2018 г. /09:00 – 19:00 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Старчево: Солун

На 20.03.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Георги Урумов, Дончо Лазаров, Кат Петрич, Марица, Параскева Филипова, Полковник Дрангов, Цар Самуил, Цар Симеон

На 20.03.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Долна Джумая, Иван Апостолов, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Места, Полковник Дрангов, Серска, Цар Борис III

На 20.03.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Митино

На 21.03.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Кърналово: Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, местност Дабето, местност Ливадите, местност Острово, местност Побиен Камък, местност Порой, местност Фабриката, Петко Р.Славейков

На 21.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Параскева Филипова, Цар Самуил

На 22.03.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: България, Европа, Места, Параскева Филипова, Промишлена Зона, Търговски Комлекс Биляна, Цар Самуил

На 22.03.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Кърналово: Вит, Витоша, Г.Димитров, извън регулацията, местност Бельовица, местност Джуново, местност Юрето, Одрин, Петко Р.Славейков, Станке Лисичков, Стара Планина, Хилендар, Цар Калоян, Чекръко, Шипка, Юрето

На 22.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Кърналово: Арда, Бъкстон, Вела Благоева, Витоша, Марица, местност Слонищата, местност Улуко, местност Юрето, Оборище, Одрин, Петко Р.Славейков, Родопи, Септемврийска, Славянска, Хилендар, Цв.Радонов, Шипка

На 23.03.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Марица, Папульо, Софрони Врачански, Цар Самуил, Черно Море

Община Разлог

На 19.03.2018 г. /10:00 – 10:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Разлог: 61813.645.21 М. Габавица, Александър Стамболийски, Баница, Бела Река, Бела Река, Булаир, Васил Левски, Вихрен, Възраждане, Генерал Ковачев, Голак, Грънчарска, Даме Груев, Занаятчийска, Изток, Изток, Иларион Макариополски, Илийска, Искър, Каракьой, Лазар Топалов, Марица, Мехомия, Неуточнен Адрес, Нов Път, Предел, Саровица, Св.Св.Кирил и Методий, Стара Планина, Телемах Илиев, Тодор Александров, Трети Март, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Самуил, Черна Река, Шаркьой, Шипка, Явор

На 21.03.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски, Баница, Бела Река, Даме Груев, Изток, Иларион Макариополски, Каракьой, Предел, Черна Река

На 21.03.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Баня, Общ. Разлог: Шеста

На 21.03.2018 г. /13:00 – 14:00 ч./ –  Бачево: 23-ти Септември, Димитър Благоев, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, Неуточнен Адрес, Шипка

На 21.03.2018 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Бачево: 23-ти Септември, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методи, Людмила Живкова, Неуточнен Адрес, Оборище, Партизанска, Пенчо Славейков, Пирин, Рила, Тодор Каблешков, Тримата Ятака

На 21.03.2018 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Разлог: Черна Река

На 22.03.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог: Минно Селище

На 22.03.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Горно Краище

На 22.03.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог: Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Георги Димитров, Иван Вазов, Кокиче, Лале, Минно Селище, Пирин, Първа, Рила, Трета, Шеста

На 22.03.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски

На 22.03.2018 г. /13:00 – 14:30 ч./ –  Разлог

На 22.03.2018 г. /14:30 – 16:00 ч./ –  Банско: Пирин

На 22.03.2018 г. /14:30 – 16:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски, Бела Река, Възраждане, Иван Даскала, Изгрев, Иларион Макариополски, Лазар Топалов, Мирчо Кипрев/Бело Море/, Опълченска, Охрид, Патриарх Евтимий, Пирин, Родопи, Саровица, Св.Климент Охридски, Св.Св.Кирил и Методий, Телемах Илиев, Хан Пресиян, Цар Иван Асен II, Цар Калоян, Цар Симеон, Черна Река, Яне Сандански

Община Сандански

На 19.03.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Сандански: Арда, Борис Сарафов, Първи Май, Свобода, Тодор Каблешков, Цар Иван Шишман, Яне Сандански

На 19.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански: местност Струма

На 20.03.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ –  Малки Цалим

На 21.03.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Сандански: Гоце Делчев, Свети Георги

На 21.03.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ –  Вихрен

На 21.03.2018 г. /12:30 – 14:30 ч./ –  С.Катунци

Община Сатовча

На 19.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста

На 19.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кочан: Младост, Пристране

На 19.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кл.Охридски, Лале, Мвец Црънча, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март

Община Симитли

На 19.03.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 20.03.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 21.03.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 22.03.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 24.03.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Полето: 026023

На 23.03.2018 г. /08:00 – 14:15 ч./ –  Симитли: Иван Козарев, Любен Каравелов, Миразица, Ораново, Партизанска, Предел, Преспа, Симитли, Яне Даракчийски

Община Струмяни

На 20.03.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Илинденци: местност Бабище

На 20.03.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Струмяни: 7-Април, Димчо Дебелянов, Долна Белица, Дядо Ильо Малешевски, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Св.Св.Кирил и Методи, Св.Св.Константин и Елена, Спартак, Христо Ботев

На 20.03.2018 г. /14:00 – 16:15 ч./ –  Струмяни: Врабче, Дядо Ильо Малешевски, Кочо Честименски, Мура, Неуточнен Адрес, Св.Св.Кирил и Методи, Синаница, Спартак, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил

Община Хаджидимово

На 23.03.2018 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово: Анещи Узунов, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Дунав, Елин Пелин, Кокиче, местност Вельов Рид, Неуточнен Адрес, Стопански Двор, Тъпане

На 19.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Копривлен: Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

Община Якоруда

На 22.03.2018 г. /10:30 – 14:30 ч./ –  Бел Камен

На 22.03.2018 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Конарско

На 22.03.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Якоруда: Алпийска, местност Трещеник, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

RELATED ARTICLES

Most Popular