Уважаеми клиенти ,

Уважаеми клиенти ,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 25 – 29 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Благоевградска област

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Община Банско

На 27.09.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Добринище: ул. „Адам Трънка“, Иван Козарев, Местност Гоце Делчев, Местност Лаговете, неуточнен адрес, Тодор Каблешков, Хан Аспарух

Община Благоевград

На 25.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Бело поле, Общ. Благоевград: Ванчо Богданов, Васил Левски, Имот 04279. 818. 47, УПИ III-63, Кв. 5

 Логодаж: УПИ-ІV-195 Кв. 14, Голяма Нива

На 25.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Борис Сарафов, Васил Левски, Дъбравска, Илинден, Костур, Митрополит Борис, Неофит Рилски, Петър Зографски, Полковник Дрангов, Св. Димитър Солунски, Св. Иван Рилски, Сергей Румянцев, Страцин, Тодор Александров

На 25.09.2017 г. /09:00 – 14:15 ч./ –  Благоевград: 04279. 619. 59, Авганцов Чифлик Ш. 72, Александър Стамболийски, Вихрен, Даме Груев, Местност Международно шосе, Промишлена, Промишлена зона, Св. Димитър Солунски, Страцин

На 25.09.2017 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Благоевград: Св. Димитър Солунски

На 26.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Борис Сарафов, Васил Левски, Дъбравска, Илинден, Костур, Местност Мингингова поляна, Местност Септемврийче, Митрополит Борис, Неофит Рилски, Петър Зографски, Полковник Дрангов, Св. Димитър Солунски, Св. Иван Рилски, Сергей Румянцев, Страцин, Тодор Александров

На 26.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 04217. 920. 1. 70, Местност Септемврийче

На 27.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Местност Мингингова поляна, Местност Септемврийче

Община Гоце Делчев

На 27.09.2017 г. /09:30 – 15:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Беслен: Парцел 227 По Плана на с. Беслен

На 25.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев: Вардар, Георги Бенковски, Дунав, Никола Вапцаров, Търговска

На 25.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 30.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезница: Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели брег, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стефан Караджа, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ХVIII-72138, Кв. 58, Хан Аспарух, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чифлика;  Гоце Делчев: Драмски път

На 27.09.2017 г. /09:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев: Дунав;  Илинден, Общ. Хаджидимово;  Копривлен: 000381, Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Гоце Делчев, Граничар, Драва, Драма, Завода, Здравец, Изгрев, Илинден, Кирил и Методи, Кокиче, Малка Еловица, Младост, Паисий Хилендарски, Парка, Петър Берон, Пи-000186, Първи май, Свети Георги, Свети Димитър, Славянска, Стопански двор, Тодор Паница, ХII-544 Кв. 1, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански;  Ново Лески: М. Варадите, Местност Варади, с. Ляски, Имот 501003;  Петрелик;  Садово, Общ. Хаджидимово: М. Вършилата -Индентификатор № 042003;  Хаджидимово: 015002, X-551, Кв. 44, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бор, Бреза, Васил Левски, Вихрен, Възрожденска, Генерал Жостов, Георги Бенковски, Георги Измирлиев, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Иван Вазов, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, Местност Долна Вария, неуточнен адрес, Опълченска, Ореляк, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петър Берон, Пирин, Победа, Прогрес, Свети Георги, Стопански двор, УПИ-ІХ-74, Кв. 73А, Тодор Каблешков, Трети, Хан Омуртаг, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Освободител, Цар Самуил

На 27.09.2017 г. /09:30 – 15:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Теплен

На 28.09.2017 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Брезница: Балийца, Барата, Бели брег, Бърда, Васил Петлешков, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Каменица, Лозята, Неврокоп, неуточнен адрес, Падарката, Панайот Хитов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара планина, Суда, Теофик Хаджи, Туфча, Ходжова поляна, Хр. Смирненски, Цар Калоян, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

Община Гърмен

На 25.09.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Дебрен: Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Извън регулация ПИ 038014, Корилово, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Седма, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 25.09.2017 г. /12:30 – 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 – 12:00 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ –  Дебрен: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Трета, Деветнадесета, М. Решманица, Осемнадесета, Осма, Първа, Решманица, Седемнадесета, Ст 22 Кл в ТП Дебрен 2, Трета, Четвърта

На 25.09.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Долно Дряново: клиентите, захранени от ТП 1, Клона

На 26.09.2017 г. /11:30 – 14:30 ч./ –  Лещен

На 26.09.2017 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Кюприжик, неуточнен адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 27.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долно Дряново: Клиентите Захранени от ТП 1

На 28.09.2017 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Дъбница: Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, неуточнен адрес, Осма, Първа, Седма, Стопански двор, Трета, Четвърта, Шестнадесета

На 28.09.2017 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Дъбница: Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, неуточнен адрес, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 28.09.2017 г. /12:30 – 14:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв. 2

На 29.09.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен: Благой Матеров, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Курбаня, неуточнен адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Петнадесета, Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3, Тридесета

На 29.09.2017 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Хвостяне

Община Кресна

На 26.09.2017 г. /11:00 – 11:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Кресна: I-821, 823, 824 Кв. 63, Александър Македонски, Братя Миладинови, Вардар, Васил Левски, Вихрен, Влахинска, Влахински Езера, Гоце Делчев, Грънчар, Еделвайс, Здравец, Китка, Кресненски Пролом, Крива Ливада, Македония, Мело, Мир, Момина Скала, неуточнен адрес, Ново село, Олимпия, Орбел, Отец Паисий, Пейо К. Яворов, Перун, Пирински Бор, Разколска, Синаница, Солунска, Спартак, Стадиона, Стоян войвода, Струма, Тиса, Тодорин връх, Цар Борис III, Цар Самуил, Цар Симеон, Шемето, Яне Сандански

На 26.09.2017 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Кресна: Център

Община Петрич

На 27.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Габрене: Акация, Александър Матрасов, Граничар, Здравец, Иван Вазов, Извън регулацията, Извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Комсомолска, Марена, Местност Марена, Мир, Митко Палаузов, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, Родина, Стопански двор, Тумба

На 25.09.2017 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Кърналово: Бяло море, Ванюша Валчук, Витоша, Иван Вазов, Извън регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Места, Оборище, Стою Хаджиев, Струма, Христо Ботев, Цветко Аврамов, Юрий Гагарин;  Старчево: Асанката

На 25.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дрангово, Общ. Петрич;  Митино

На 25.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кулата: Антон Попов, Брегалница, Васил Левски, Гео Милев, Кожух, Люле Бургас, Максим Горки, Отец Паисй, Петко Р. Славейков, Рила, Стефан Караджа, Цар Калоян;  Кърналово: Бяло море, Иван Вазов, Кожух, Ленин, Рила, Свобода

На 26.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Старчево: XVI-8, Кв. 3, Местност Асанката

На 27.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Георги Урумов, Ильо войвода, Местност Бухото, Огражден, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, Тодор Александров

На 28.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Габрене: Акация, Граничар, Иван Вазов, Извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Мир, Митко Палаузов, Отец Паисий, Прогрес, Родина, Тумба

На 29.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Дунав, Осогово, Полковник Дрангов, Солунска, Цар Борис III, Цар Калоян;  Струмешница

Община Разлог

На 25.09.2017 г. /09:15 – 09:45 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Градево: Местност Бяла поляна, Местност Калугерица, Местност Лаго – Изг. Чарк, Местност Мах. Кацарска, Местност Стружка река – Лагове, Средорек, Требища, Требище;  Разлог: База Предел, Бойков рид, Изворите, Местност Баба Цвета, Местност Бойков рид, Местност Кошольовото, Местност Кулата, Местност Кулиното, Местност Логовете, Местност Мразеница, Местност Пети Километър, Местност Предел, Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор, Местност Раплево, Местност Скалата, Местност Солището, Местност Тишето, Местност Шипоко, Предел

На 25.09.2017 г. /09:15 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Градево: Местност Калугерица, Местност Лаго – Изг. Чарк, Местност Мах. Кацарска, Местност Стружка река – Лагове, Средорек, Требище;  Разлог: Местност Баба Цвета, Местност Логовете, Местност Предел, Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор

На 27.09.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Места, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков

На 27.09.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Разлог: Бойков рид, Местност Бойков рид, Местност Кулата, Местност Раплево, Местност Шипоко

Община Сандански

На 26.09.2017 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Дамяница: 034018, Меснт. Кънлийца, Антон Иванов, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Козарев, Ильо войвода, Комсомолска, Местност Мело, Местност Метлата, Местност Тухларна, Никола Вапцаров, П К Яворов, Пирин, Р-н ЖП Гара, Радецки, Струма, Черно море, Шопов Гроб, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 25.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Склаве: 7-ми конгрес, Бялата Пръст, Гоце Делчев, Климент Охридски, Комсомолска, Марица, Местност Вангелов Андък, Местност Панаира, Отец Паисий, Партизанска, Първи май

На 25.09.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Сандански: IV – 1539, връх Елен, Каменица, Кожух, Македония, Мусала, Огражден, Пресиян, Свобода, Синаница, Сирма войвода, Славянка, Хан Крум

На 25.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Левуново: VIII+437, Кв. 40, Главен път Е-79, Девети май, Иван Козарев, Илинден, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Никола Вапцаров, Орловец, Победа, Стефан Караджа, Струма, Чавдарци, Черно море, Шейново, Шипка

На 25.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Джигурово: 10-79

На 25.09.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Сандански: Местност Друма, Местност Мацкова градина, Местност Хано, Р-н Главен път Е-79, Р-н Мацкова градина, Свобода

На 25.09.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Поленица: Дабо, Мацкова Градина, Местност Валога, Местност Друма, Местност Мацкова градина

На 26.09.2017 г. /09:00 – 11:15 ч./ –  Сандански: Гео Милев, Имот 813, УПИ II, Кв. 39, Македония, Мелник, Осми март, Плиска, Свобода, Хан Аспарух, Христо Смирненски

На 26.09.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Сандански: Берово, Иван Вазов, Свобода, Юрий Гагарин

На 26.09.2017 г. /09:15 – 09:30 ч.; 11:15 – 11:30 ч./ –  Сандански: Местност Друма, Местност Мацкова градина, Местност Хано, неуточнен адрес, Р-н Главен път Е-79, Р-н Мацкова градина, Р-н пътно Управление, Свобода, Стефан Стамболов

На 26.09.2017 г. /09:15 – 11:30 ч./ –  Дамяница: Местност Тухларна, Р-н ЖП Гара

На 26.09.2017 г. /11:00 – 13:15 ч./ –  Сандански: Крайречна, Свобода, Спано поле, Стефан Стамболов

На 26.09.2017 г. /14:00 – 16:15 ч./ –  Сандански: Асен Златаров, Княз Александър Батенберг, Кръстьо Хаджииванов, Любен Каравелов, Тодор Каблешков, Трети март

Община Сатовча

На 25.09.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Кочан: Антон Иванов, Вергил Ваклинов, Георги Бенковски, Капитан Петко войвода, Младост, неуточнен адрес, Осма, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Седма, септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Тракия, Христо Смирненски, Шеста

На 28.09.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Ваклиново: неуточнен адрес, Стефка Събчева, Стопански двор

На 28.09.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Ваклиново: 124, Алексей морев, Бор, Вергил Ваклинов, Граничарска, Дончо Ганев, Кирил и Методи, Кл. Охридски, Лале, неуточнен адрес, Парка, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Стефка Събчева, Страцин;  Кочан: Пристране

Община Симитли

На 25.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Симитли: Иван Козарев, Любен Каравелов, Миразица, Ораново, Партизанска, Предел, Преспа, Симитли, Яне Даракчийски

На 25.09.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Брежани: Георги Димитров, Здравец, Местност Вощинарци, Миньор, Пейо Яворов, Христо Апостолов, Център

На 25.09.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 26.09.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 27.09.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 28.09.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 29.09.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Полето

Община Струмяни

На 25.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Микрево: 6-ти септември, 81, Александър Стамболийски, Берово, Берово, Васил Априлов, Василево, Василево, Вихрен, Даме Груев, Детелина, Димитър Попгеоргиев, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Дора Габе, Дора Габе, Екзарх Антим I, Елин Пелин, Иван Вазов, Йордан Йовков, Крали Марко, Малешевска, Митрополит Борис, Нова махала, Орфей, Палат, Панайот Волов, Патриарх Ефтимий, Петър Берон, Петър Берон, Райна Княгиня, Решково, Решково, Сирма войвода, Сирма войвода, Спартак, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Трети март, Хан Омуртаг, Цар Иван Шишман, Чинара, Яне Сандански

На 25.09.2017 г. /11:30 – 11:45 ч.; 13:45 – 14:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Долна Градешница: неуточнен адрес;  Струмяни: Главен път Е79, Струма

На 25.09.2017 г. /11:30 – 14:00 ч.; 11:30 – 11:45 ч.; 13:45 – 14:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Илинденци

Община Хаджидимово

На 29.09.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Блатска

На 29.09.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово: 015002, Ангел Кънчев, Бор, Бреза, Възрожденска, Георги Бенковски, Димо Хаджидимов, Драма, неуточнен адрес, Панайот Волов, Прогрес, Свети Георги, Тодор Каблешков, Хан Омуртаг, Цар Иван Асен, Цар Освободител, Цар Самуил

На 29.09.2017 г. /14:00 – 16:15 ч./ –  Садово, Общ. Хаджидимово

Община Якоруда

На 25.09.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 27.09.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Конарско

На 26.09.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ –  Якоруда: Цар Борис III/Георги Димитров

На 26.09.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Юруково

На 26.09.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Якоруда: Даме Груев/Никола Вапцаров/, Джебре/Иван Ботушанов/, Кожух, Места/П. Джеджеров/, Ореховица.

 

 

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP

 

 

БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
Населено място Дата/Период Времетраене от..ч  до..ч. Причина
Община Банско
ДОБРИНИЩЕ АДАМ ТРЪНКА 32; ИВАН КОЗАРЕВ 4; МЕСТНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛАГЕР-МУЧАРАТА, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛИЩЕ-БУНГАЛА, БУНГАЛО, ЛИФТ ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЛИФТ; МЕСТНОСТ ЛАГОВЕТЕ ВИЛА, КАРАВАНА, 79, ЖИЛИЩЕ, ВИЛА, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ХИЖА БЕЗБОГ; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 99; ХАН АСПАРУХ 27; БУНГАЛО 27.09.2017 15:30 – 16:00 профилактика СрН
ДОБРИНИЩЕ АДАМ ТРЪНКА 32; ИВАН КОЗАРЕВ 4; МЕСТНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛАГЕР-МУЧАРАТА, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛИЩЕ-БУНГАЛА, БУНГАЛО, ЛИФТ ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЛИФТ; МЕСТНОСТ ЛАГОВЕТЕ ВИЛА, КАРАВАНА, 79, ЖИЛИЩЕ, ВИЛА, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ХИЖА БЕЗБОГ; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 99; ХАН АСПАРУХ 27; БУНГАЛО 27.09.2017 09:00 – 09:30 профилактика СрН
ДОБРИНИЩЕ АДАМ ТРЪНКА 32; ИВАН КОЗАРЕВ 4; МЕСТНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛАГЕР-МУЧАРАТА, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛИЩЕ-БУНГАЛА, БУНГАЛО, ЛИФТ ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЛИФТ; МЕСТНОСТ ЛАГОВЕТЕ ВИЛА, КАРАВАНА, 79, ЖИЛИЩЕ, ВИЛА, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ХИЖА БЕЗБОГ; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 99; ХАН АСПАРУХ 27; БУНГАЛО 27.09.2017 09:00 – 16:00 профилактика СрН
ДОБРИНИЩЕ АДАМ ТРЪНКА 32; ИВАН КОЗАРЕВ 4; МЕСТНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛАГЕР-МУЧАРАТА, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛИЩЕ-БУНГАЛА, БУНГАЛО, ЛИФТ ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЛИФТ; МЕСТНОСТ ЛАГОВЕТЕ ВИЛА, КАРАВАНА, 79, ЖИЛИЩЕ, ВИЛА, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ХИЖА БЕЗБОГ; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 99; ХАН АСПАРУХ 27; БУНГАЛО 28.09.2017 15:30 – 16:00 профилактика СрН
ДОБРИНИЩЕ АДАМ ТРЪНКА 32; ИВАН КОЗАРЕВ 4; МЕСТНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛАГЕР-МУЧАРАТА, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛИЩЕ-БУНГАЛА, БУНГАЛО, ЛИФТ ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЛИФТ; МЕСТНОСТ ЛАГОВЕТЕ ВИЛА, КАРАВАНА, 79, ЖИЛИЩЕ, ВИЛА, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ХИЖА БЕЗБОГ; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 99; ХАН АСПАРУХ 27; БУНГАЛО 28.09.2017 09:00 – 09:30 профилактика СрН
ДОБРИНИЩЕ АДАМ ТРЪНКА 32; ИВАН КОЗАРЕВ 4; МЕСТНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛАГЕР-МУЧАРАТА, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛИЩЕ-БУНГАЛА, БУНГАЛО, ЛИФТ ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЛИФТ; МЕСТНОСТ ЛАГОВЕТЕ ВИЛА, КАРАВАНА, 79, ЖИЛИЩЕ, ВИЛА, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ХИЖА БЕЗБОГ; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 99; ХАН АСПАРУХ 27; БУНГАЛО 28.09.2017 09:00 – 16:00 профилактика СрН
ДОБРИНИЩЕ АДАМ ТРЪНКА 32; ИВАН КОЗАРЕВ 4; МЕСТНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛАГЕР-МУЧАРАТА, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛИЩЕ-БУНГАЛА, БУНГАЛО, ЛИФТ ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЛИФТ; МЕСТНОСТ ЛАГОВЕТЕ ВИЛА, КАРАВАНА, 79, ЖИЛИЩЕ, ВИЛА, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ХИЖА БЕЗБОГ; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 99; ХАН АСПАРУХ 27; БУНГАЛО 29.09.2017 09:00 – 16:00 профилактика СрН
ДОБРИНИЩЕ АДАМ ТРЪНКА 32; ИВАН КОЗАРЕВ 4; МЕСТНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛАГЕР-МУЧАРАТА, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛИЩЕ-БУНГАЛА, БУНГАЛО, ЛИФТ ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЛИФТ; МЕСТНОСТ ЛАГОВЕТЕ ВИЛА, КАРАВАНА, 79, ЖИЛИЩЕ, ВИЛА, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ХИЖА БЕЗБОГ; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 99; ХАН АСПАРУХ 27; БУНГАЛО 29.09.2017 15:30 – 16:00 профилактика СрН
ДОБРИНИЩЕ АДАМ ТРЪНКА 32; ИВАН КОЗАРЕВ 4; МЕСТНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛАГЕР-МУЧАРАТА, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛИЩЕ-БУНГАЛА, БУНГАЛО, ЛИФТ ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЛИФТ; МЕСТНОСТ ЛАГОВЕТЕ ВИЛА, КАРАВАНА, 79, ЖИЛИЩЕ, ВИЛА, ХИЖА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ХИЖА БЕЗБОГ; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 99; ХАН АСПАРУХ 27; БУНГАЛО 29.09.2017 09:00 – 09:30 профилактика СрН
Община Благоевград
БЛАГОЕВГРАД БОРИС САРАФОВ 2А, 2, 4; ДЪБРАВСКА 1; КОСТУР 11, 13; МИТРОПОЛИТ БОРИС 35; НЕОФИТ РИЛСКИ 1, 13, 7, 3, 15, 11, 5, 9; СВ. ИВАН РИЛСКИ 19; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ЖИЛИЩЕ, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 16, 13, 9, 3, 6, 5, 7, 12, 10; ОФИС 25.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД АНТОН ЧЕХОВ 2, 12, 10, 8, 6, 14, 4, АПТЕКА, КАНЦЕЛАРИИ, 5, 14Б, 18, 6А, 16, 20; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 20, 26, 32, 18, 16; ИЛИНДЕН 6, МАГАЗИН, 12, 13; ПЕТЪР ЗОГРАФСКИ 13; ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 59; СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 30; СТРАЦИН 11, 10, 9, 18; ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 55, 51, 81, 59, 77, 67, 92, 65, 53, 59, 92А, 73, 69, 90, 63, 75, 57, 61; АДМИНИСТРАЦИЯ, ОФИС 25.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5, 13; ИМОТ 04279. 818. 47 ЖИЛИЩЕ, 1 25.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 110, 66 25.09.2017 12:00 – 13:00 работа по съоръжения НН
ЛОГОДАЖ УПИ-ІV-195 КВ. 14 ГОЛЯМА НИВА ЖИЛИЩЕ, КЪЩА 25.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАНЧО БОГДАНОВ 27, 23; УПИ III-63, КВ. 5 2, ЖИЛИЩЕ 25.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД БОРИС САРАФОВ 2А, 2, 4; ДЪБРАВСКА 1; КОСТУР 11, 13; МИТРОПОЛИТ БОРИС 35; НЕОФИТ РИЛСКИ 1, 13, 7, 3, 15, 11, 5, 9; СВ. ИВАН РИЛСКИ 19; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ЖИЛИЩЕ, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 16, 13, 9, 3, 6, 5, 7, 12, 10; ОФИС 26.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД АНТОН ЧЕХОВ 2, 12, 10, 8, 6, 14, 4, АПТЕКА, КАНЦЕЛАРИИ, 5, 14Б, 18, 6А, 16, 20; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 20, 26, 32, 18, 16; ИЛИНДЕН 6, МАГАЗИН, 12, 13; ПЕТЪР ЗОГРАФСКИ 13; ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 59; СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 30; СТРАЦИН 11, 10, 9, 18; ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 55, 51, 81, 59, 77, 67, 92, 65, 53, 59, 92А, 73, 69, 90, 63, 75, 57, 61; АДМИНИСТРАЦИЯ, ОФИС 26.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5, 13; ИМОТ 04279. 818. 47 ЖИЛИЩЕ, 1 26.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БИСТРИЦА, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД 04217. 920. 1. 70 МЕСТНОСТ СЕПТЕМВРИЙЧЕ ВИЛА; БЛАГОЕВГРАД; МЕСТНОСТ МИНГИНГОВА ПОЛЯНА ЖИЛИЩЕ; МЕСТНОСТ СЕПТЕМВРИЙЧЕ ВИЛНА СГРАДА, ВИЛА, ЖИЛИЩЕ 26.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
ЛОГОДАЖ УПИ-ІV-195 КВ. 14 ГОЛЯМА НИВА ЖИЛИЩЕ, КЪЩА 26.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАНЧО БОГДАНОВ 27, 23; УПИ III-63, КВ. 5 2, ЖИЛИЩЕ 26.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД БОРИС САРАФОВ 2А, 2, 4; ДЪБРАВСКА 1; КОСТУР 11, 13; МИТРОПОЛИТ БОРИС 35; НЕОФИТ РИЛСКИ 1, 13, 7, 3, 15, 11, 5, 9; СВ. ИВАН РИЛСКИ 19; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ЖИЛИЩЕ, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 16, 13, 9, 3, 6, 5, 7, 12, 10; ОФИС 27.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД АНТОН ЧЕХОВ 2, 12, 10, 8, 6, 14, 4, АПТЕКА, КАНЦЕЛАРИИ, 5, 14Б, 18, 6А, 16, 20; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 20, 26, 32, 18, 16; ИЛИНДЕН 6, МАГАЗИН, 12, 13; ПЕТЪР ЗОГРАФСКИ 13; ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 59; СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 30; СТРАЦИН 11, 10, 9, 18; ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 55, 51, 81, 59, 77, 67, 92, 65, 53, 59, 92А, 73, 69, 90, 63, 75, 57, 61; АДМИНИСТРАЦИЯ, ОФИС 27.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5, 13; ИМОТ 04279. 818. 47 ЖИЛИЩЕ, 1 27.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БИСТРИЦА, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД 04217. 920. 1. 70 МЕСТНОСТ СЕПТЕМВРИЙЧЕ ВИЛА; БЛАГОЕВГРАД; МЕСТНОСТ МИНГИНГОВА ПОЛЯНА ЖИЛИЩЕ; МЕСТНОСТ СЕПТЕМВРИЙЧЕ ВИЛНА СГРАДА, ВИЛА, ЖИЛИЩЕ 27.09.2017 09:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
ЛОГОДАЖ УПИ-ІV-195 КВ. 14 ГОЛЯМА НИВА ЖИЛИЩЕ, КЪЩА 27.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАНЧО БОГДАНОВ 27, 23; УПИ III-63, КВ. 5 2, ЖИЛИЩЕ 27.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД БОРИС САРАФОВ 2А, 2, 4; ДЪБРАВСКА 1; КОСТУР 11, 13; МИТРОПОЛИТ БОРИС 35; НЕОФИТ РИЛСКИ 1, 13, 7, 3, 15, 11, 5, 9; СВ. ИВАН РИЛСКИ 19; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ЖИЛИЩЕ, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 16, 13, 9, 3, 6, 5, 7, 12, 10; ОФИС 28.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД АНТОН ЧЕХОВ 2, 12, 10, 8, 6, 14, 4, АПТЕКА, КАНЦЕЛАРИИ, 5, 14Б, 18, 6А, 16, 20; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 20, 26, 32, 18, 16; ИЛИНДЕН 6, МАГАЗИН, 12, 13; ПЕТЪР ЗОГРАФСКИ 13; ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 59; СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 30; СТРАЦИН 11, 10, 9, 18; ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 55, 51, 81, 59, 77, 67, 92, 65, 53, 59, 92А, 73, 69, 90, 63, 75, 57, 61; АДМИНИСТРАЦИЯ, ОФИС 28.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5, 13; ИМОТ 04279. 818. 47 ЖИЛИЩЕ, 1 28.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БИСТРИЦА, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД 04217. 920. 1. 70 МЕСТНОСТ СЕПТЕМВРИЙЧЕ ВИЛА; БЛАГОЕВГРАД; МЕСТНОСТ МИНГИНГОВА ПОЛЯНА ЖИЛИЩЕ; МЕСТНОСТ СЕПТЕМВРИЙЧЕ ВИЛНА СГРАДА, ВИЛА, ЖИЛИЩЕ 28.09.2017 09:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
ЛОГОДАЖ УПИ-ІV-195 КВ. 14 ГОЛЯМА НИВА ЖИЛИЩЕ, КЪЩА 28.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАНЧО БОГДАНОВ 27, 23; УПИ III-63, КВ. 5 2, ЖИЛИЩЕ 28.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД БОРИС САРАФОВ 2А, 2, 4; ДЪБРАВСКА 1; КОСТУР 11, 13; МИТРОПОЛИТ БОРИС 35; НЕОФИТ РИЛСКИ 1, 13, 7, 3, 15, 11, 5, 9; СВ. ИВАН РИЛСКИ 19; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ ЖИЛИЩЕ, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 16, 13, 9, 3, 6, 5, 7, 12, 10; ОФИС 29.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЛАГОЕВГРАД АНТОН ЧЕХОВ 2, 12, 10, 8, 6, 14, 4, АПТЕКА, КАНЦЕЛАРИИ, 5, 14Б, 18, 6А, 16, 20; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 20, 26, 32, 18, 16; ИЛИНДЕН 6, МАГАЗИН, 12, 13; ПЕТЪР ЗОГРАФСКИ 13; ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 59; СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 30; СТРАЦИН 11, 10, 9, 18; ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 55, 51, 81, 59, 77, 67, 92, 65, 53, 59, 92А, 73, 69, 90, 63, 75, 57, 61; АДМИНИСТРАЦИЯ, ОФИС 29.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5, 13; ИМОТ 04279. 818. 47 ЖИЛИЩЕ, 1 29.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
ЛОГОДАЖ УПИ-ІV-195 КВ. 14 ГОЛЯМА НИВА ЖИЛИЩЕ, КЪЩА 29.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БЕЛО ПОЛЕ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД ВАНЧО БОГДАНОВ 27, 23; УПИ III-63, КВ. 5 2, ЖИЛИЩЕ 29.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
Община Гоце Делчев
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВАРДАР 8 Е, 20, 15, 10, 17, 13, 19, 14, 9, 7, 16, 11, 12, 4, 3, 21, 5, 6, 22, 2, 18; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 1, 5, 11, 3, 13, 16, 9, 6, 4, 8, 7; ДУНАВ НИКОЛА ВАПЦАРОВ 16, 14; ТЪРГОВСКА 41 25.09.2017 09:00 – 16:00 работа по съоръжения НН
БРЕЗНИЦА АНТОН ИВАНОВ 1; БАЛИЙЦА 5, 3; БАРАТА 18, 9, 4, 3, 8, 1; БЕЛИ БРЕГ 1; БЪРДА 14; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 26, 27; ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 5, 4, 10, 9, 3; ВОДЕНИЦАТА 1, 5; ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ 5, 1, 2, 4, 7; ГЕО МИЛЕВ 6; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 4, 12, 5, 3, 6, 10; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1; ИВАН ВАЗОВ 1; ИСМАИЛ КАЛЬОР 6, 2, 9, 7; КАМЕНИЦА 6; КЕРАНЕКА 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; КРАЛИ МАРКО 5, 6, 3, 7, 2, 4; КУШИЯТА 5, 8, 2, 7, 4; ЛОЗЯТА 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3; МАКЕДОНИЯ 10; НЕВРОКОП 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2; ОТЕЦ ПАИСИЙ 4, 10; ПАДАРКАТА 10, 14; ПАНАЙОТ ХИТОВ 4; ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16; ПИРИН 14; РЕЧИЩЕ 17, 2, 32; РИДЪТ 13; СИНИЩА 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11; СИТНИЦАТА 1, 5, 3; СЛИВНИЦА 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; СОФАТА 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23; СПАС БЕЛУХОВ-ПАНЕТО 12; СТЕФАН КАРАДЖА 3, 4, 5, 13, 1, 2; СУДА 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; ТАТАРКА 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10; ТЕОФИК ХАДЖИ 4, 2, 5, 6, 7; ТУФЧА 28, 2, 6; УПИ-ХVІІІ-72138, КВ. 58 ХАН АСПАРУХ 12, 21; ХРИСТО БОТЕВ 15; ХР. СМИРНЕНСКИ 16, 20; ЦАР КАЛОЯН 6, 11, 2, 5, 3; ЧИФЛИКА 4, 17, 5, 2, 6; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ; ДРАМСКИ ПЪТ 25.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
БРЕЗНИЦА АНТОН ИВАНОВ 1; БАЛИЙЦА 5, 3; БАРАТА 18, 9, 4, 3, 8, 1; БЕЛИ БРЕГ 1; БЪРДА 14; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 26, 27; ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 5, 4, 10, 9, 3; ВОДЕНИЦАТА 1, 5; ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ 5, 1, 2, 4, 7; ГЕО МИЛЕВ 6; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 4, 12, 5, 3, 6, 10; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1; ИВАН ВАЗОВ 1; ИСМАИЛ КАЛЬОР 6, 2, 9, 7; КАМЕНИЦА 6; КЕРАНЕКА 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; КРАЛИ МАРКО 5, 6, 3, 7, 2, 4; КУШИЯТА 5, 8, 2, 7, 4; ЛОЗЯТА 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3; МАКЕДОНИЯ 10; НЕВРОКОП 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2; ОТЕЦ ПАИСИЙ 4, 10; ПАДАРКАТА 10, 14; ПАНАЙОТ ХИТОВ 4; ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16; ПИРИН 14; РЕЧИЩЕ 17, 2, 32; РИДЪТ 13; СИНИЩА 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11; СИТНИЦАТА 1, 5, 3; СЛИВНИЦА 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; СОФАТА 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23; СПАС БЕЛУХОВ-ПАНЕТО 12; СТЕФАН КАРАДЖА 3, 4, 5, 13, 1, 2; СУДА 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; ТАТАРКА 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10; ТЕОФИК ХАДЖИ 4, 2, 5, 6, 7; ТУФЧА 28, 2, 6; УПИ-ХVІІІ-72138, КВ. 58 ХАН АСПАРУХ 12, 21; ХРИСТО БОТЕВ 15; ХР. СМИРНЕНСКИ 16, 20; ЦАР КАЛОЯН 6, 11, 2, 5, 3; ЧИФЛИКА 4, 17, 5, 2, 6; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ; ДРАМСКИ ПЪТ 26.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
БЕСЛЕН Парцел 227 по плана на с. Беслен ТП1; ТЕПЛЕН 27.09.2017 09:30 – 15:00 профилактика СрН
БРЕЗНИЦА АНТОН ИВАНОВ 1; БАЛИЙЦА 5, 3; БАРАТА 18, 9, 4, 3, 8, 1; БЕЛИ БРЕГ 1; БЪРДА 14; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 26, 27; ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 5, 4, 10, 9, 3; ВОДЕНИЦАТА 1, 5; ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ 5, 1, 2, 4, 7; ГЕО МИЛЕВ 6; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 4, 12, 5, 3, 6, 10; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1; ИВАН ВАЗОВ 1; ИСМАИЛ КАЛЬОР 6, 2, 9, 7; КАМЕНИЦА 6; КЕРАНЕКА 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; КРАЛИ МАРКО 5, 6, 3, 7, 2, 4; КУШИЯТА 5, 8, 2, 7, 4; ЛОЗЯТА 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3; МАКЕДОНИЯ 10; НЕВРОКОП 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2; ОТЕЦ ПАИСИЙ 4, 10; ПАДАРКАТА 10, 14; ПАНАЙОТ ХИТОВ 4; ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16; ПИРИН 14; РЕЧИЩЕ 17, 2, 32; РИДЪТ 13; СИНИЩА 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11; СИТНИЦАТА 1, 5, 3; СЛИВНИЦА 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; СОФАТА 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23; СПАС БЕЛУХОВ-ПАНЕТО 12; СТЕФАН КАРАДЖА 3, 4, 5, 13, 1, 2; СУДА 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; ТАТАРКА 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10; ТЕОФИК ХАДЖИ 4, 2, 5, 6, 7; ТУФЧА 28, 2, 6; УПИ-ХVІІІ-72138, КВ. 58 ХАН АСПАРУХ 12, 21; ХРИСТО БОТЕВ 15; ХР. СМИРНЕНСКИ 16, 20; ЦАР КАЛОЯН 6, 11, 2, 5, 3; ЧИФЛИКА 4, 17, 5, 2, 6; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ; ДРАМСКИ ПЪТ 27.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
БЕСЛЕН Парцел 227 по плана на с. Беслен ТП1; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ; ДУНАВ; ИЛИНДЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО; КОПРИВЛЕН; 000381 АЛЕКСАНДЪР СТАБОЛИЙСКИ 5, 2, 3, 8, 14, 6, 1; АТАНАС ТЕШОВСКИ 1, 3, 7, 6, 2, 4, 9, 8, 11, 10, 5, 14; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 8, 11А; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 14, 8, 22, 6, 4, 10, 14, 20; ГРАНИЧАР 12, 10, 6, 2, 8, 1, 3, 7, 4; ДРАВА 3; ДРАМА 72, 45, 84, 78, 33, 76, 68, 56, 37, 66, 82, 58, 80, 24, 50, 52, 43, 60, 54, 62, 74, 29, 70, 28, 60, 4, 42, 30, 26, 50, 22, 6, 20, 18, 34, 16, 36, 14, 38, 40, 2 А, ВРЕМЯНКА; ЗАВОДА 5, 28, 22, 13, 1, 4, 2, 23, 30, 19, 24, 7, 9, 6, 26, 11, 17; ЗДРАВЕЦ 1, 5, 2; ИЗГРЕВ 12, 1, 10, 2, 11, 5, 8, 7, 3; ИЛИНДЕН 8, 20, 14, 4, 6, 10, 2, 4; КИРИЛ И МЕТОДИ 2, 37, 21, 33, 41, 31, 29, 24, 7, 17, 13, 45, 27, 15, 1, 3, 19, 9, 5; КОКИЧЕ 15, 30, 26, 27, 39, 51, 41, 23, 31, 33, 6, 35, 17, 49, 47, 28, 45, 5, 3, 19, 15, 11, 6, 7, 16, 17, 8, 4, 1А, 27, 22, 1, 2, 9, 12, 20, 14, 10; МАЛКА ЕЛОВИЦА МЛАДОСТ 6, 24, 3, 4, 1; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 35, 6, 10, 8, 2, 14, 5; ПАРКА 1, 4, 7, 9; ПЕТЪР БЕРОН 28, 30; ПИ-000186 ПЪРВИ МАЙ 5; СВЕТИ ГЕОРГИ 1, 2, 3, 16; СВЕТИ ДИМИТЪР 7; СЛАВЯНСКА 6; СТОПАНСКИ ДВОР СКЛАД; ТОДОР ПАНИЦА 2, 4; ХІІ-544 КВ. 1 ХРИСТО БОТЕВ 4, 2, 18, 12, 17, 15, 13, 16, 21, 10, 7, 8, 6, 11, 5, 3; ЦАР КАЛОЯН 1, 6, 7; ЦАР СИМЕОН 4, 2, 21, 23, 8, 6; ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 8, 3, 2, 5; ЯНЕ САНДАНСКИ 10; ТП1, ТП2, ОТ ТП2, ТП7; НОВО ЛЕСКИ; М. ВАРАДИТЕ МЕСТНОСТ ВАРАДИ с. Ляски, имот 501003, ТП1, ТП2; ПЕТРЕЛИК; САДОВО, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО; м. Вършилата -индентификатор № 042003 ТП2, ТП1; ТЕПЛЕН; ХАДЖИДИМОВО; 015002 X-551, КВ. 44 АКАЦИЯ 13, 1, 9, 4, 10; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 2, 6, 18, 5, 8, 9, 7А, 10, 16, 11, 3, 1, 14, 19, 3; БАБА ТОНКА 2, 6, 7, 5, 17, 3, 1, 4; БОР 14, 2, 23, 3, 16, 14, 42, 42; БРЕЗА 4, 2, 5; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6; ВИХРЕН 2, 19, 12, 30, 18, 10, 24, 3, 16, 9, 6, 14, 26, 11, 5, 4, 1, 20; ВЪЗРОЖДЕНСКА 24, 22, 1, 6, 2, 3, 7 А, 7, 16, 9, 14, 10, 12, 8, 5, 4, 19, 16, 22, 5, 17, 12, 28, 3, 13; ГЕНЕРАЛ ЖОСТОВ 1, 5, 8, 3, 6, 2; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 17; ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 5, 2; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 8, 4, 10, 1, 14, 3, 12, 6, 16, 25, 2; ДАМЕ ГРУЕВ 4, 3, 1, 6, 2, 8; ДИМО ХАДЖИДИМОВ 11, 17, 24, 3, 6, 8, 20, 12А, 2А, 29, 7, 14, 10, 86, 1, 27, 87, 78, 22, 4, 27А, 2, 5, 15, 26, 29А, 64, 21, 25, 16, 19, 99, 36, 54, 104, 7, 100, 43, 55, 50, 31, 3, 33, 35, 47, 53, 57, 41, 78, 46, 45, 65, 77, 75, 99, 4, 61, 96, 84, 28, 102, 47, 100, 98, 92, 38, 87, 83, 72, 110, 49, 106, 76, 59, 97, 90, 95, 71, 85, 78, 63, 79, 18, 80, 73, 69, 81, 26, 82, 88, 52, 74, 108; ДРАМА 8, 24, 22, 5, 3, 12, 15, 10, 9, 14, 8, 6, 1, 13, 11; ЕЛИН ПЕЛИН 5, 4, 7, 7 А, 3, 1, 6; ИВАН ВАЗОВ 4; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 7, 13, 5, 11; КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2, 1, 7, 5; МАКЕДОНИЯ 53, 25, 49, 47, 60, 43, 46, 44, 11; МЕСТА 1, 2, 8, 3, 11, 9, 7, 4, 6; МЕСТНОСТ ДОЛНА ВАРИЯ 4; НЕУТОЧНЕН АДРЕС 21; ОПЪЛЧЕНСКА 5, 6, 1, 3, 11, 7, 2, 8; ОРЕЛЯК 6; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 27, 6, 21, 10, 15, 13, 3, 19, 4, 2; ПЕЙО ЯВОРОВ 4, 17, 7, 1, 6, 9, 5, 11, 3, 8, 5; ПЕТЪР БЕРОН 8, 4, 39, 49, 20, 47, 22, 29, 51, 21, 1, 24, 16, 55, 35, 11, 17, 45, 37, 15, 9, 4, 53, 33, 8, 28, 7, 31, 18, 43, 13, 10; ПИРИН 1, 4; ПОБЕДА 19, 5, 4, 1, 3; ПРОГРЕС 1, 21, 11, 9, 12, 13, 1, 17, 23, 4, 15, 14, 5, 16, 8, 28, 19, 34, 10, 20, 10; СВЕТИ ГЕОРГИ 20, 23, 13, 8, 9, 17, 4, 21, 10, 24, 15, 20, 6, 18, 12, 19, 16; СТОПАНСКИ ДВОР, УПИ-ІХ-74, КВ. 73А ТОДОР КАБЛЕШКОВ 17, 8, 15, 9, 12, 7, 18, 6, 1, 2; ТРЕТИ 10; ХАН ОМУРТАГ 12, 3, 2, 10; ЦАР ИВАН АСЕН 8, 3, 4, 6, 11, 1, 12, 22, 2, 10, 5; ЦАР ИВАН ШИШМАН 8, 9, 2, 7, 6, 1, 4; ЦАР КАЛОЯН 2; ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 5, 14, 7; ЦАР САМУИЛ 13, 3, 5, 4; ОТ ТП2, ТП2, ТП1, ТП4, ТП5, ОТ ТП5, ОТ ТП7, ТП7, ТП9 27.09.2017 14:30 – 15:00 профилактика СрН
БЕСЛЕН Парцел 227 по плана на с. Беслен ТП1; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ; ДУНАВ; ИЛИНДЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО; КОПРИВЛЕН; 000381 АЛЕКСАНДЪР СТАБОЛИЙСКИ 5, 2, 3, 8, 14, 6, 1; АТАНАС ТЕШОВСКИ 1, 3, 7, 6, 2, 4, 9, 8, 11, 10, 5, 14; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 8, 11А; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 14, 8, 22, 6, 4, 10, 14, 20; ГРАНИЧАР 12, 10, 6, 2, 8, 1, 3, 7, 4; ДРАВА 3; ДРАМА 72, 45, 84, 78, 33, 76, 68, 56, 37, 66, 82, 58, 80, 24, 50, 52, 43, 60, 54, 62, 74, 29, 70, 28, 60, 4, 42, 30, 26, 50, 22, 6, 20, 18, 34, 16, 36, 14, 38, 40, 2 А, ВРЕМЯНКА; ЗАВОДА 5, 28, 22, 13, 1, 4, 2, 23, 30, 19, 24, 7, 9, 6, 26, 11, 17; ЗДРАВЕЦ 1, 5, 2; ИЗГРЕВ 12, 1, 10, 2, 11, 5, 8, 7, 3; ИЛИНДЕН 8, 20, 14, 4, 6, 10, 2, 4; КИРИЛ И МЕТОДИ 2, 37, 21, 33, 41, 31, 29, 24, 7, 17, 13, 45, 27, 15, 1, 3, 19, 9, 5; КОКИЧЕ 15, 30, 26, 27, 39, 51, 41, 23, 31, 33, 6, 35, 17, 49, 47, 28, 45, 5, 3, 19, 15, 11, 6, 7, 16, 17, 8, 4, 1А, 27, 22, 1, 2, 9, 12, 20, 14, 10; МАЛКА ЕЛОВИЦА МЛАДОСТ 6, 24, 3, 4, 1; ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 35, 6, 10, 8, 2, 14, 5; ПАРКА 1, 4, 7, 9; ПЕТЪР БЕРОН 28, 30; ПИ-000186 ПЪРВИ МАЙ 5; СВЕТИ ГЕОРГИ 1, 2, 3, 16; СВЕТИ ДИМИТЪР 7; СЛАВЯНСКА 6; СТОПАНСКИ ДВОР СКЛАД; ТОДОР ПАНИЦА 2, 4; ХІІ-544 КВ. 1 ХРИСТО БОТЕВ 4, 2, 18, 12, 17, 15, 13, 16, 21, 10, 7, 8, 6, 11, 5, 3; ЦАР КАЛОЯН 1, 6, 7; ЦАР СИМЕОН 4, 2, 21, 23, 8, 6; ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 8, 3, 2, 5; ЯНЕ САНДАНСКИ 10; ТП1, ТП2, ОТ ТП2, ТП7; НОВО ЛЕСКИ; М. ВАРАДИТЕ МЕСТНОСТ ВАРАДИ с. Ляски, имот 501003, ТП1, ТП2; ПЕТРЕЛИК; САДОВО, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО; м. Вършилата -индентификатор № 042003 ТП2, ТП1; ТЕПЛЕН; ХАДЖИДИМОВО; 015002 X-551, КВ. 44 АКАЦИЯ 13, 1, 9, 4, 10; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 2, 6, 18, 5, 8, 9, 7А, 10, 16, 11, 3, 1, 14, 19, 3; БАБА ТОНКА 2, 6, 7, 5, 17, 3, 1, 4; БОР 14, 2, 23, 3, 16, 14, 42, 42; БРЕЗА 4, 2, 5; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6; ВИХРЕН 2, 19, 12, 30, 18, 10, 24, 3, 16, 9, 6, 14, 26, 11, 5, 4, 1, 20; ВЪЗРОЖДЕНСКА 24, 22, 1, 6, 2, 3, 7 А, 7, 16, 9, 14, 10, 12, 8, 5, 4, 19, 16, 22, 5, 17, 12, 28, 3, 13; ГЕНЕРАЛ ЖОСТОВ 1, 5, 8, 3, 6, 2; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 17; ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 5, 2; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 8, 4, 10, 1, 14, 3, 12, 6, 16, 25, 2; ДАМЕ ГРУЕВ 4, 3, 1, 6, 2, 8; ДИМО ХАДЖИДИМОВ 11, 17, 24, 3, 6, 8, 20, 12А, 2А, 29, 7, 14, 10, 86, 1, 27, 87, 78, 22, 4, 27А, 2, 5, 15, 26, 29А, 64, 21, 25, 16, 19, 99, 36, 54, 104, 7, 100, 43, 55, 50, 31, 3, 33, 35, 47, 53, 57, 41, 78, 46, 45, 65, 77, 75, 99, 4, 61, 96, 84, 28, 102, 47, 100, 98, 92, 38, 87, 83, 72, 110, 49, 106, 76, 59, 97, 90, 95, 71, 85, 78, 63, 79, 18, 80, 73, 69, 81, 26, 82, 88, 52, 74, 108; ДРАМА 8, 24, 22, 5, 3, 12, 15, 10, 9, 14, 8, 6, 1, 13, 11; ЕЛИН ПЕЛИН 5, 4, 7, 7 А, 3, 1, 6; ИВАН ВАЗОВ 4; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 7, 13, 5, 11; КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2, 1, 7, 5; МАКЕДОНИЯ 53, 25, 49, 47, 60, 43, 46, 44, 11; МЕСТА 1, 2, 8, 3, 11, 9, 7, 4, 6; МЕСТНОСТ ДОЛНА ВАРИЯ 4; НЕУТОЧНЕН АДРЕС 21; ОПЪЛЧЕНСКА 5, 6, 1, 3, 11, 7, 2, 8; ОРЕЛЯК 6; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 27, 6, 21, 10, 15, 13, 3, 19, 4, 2; ПЕЙО ЯВОРОВ 4, 17, 7, 1, 6, 9, 5, 11, 3, 8, 5; ПЕТЪР БЕРОН 8, 4, 39, 49, 20, 47, 22, 29, 51, 21, 1, 24, 16, 55, 35, 11, 17, 45, 37, 15, 9, 4, 53, 33, 8, 28, 7, 31, 18, 43, 13, 10; ПИРИН 1, 4; ПОБЕДА 19, 5, 4, 1, 3; ПРОГРЕС 1, 21, 11, 9, 12, 13, 1, 17, 23, 4, 15, 14, 5, 16, 8, 28, 19, 34, 10, 20, 10; СВЕТИ ГЕОРГИ 20, 23, 13, 8, 9, 17, 4, 21, 10, 24, 15, 20, 6, 18, 12, 19, 16; СТОПАНСКИ ДВОР, УПИ-ІХ-74, КВ. 73А ТОДОР КАБЛЕШКОВ 17, 8, 15, 9, 12, 7, 18, 6, 1, 2; ТРЕТИ 10; ХАН ОМУРТАГ 12, 3, 2, 10; ЦАР ИВАН АСЕН 8, 3, 4, 6, 11, 1, 12, 22, 2, 10, 5; ЦАР ИВАН ШИШМАН 8, 9, 2, 7, 6, 1, 4; ЦАР КАЛОЯН 2; ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 5, 14, 7; ЦАР САМУИЛ 13, 3, 5, 4; ОТ ТП2, ТП2, ТП1, ТП4, ТП5, ОТ ТП5, ОТ ТП7, ТП7, ТП9 27.09.2017 09:30 – 10:00 профилактика СрН
БРЕЗНИЦА АНТОН ИВАНОВ 1; БАЛИЙЦА 5, 3; БАРАТА 18, 9, 4, 3, 8, 1; БЕЛИ БРЕГ 1; БЪРДА 14; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 26, 27; ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 5, 4, 10, 9, 3; ВОДЕНИЦАТА 1, 5; ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ 5, 1, 2, 4, 7; ГЕО МИЛЕВ 6; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 4, 12, 5, 3, 6, 10; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1; ИВАН ВАЗОВ 1; ИСМАИЛ КАЛЬОР 6, 2, 9, 7; КАМЕНИЦА 6; КЕРАНЕКА 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; КРАЛИ МАРКО 5, 6, 3, 7, 2, 4; КУШИЯТА 5, 8, 2, 7, 4; ЛОЗЯТА 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3; МАКЕДОНИЯ 10; НЕВРОКОП 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2; ОТЕЦ ПАИСИЙ 4, 10; ПАДАРКАТА 10, 14; ПАНАЙОТ ХИТОВ 4; ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16; ПИРИН 14; РЕЧИЩЕ 17, 2, 32; РИДЪТ 13; СИНИЩА 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11; СИТНИЦАТА 1, 5, 3; СЛИВНИЦА 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; СОФАТА 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23; СПАС БЕЛУХОВ-ПАНЕТО 12; СТЕФАН КАРАДЖА 3, 4, 5, 13, 1, 2; СУДА 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; ТАТАРКА 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10; ТЕОФИК ХАДЖИ 4, 2, 5, 6, 7; ТУФЧА 28, 2, 6; УПИ-ХVІІІ-72138, КВ. 58 ХАН АСПАРУХ 12, 21; ХРИСТО БОТЕВ 15; ХР. СМИРНЕНСКИ 16, 20; ЦАР КАЛОЯН 6, 11, 2, 5, 3; ЧИФЛИКА 4, 17, 5, 2, 6; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ; ДРАМСКИ ПЪТ 28.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
БРЕЗНИЦА БАЛИЙЦА 4, 7, 2, 14, 17, 18, 9, 16, 11, 15, 1, 12, 13, 6, 3, 33; БАРАТА 8; БЕЛИ БРЕГ 1, 14, 10, 9, 7, 3, 4, 5, 6; БЪРДА 10, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 12, 16, 26, 18, 35, 8, 14; ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 7, 10, 26, 1, 3, 9; ДУНАВ 12, 10, 4, 2, 9; ИВАН ВАЗОВ 1, 21, 7; КАМЕНИЦА 8, 6; ЛОЗЯТА 3; НЕВРОКОП 37, 28, 2; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ПОЩА; ПАДАРКАТА 6; ПАНАЙОТ ХИТОВ 2, 4; ПИРИН 2; РЕЧИЩЕ 3, 9, 1, 18, 17, 14, 7, 5; РИДЪТ 1; СВОБОДА 2, 7, 1, 6, 5, 3, 10; СИНИЩА 10; СОФАТА 6, 2, 1, 4, 10, 8, 12, 13; СПАС БЕЛУХОВ-ПАНЕТО 14; СТАРА ПЛАНИНА 7, 4, 5, 11, 28, 9, 6, 10, 1; СУДА 9, 11, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 6, 1; ТЕОФИК ХАДЖИ 6; ТУФЧА 18, 12, 16, 10, 24, 28, 14, 20; ХОДЖОВА ПОЛЯНА ПАВИЛИОН-МАГАЗИН, 1, 13, 18, 14, 26, 8, 6, 7, 2, 16, 5, 20; ХР. СМИРНЕНСКИ 15; ЦАР КАЛОЯН 13; ЧАРКА 9, 2, 20, 15, 6, 17, 18, 7, 4, 14, 11, 8, 5, 19; ЧИФЛИКА 4; ЮРИЙ ГАГАРИН 4, 1; ЯНЕ САНДАНСКИ 1, 3, 5; 5 28.09.2017 09:00 – 12:30 работа по съоръжения НН
БРЕЗНИЦА АНТОН ИВАНОВ 1; БАЛИЙЦА 5, 3; БАРАТА 18, 9, 4, 3, 8, 1; БЕЛИ БРЕГ 1; БЪРДА 14; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 26, 27; ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 5, 4, 10, 9, 3; ВОДЕНИЦАТА 1, 5; ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ 5, 1, 2, 4, 7; ГЕО МИЛЕВ 6; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 4, 12, 5, 3, 6, 10; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1; ИВАН ВАЗОВ 1; ИСМАИЛ КАЛЬОР 6, 2, 9, 7; КАМЕНИЦА 6; КЕРАНЕКА 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; КРАЛИ МАРКО 5, 6, 3, 7, 2, 4; КУШИЯТА 5, 8, 2, 7, 4; ЛОЗЯТА 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3; МАКЕДОНИЯ 10; НЕВРОКОП 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2; ОТЕЦ ПАИСИЙ 4, 10; ПАДАРКАТА 10, 14; ПАНАЙОТ ХИТОВ 4; ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16; ПИРИН 14; РЕЧИЩЕ 17, 2, 32; РИДЪТ 13; СИНИЩА 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11; СИТНИЦАТА 1, 5, 3; СЛИВНИЦА 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; СОФАТА 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23; СПАС БЕЛУХОВ-ПАНЕТО 12; СТЕФАН КАРАДЖА 3, 4, 5, 13, 1, 2; СУДА 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; ТАТАРКА 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10; ТЕОФИК ХАДЖИ 4, 2, 5, 6, 7; ТУФЧА 28, 2, 6; УПИ-ХVІІІ-72138, КВ. 58 ХАН АСПАРУХ 12, 21; ХРИСТО БОТЕВ 15; ХР. СМИРНЕНСКИ 16, 20; ЦАР КАЛОЯН 6, 11, 2, 5, 3; ЧИФЛИКА 4, 17, 5, 2, 6; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ; ДРАМСКИ ПЪТ 29.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
БРЕЗНИЦА АНТОН ИВАНОВ 1; БАЛИЙЦА 5, 3; БАРАТА 18, 9, 4, 3, 8, 1; БЕЛИ БРЕГ 1; БЪРДА 14; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 26, 27; ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 7, 5, 4, 10, 9, 3; ВОДЕНИЦАТА 1, 5; ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ 5, 1, 2, 4, 7; ГЕО МИЛЕВ 6; ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 4, 12, 5, 3, 6, 10; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1; ИВАН ВАЗОВ 1; ИСМАИЛ КАЛЬОР 6, 2, 9, 7; КАМЕНИЦА 6; КЕРАНЕКА 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; КРАЛИ МАРКО 5, 6, 3, 7, 2, 4; КУШИЯТА 5, 8, 2, 7, 4; ЛОЗЯТА 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3; МАКЕДОНИЯ 10; НЕВРОКОП 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2; ОТЕЦ ПАИСИЙ 4, 10; ПАДАРКАТА 10, 14; ПАНАЙОТ ХИТОВ 4; ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16; ПИРИН 14; РЕЧИЩЕ 17, 2, 32; РИДЪТ 13; СИНИЩА 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11; СИТНИЦАТА 1, 5, 3; СЛИВНИЦА 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; СОФАТА 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23; СПАС БЕЛУХОВ-ПАНЕТО 12; СТЕФАН КАРАДЖА 3, 4, 5, 13, 1, 2; СУДА 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; ТАТАРКА 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10; ТЕОФИК ХАДЖИ 4, 2, 5, 6, 7; ТУФЧА 28, 2, 6; УПИ-ХVІІІ-72138, КВ. 58 ХАН АСПАРУХ 12, 21; ХРИСТО БОТЕВ 15; ХР. СМИРНЕНСКИ 16, 20; ЦАР КАЛОЯН 6, 11, 2, 5, 3; ЧИФЛИКА 4, 17, 5, 2, 6; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ; ДРАМСКИ ПЪТ 30.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
Община Гърмен
ДЕБРЕН ВТОРА 1; ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 5; ДВАДЕСЕТ И СЕДМА 6, 12, 1; ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ ПИ 038014 КОРИЛОВО ОСЕМНАДЕСЕТА 17, 13, 7, 9, 11, 10, 6, 14, 12, 15, 5, 4; ПЕТА 21, 39, 19, 23, 5, 43, 6, 8, 17, 11, 1, 27, 16, 26, 15, 13, 7, 28, 25, 24, 20, 31, 29, 18, 4, 10, 12, 14, 3, 41, 37, 9, 2, 30, 22, 33; ПЕТНАДЕСЕТА 7, 8, 16, 11, 13, 12, 15, 2, 4, 5, 17, 6, 1, 26, 3, 18, 22, 9, 14, 24, 20, 10, 19, 21; СЕДМА 3, 1, 5, 4, 8, 6; ЧЕТВЪРТА 27; ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 17, 32; ШЕСТА 38, 52, 46, 17, 40, 50, 42, 44, 48; ШЕСТНАДЕСЕТА 9, 6, 17, 13, 14, 26, 10, 5, 19, 18, 16, 22, 8, 12, 24, 2, 4, 21, 11, 28, 20, 15, 7, 34 25.09.2017 09:00 – 15:00 инвестиционна програма
ДОЛНО ДРЯНОВО Клиентите захранени от ТП1, клонА 25.09.2017 13:00 – 16:30 нови присъединявания
ДЕБРЕН ВТОРА 23, 41, 27A, 17, 16, 35, 19, 31, 20, 15, 25, 13, 33, 29, 2, 21; ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 9, 5, 6, 12; ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 1, 32, 15, 7; ДЕВЕТНАДЕСЕТА 7, 3, 1, 5; М. РЕШМАНИЦА ОСЕМНАДЕСЕТА 2, 4, 3; ОСМА 5; ПЪРВА 63, 67, 17, АВТОРАБОТИЛНИЦА; РЕШМАНИЦА СЕДЕМНАДЕСЕТА 12, 6, 2, 3, 10, 14, 4, 8; СТ 22 КЛ В ТП ДЕБРЕН 2 ТРЕТА 29, 15, 9, 1, 2, 4, 5, 27, 10, 23, 14, 21, 12, 3, 7, 13, 19, 8, 6, 18, 11; ЧЕТВЪРТА 31, 1, 25, 40, 37, 18, 44, 38, 42, 21, 5, 13, 14, 39, 32, 34, 33, 36, 15, 35, 11, 9, 12, 10, 17, 24, 16, 3, 19, 29, 30, 20, 22, 26, 28, 23; 1, ТП2, 3 25.09.2017 12:30 – 16:15 инвестиционна програма
ДЪБНИЦА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 6, 20, 16, 8, 12, 18, 7, 10, 9; ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА 3, 7, 4, 2, 5; ДВАДЕСЕТ И ОСМА 4, 8, 1, 6, 2, 10; ДВАДЕСЕТ И ПЕТА 17; ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 1, 3 А, 4, 3, 6; ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 5, 8, 6, 7, 1, 4, 12, 10; ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА 3, 2; ДВАДЕСЕТА 9, 11, 2, 8, 5, 1, 13, 3, 12; ДЕВЕТА 25, 24, 34, 9, 28, 22; ДЕВЕТНАДЕСЕТА 8, 4, 5, 2, 7, 3, 9; ЕДИНАДЕСЕТА 1, 12A, 6, 3, 7, 8, 5, 10, 12; КЮПРИЖИК НЕУТОЧНЕН АДРЕС ОСЕМНАДЕСЕТА 15, 2, 11, 9, 5, 7, 21, 17, 1, 17A, 20, 14, 19, 10, 4, 16, 22, 5A, 13, 12, 18, 8; ПЕТА 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 38, 34, 28, 13, 5, 14, 18, 42, 7, 22, 2, 17, 26, 16, 15, 4; ПЕТНАДЕСЕТА 4, 14, 2, 3; ПЪРВА 7, 15, 8; СЕДЕМНАДЕСЕТА 9, 8, 3, 6, 11, 4, 7, 2; СТОПАНСКИ ДВОР СГРАДА; ТРЕТА 10; ЧЕТВЪРТА 15, 25, 6, 12, 8, 9, 7, 4, 13, 1, 27, 14, 26, 5, 31, 18, 2, 34, 3, 42, 30, 28, 38, 44, 29, 17, 36, 13A, 32, 9А; ШЕСТА 20, 36, 34, 22, 39, 38, 28, 25, 29, 27, 32, 37, 21, 31, 30, 26, 23; ШЕСТНАДЕСЕТА 15, 9, 10, 11, 23; 4, 32, 1, 3, 21, 2, 36, 28, 19 26.09.2017 12:30 – 16:15 инвестиционна програма
ДЕБРЕН ВТОРА 23, 41, 27A, 17, 16, 35, 19, 31, 20, 15, 25, 13, 33, 29, 2, 21; ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 9, 5, 6, 12; ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 1, 32, 15, 7; ДЕВЕТНАДЕСЕТА 7, 3, 1, 5; М. РЕШМАНИЦА ОСЕМНАДЕСЕТА 2, 4, 3; ОСМА 5; ПЪРВА 63, 67, 17, АВТОРАБОТИЛНИЦА; РЕШМАНИЦА СЕДЕМНАДЕСЕТА 12, 6, 2, 3, 10, 14, 4, 8; СТ 22 КЛ В ТП ДЕБРЕН 2 ТРЕТА 29, 15, 9, 1, 2, 4, 5, 27, 10, 23, 14, 21, 12, 3, 7, 13, 19, 8, 6, 18, 11; ЧЕТВЪРТА 31, 1, 25, 40, 37, 18, 44, 38, 42, 21, 5, 13, 14, 39, 32, 34, 33, 36, 15, 35, 11, 9, 12, 10, 17, 24, 16, 3, 19, 29, 30, 20, 22, 26, 28, 23; 1, ТП2, 3 26.09.2017 09:00 – 12:00 инвестиционна програма
ДЕБРЕН ВТОРА 23, 41, 27A, 17, 16, 35, 19, 31, 20, 15, 25, 13, 33, 29, 2, 21; ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 9, 5, 6, 12; ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 1, 32, 15, 7; ДЕВЕТНАДЕСЕТА 7, 3, 1, 5; М. РЕШМАНИЦА ОСЕМНАДЕСЕТА 2, 4, 3; ОСМА 5; ПЪРВА 63, 67, 17, АВТОРАБОТИЛНИЦА; РЕШМАНИЦА СЕДЕМНАДЕСЕТА 12, 6, 2, 3, 10, 14, 4, 8; СТ 22 КЛ В ТП ДЕБРЕН 2 ТРЕТА 29, 15, 9, 1, 2, 4, 5, 27, 10, 23, 14, 21, 12, 3, 7, 13, 19, 8, 6, 18, 11; ЧЕТВЪРТА 31, 1, 25, 40, 37, 18, 44, 38, 42, 21, 5, 13, 14, 39, 32, 34, 33, 36, 15, 35, 11, 9, 12, 10, 17, 24, 16, 3, 19, 29, 30, 20, 22, 26, 28, 23; 1, ТП2, 3 26.09.2017 11:00 – 12:30 инвестиционна програма
 ЛЕЩЕН 26.09.2017 11:30 – 14:30 подмяна на електромери
ДОЛНО ДРЯНОВО Клиентите захранени от ТП1 27.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
ДЪБНИЦА ВТОРА 4, 28, 5, 32, 13, 1, 30, 12, 17, 7, 9, 10, 16А, 8, 24, 26, 6, 20, 14, 40, 18, 16, 3, 22, 15, 2; ДВАДЕСЕТ И ПЕТА 20, 2, 19, 29, 12, 17, 33, 21, 7, 23, 16, 35, 15, 18, 8, 5, 14, 22, 37, 9, 25, 11; ДВАДЕСЕТ И СЕДМА 3, 23, 11, 15, 9, 13, 1, 5, 21, 17; ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 7, 5, 3; ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА 4, 3, 6; ДВАДЕСЕТА 11; ДВАНАДЕСЕТА 10; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ТП1 ДЪБНИЦА; ПЕТА 1; ПЕТНАДЕСЕТА 12, 13, 10, 8, 1; ПЪРВА 1, 15, 19, 8, 4, 11, 6, 14, 5, 3, 2, 17, 10, 12; СЕДЕМНАДЕСЕТА 17, 15, 10; ТРЕТА 1; ТРИНАДЕСЕТА 5, 3, 7; ЧЕТВЪРТА 3, 13; ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 54, 31, 5, 52, 50, 32, 30, 39, 48, 2, 6, 36, 46, 17, 20, 8, 29, 42, 38, 16, 43, 40, 58, 1, 35, 4, 79, 34, 37, 10, 18, 28, 3, 44; ШЕСТА 7, 17, 12, 1, 2, 6, 10, 16, 9, 15, 11, 4, 14; ШЕСТНАДЕСЕТА 1, 7, 5, 4, 3, 2; ПЛОЩАД, 1, 2 28.09.2017 10:00 – 12:00 инвестиционна програма
ДЪБНИЦА ДВАНАДЕСЕТА 8; ДЕВЕТА 9, 20, 8, 6, 16, 13, 12, 2, 18, 7, 11, 1, 14, 19; ДЕСЕТА 2, 9, 12, 14, 13, 3, 7, 11, 5, 1; ЕДИНАДЕСЕТА 4; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ПОЩА; ОСМА 3, 2A, 8, 4, 2, 1, 8А; ПЪРВА 36, 31, 46, 15, 1, 29, 8, 21, 18, 23, 33, 42, 27, 25, 40, 35, 6, 32, 24, 22, 38, 34, 13, 20, 16; СЕДМА 17, 9, 5, 13, 1, 11; СТОПАНСКИ ДВОР ЦЕХ; ТРЕТА 11, 3, 25, 18, 24, 5, 26, 13, 10, 8, 19, 16, 14, 25, 20, 23, 9, 21, 2, 28, 1; ЧЕТВЪРТА 17, 34; ШЕСТНАДЕСЕТА 13 28.09.2017 09:00 – 11:00 инвестиционна програма
ХВОСТЯНЕ 28028 УПИ-V, КВ. 2 ТП1 28.09.2017 14:30 – 16:30 инвестиционна програма
ХВОСТЯНЕ 28028 УПИ-V, КВ. 2 ТП1 28.09.2017 12:30 – 14:30 инвестиционна програма
 ХВОСТЯНЕ 29.09.2017 11:00 – 14:00 инвестиционна програма
ОГНЯНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН БЛАГОЙ МАТЕРОВ 17, 20, 16, 11, 7, 6, 8, 21, 15, 12, 18, 13, 22; ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 4., 3, 1, 4; ДВАДЕСЕТ И ПЕТА 4, 3; ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 3, 17, 216, 8, 13, 1, 19, 9, 6, 4, 18; ДВАДЕСЕТ И СЕДМА 15, 14, 7, 13, 12, 9; ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 1, 3; ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 6, 7, 1, 8, 3; ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА 7, 4, 5; ДВАДЕСЕТА 6, 12, 22, 3, 19, 7, 8, 9, 4, 1, 10, 2, 18; ДЕВЕТНАДЕСЕТА 7, 6, 5, 3, 4, 2, 8; ДИМИТЪР КЕМАЛОВ 47, 49, 35, 12, 39, 6, 8, 33, 37, 31, 10, 41, 43, 45; ИВАН ВАЗОВ 1; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 25, 9, 2, КАРАВАНА, 7, 33, 17, 24, 11, 30, 37, 22, 16, 21, 12, 8, 35, 3, 19, 27, 26, 18, 28, 10; КУРБАНЯ 15, 1; НЕУТОЧНЕН АДРЕС СТЪЛБ № 23, КЛ. В, ТП3; ОСЕМНАДЕСЕТА 1, 8, 2; ОТЕЦ ПАЙСИЙ 26, 28; ПЕТНАДЕСЕТА 5, 3; СТ 23 КЛ Б ТП ОГНЯНОВО 3 ТРИДЕСЕТА 24 29.09.2017 09:00 – 12:00 инвестиционна програма
Община Кресна
КРЕСНА Център “Енергоремонт-Кресна”АД 26.09.2017 10:00 – 10:30 работа по съоръжения на ЕСО
КРЕСНА I-821, 823, 824 КВ. 63 АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ 1, 1, 42, 37, 11, 47А, 35, 36, 14, 33, 29, 32, 18, 38, 1, 2, 51, 13, 12А, 4, 49, 24, 28, 7, 22, 31, 23, 34, 10, 45, 5, 21, 41, 12, 26, 8, 20, 39, 16, 9, 25, 27, 21А, 19, 40, 17, 47, 25А, 28А, 15; БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 7, 9, 5, 3; ВАРДАР 16, 3; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1, 3, 11, 13; ВИХРЕН 11, 2, 5, 12, 8, 10, 4, 3, 9, 7, 1, 6; ВЛАХИНСКА 18, 10, 7, 3, 4, 1, 11, 2, 9, 5, 8, 14, 6, 16; ВЛАХИНСКИ ЕЗЕРА 16, 14, 3, 8, 1, 7, 9, 6, 22, 5, 18, 12, 20, 13, 10, 11, 2, 4; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 20, 24, 22, 26; ГРЪНЧАР 1, 2; ЕДЕЛВАЙС 15, 15А, 11, 12, 17, 14, 19, 13; ЗДРАВЕЦ 2А, 4, 6, 8, 11, 7, 13, 3, 1, 5, 2; КИТКА 4, 11, 15, 2, 9, 1, 21, 19, 17, 3, 13, 6; КРЕСНЕНСКИ ПРОЛОМ 7, 8, 9, 1, 5, 2; КРИВА ЛИВАДА 19, 5, 4, 11, 3, 6, 9, 13, 17, 2, 1, 7, 15; МАКЕДОНИЯ 158, 170, 138, 162, 122, 172, 182, 118, ВРЕМЯНКА ЗА ХОТЕЛ, 120, 156, 154, 174, 166, 116, 128, 176, 130, 140, 121, 160, 124, 126, 142, 144, 192, 164, 134, 184, 136, 194, 178, 150, 114, 176А, 152, 148, 186, 132, 146, 190, 168, 112, 180, 188, 196, 96, 17, 106, 120, 31, 100, 108, 104, 16, 96, 110, 102, 96 ТОТОПУНКТ, 40, А-42, 84, 50А, 74, 50, 66, 82, 39, 44, 72, 56, 90, 58, 60, 76, 92, 62, 36, 42, 78, 96, 12, 70, 34, 32, 54, 80, 64, 88, 46, 68, 94, 48; МЕЛО 6, 5, 3, 1; МИР 21, 6, 5, 14, 4, 18, 15, 17, 10, 7, 20, 11, 9, 3, 2, 16, 13, 8, 12; МОМИНА СКАЛА 10, 27, 12, 17, 11, 3, 1, 15, 13, 14, 8, 21, 25, 29, 16, 5, 23; НЕУТОЧНЕН АДРЕС НОВО СЕЛО 10, 8, 1, 2, 6, 1, 14, 5, 9, 20, 16, 2, 7, 3, 10; ОЛИМПИЯ 96, 5, 104, 98, 1, 2, 3, 7; ОРБЕЛ 1, 3, 2, 4; ОТЕЦ ПАИСИЙ 26; ПЕЙО К. ЯВОРОВ 8, 6, 4, 2, 9, 1, 3, 11, 22, 7, 12, 1А, 5; ПЕРУН 2, 4, 21, 11, 3, 15, 13, 17А, 19, 5, 7, 17, 14, 8А, 24, 6, 23, 8, 1, 49, 9, 30, 67, 28, 44, 65, 32, 63, 48, 43, 40, 39, 41, 61, 51, 34, 31, 53, 36, 59, 46, 55, 57, 71, 42, 47, 45, 33, 13, 7, 22, 29, 35, 25, 24, 24 10, 31; ПИРИНСКИ БОР 28, 18, 3, 8, 4, 9, 12, 1, 10, 22, 20, 16, 5, 7, 4А, 14, 6, 24, 2; РАЗКОЛСКА 13, 9, 15, 5, 7, 11, 1, 49; СИНАНИЦА 14, 15, 6, 12, 1, 5, 9, 7, 11, 2, 4, 23, 10, 19, 8, 17, 21, 13, 3; СОЛУНСКА 27, 25, 23, 17, 13, 15, 7, 11, 19, 5, 1, 7А, 2; СПАРТАК 29; СТАДИОНА 4, 2; СТОЯН ВОЙВОДА 22, 11, 10, 17, 9А, 18, 8, 15, 20, 4, 9, 16, 24, 12, 19, 7, 6, 5, 1, 14, 2, 3, 13; СТРУМА 3, 4, 1, 20, 11, 26, 18, 21, 23, 38, 32, 22, 13, 10, 36, 34, 32А, 19, 15, 5, 12, 30, 25, 8, 24, 6, 17; ТИСА 3, 8, 2, 6; ТОДОРИН ВРЪХ 6, 4, 10, 7, 9, 8, 2, 5; ЦАР БОРИС III 5, 1, 3, 2, 4, 6, 13, 7, 8, 12, 11, 9, 14, 17, 14, 15, 21, 19, 23; ЦАР САМУИЛ 1, 7, 5, 2, 9, 14, 6, 4, 8, 3, 11, 10, 12; ЦАР СИМЕОН 4, 7, 3, 12, 10, 14, 1, 6, 5, 2, 16; ШЕМЕТО 3, 6, 2, 8, 1, 5, 11; ЯНЕ САНДАНСКИ 3, 25, 1, 5, 19, 10, 22, 9, 16, 20, 13, 8, 7, 11, 27, 23, 21, 18, 29, 31, 17, 2, 24, 15, 4, 6, 75, 99, 83, 101, 89, 77, 85 9, 87, 81, 95, 79, 93, 83 9, 107, 8, 37, 49, 57 52, 47, 53 2, 43, 55, 57, 53, 51, 57 8, 45, 35 26.09.2017 11:00 – 11:30 работа по съоръжения на ЕСО
Община Петрич
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 13; ИВАН ВАЗОВ 3, 1, 7, 17, 9, 19, 5; КОЖУХ 4, 6, 18, 2, 8, 10, 12, 20, 14; ЛЕНИН 9; РИЛА 2, 1, 4, 3; СВОБОДА 11, 1, 13, 5, 9, 7, 19, 17, 3 25.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
КУЛАТА АНТОН ПОПОВ 23, 29, 35, 58, 15; БРЕГАЛНИЦА 7, 11, 17, 30, 19, 9, 8, 13, 10, 12, 5, 3, 21; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6, 2, 4, 18; ГЕО МИЛЕВ 7, 3, 6, 4, 5, 8, 1; КОЖУХ 3, 1; ЛЮЛЕ БУРГАС 3, 1, 6, 5, 7, 10, 4, 2; МАКСИМ ГОРКИ 6, 8, 1, 3, 5, 12, 2, 4, 9, 7; ОТЕЦ ПАИСЙ 4, 8, 6; ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ 16, 2, 26, 4, 3, 7, 20, 30, 6, 9, 34, 18, 22, 25, 8, 24, 11, 19, 5, 29, 28, 15, 21, 12, 27; РИЛА 1, 2, 8, 11, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 4, 8, 1, 3, 2, 6; ЦАР КАЛОЯН ПОЩА 25.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
 МИТИНО 25.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
 ДРАНГОВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ 25.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 2, 6; ВАНЮША ВАЛЧУК 22, 10, 6, 4, 3, 5, 8, 14, 9, 20, 16, 1, 11, 7; ВИТОША 8; ИВАН ВАЗОВ 35, 37, 33, 21, 31, 27, 23; ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 6; ИЛИНДЕН 9, 10, 1, 7, 4, 8, 5, 14, 12; КОЖУХ 26, 38, 24, 36, 34; ЛЕНИН 10, 21, 13, 3, 19, 9, 7, 12, 11, 23, 17; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1; МЕСТА 3, 2, 1; ОБОРИЩЕ 2; СТОЮ ХАДЖИЕВ 19, 17; СТРУМА 1; ХРИСТО БОТЕВ 2, 1; ЦВЕТКО АВРАМОВ 6, 8; ЮРИЙ ГАГАРИН 22, 12, 2, 18, 14, 4, 16, 6, 49; СТАРЧЕВО; АСАНКАТА 25.09.2017 08:00 – 16:00 инвестиционна програма
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 13; ИВАН ВАЗОВ 3, 1, 7, 17, 9, 19, 5; КОЖУХ 4, 6, 18, 2, 8, 10, 12, 20, 14; ЛЕНИН 9; РИЛА 2, 1, 4, 3; СВОБОДА 11, 1, 13, 5, 9, 7, 19, 17, 3 26.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
КУЛАТА АНТОН ПОПОВ 23, 29, 35, 58, 15; БРЕГАЛНИЦА 7, 11, 17, 30, 19, 9, 8, 13, 10, 12, 5, 3, 21; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6, 2, 4, 18; ГЕО МИЛЕВ 7, 3, 6, 4, 5, 8, 1; КОЖУХ 3, 1; ЛЮЛЕ БУРГАС 3, 1, 6, 5, 7, 10, 4, 2; МАКСИМ ГОРКИ 6, 8, 1, 3, 5, 12, 2, 4, 9, 7; ОТЕЦ ПАИСЙ 4, 8, 6; ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ 16, 2, 26, 4, 3, 7, 20, 30, 6, 9, 34, 18, 22, 25, 8, 24, 11, 19, 5, 29, 28, 15, 21, 12, 27; РИЛА 1, 2, 8, 11, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 4, 8, 1, 3, 2, 6; ЦАР КАЛОЯН ПОЩА 26.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 2, 6; ВАНЮША ВАЛЧУК 22, 10, 6, 4, 3, 5, 8, 14, 9, 20, 16, 1, 11, 7; ВИТОША 8; ИВАН ВАЗОВ 35, 37, 33, 21, 31, 27, 23; ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 6; ИЛИНДЕН 9, 10, 1, 7, 4, 8, 5, 14, 12; КОЖУХ 26, 38, 24, 36, 34; ЛЕНИН 10, 21, 13, 3, 19, 9, 7, 12, 11, 23, 17; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1; МЕСТА 3, 2, 1; ОБОРИЩЕ 2; СТОЮ ХАДЖИЕВ 19, 17; СТРУМА 1; ХРИСТО БОТЕВ 2, 1; ЦВЕТКО АВРАМОВ 6, 8; ЮРИЙ ГАГАРИН 22, 12, 2, 18, 14, 4, 16, 6, 49; СТАРЧЕВО; АСАНКАТА 26.09.2017 08:00 – 16:00 инвестиционна програма
СТАРЧЕВО XVI-8, кв. 3 МЕСТНОСТ АСАНКАТА 26.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
ГАБРЕНЕ АКАЦИЯ 6; ГРАНИЧАР 5, 9, 3, 1, 7; ИВАН ВАЗОВ 14, 9, 11, 13; ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 37, 35, 39, 42, 41, 36; КОКИЧЕ 5, 1, 2, 3; КОМСОМОЛСКА 24, 20, 22; МИР 1, 4, 3, 2; МИТКО ПАЛАУЗОВ 12; ОТЕЦ ПАИСИЙ 12, 14, 17; ПРОГРЕС 3; РОДИНА 2, 5; ТУМБА 4, 16, 12, 8, 3, 10, 11, 9, 6, 7, 14, 5, 18, 13 27.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
ГАБРЕНЕ АЛЕКСАНДЪР МАТРАСОВ ЗДРАВЕЦ 15, 20, 6, 4, 14, 8, 16, 10, 2, 11, 12, 5; ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 8, 29, 23, 21, 34, 33, 7, 10, 57, 26, 9, 16, 12, 30, 15, 19, 14, 40, 13, 24, 27; КОМСОМОЛСКА 1, 5, 3, 8, 7, 9, 6, 10; МАРЕНА МЕСТНОСТ МАРЕНА СУШИЛНЯ; ОКТОМВРИ 6, 11, 10, 12, 8, 7; ОСВОБОЖДЕНИЕ 31, 4; РАДЕЦКИ 5, 8, 2, 11, 16, 3, 15, 23, 1, 9, 14, 13, 6; РОДИНА 3, 5, 12, 7, 6, 9, 8, 10, 4; СТОПАНСКИ ДВОР СГРАДА 27.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
ПЕТРИЧ, ОБЩ. ПЕТРИЧ ГЕОРГИ УРУМОВ 21, 8, 10, 12, 7, 34, 14, 18, 6, 16, 33, СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ, 26; ИЛЬО ВОЙВОДА 21, 16, 26, 32, 34, 30, 11, 19, 17, 25, 27, 38, 14, 20, 18, А, 12, 13, Б, 28, 15, 36, 29, 24, 50; МЕСТНОСТ БУХОТО ЖИЛИЩЕ, ЦЕХ; ОГРАЖДЕН 6, 13, 4, 12, 7, 11, 2, 5, 14, 3, 1, 8; ОХРИД 24; ПЕЙО ЯВОРОВ 17, 24, 22, 15, 19, 13; ПЕТЪР БЕРОН 14, 15; ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 1, 10; СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 5, 10, 8, 6, 11, 9, 7; ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 7, 15, 8В, 25, 14, 17, 13, 8Г, 18, 12, 8А, 11, 8 А, 16 27.09.2017 09:00 – 16:00 нови присъединявания
КУЛАТА АНТОН ПОПОВ 23, 29, 35, 58, 15; БРЕГАЛНИЦА 7, 11, 17, 30, 19, 9, 8, 13, 10, 12, 5, 3, 21; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6, 2, 4, 18; ГЕО МИЛЕВ 7, 3, 6, 4, 5, 8, 1; КОЖУХ 3, 1; ЛЮЛЕ БУРГАС 3, 1, 6, 5, 7, 10, 4, 2; МАКСИМ ГОРКИ 6, 8, 1, 3, 5, 12, 2, 4, 9, 7; ОТЕЦ ПАИСЙ 4, 8, 6; ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ 16, 2, 26, 4, 3, 7, 20, 30, 6, 9, 34, 18, 22, 25, 8, 24, 11, 19, 5, 29, 28, 15, 21, 12, 27; РИЛА 1, 2, 8, 11, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 4, 8, 1, 3, 2, 6; ЦАР КАЛОЯН ПОЩА 27.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 2, 6; ВАНЮША ВАЛЧУК 22, 10, 6, 4, 3, 5, 8, 14, 9, 20, 16, 1, 11, 7; ВИТОША 8; ИВАН ВАЗОВ 35, 37, 33, 21, 31, 27, 23; ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 6; ИЛИНДЕН 9, 10, 1, 7, 4, 8, 5, 14, 12; КОЖУХ 26, 38, 24, 36, 34; ЛЕНИН 10, 21, 13, 3, 19, 9, 7, 12, 11, 23, 17; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1; МЕСТА 3, 2, 1; ОБОРИЩЕ 2; СТОЮ ХАДЖИЕВ 19, 17; СТРУМА 1; ХРИСТО БОТЕВ 2, 1; ЦВЕТКО АВРАМОВ 6, 8; ЮРИЙ ГАГАРИН 22, 12, 2, 18, 14, 4, 16, 6, 49; СТАРЧЕВО; АСАНКАТА 27.09.2017 08:00 – 16:00 инвестиционна програма
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 13; ИВАН ВАЗОВ 3, 1, 7, 17, 9, 19, 5; КОЖУХ 4, 6, 18, 2, 8, 10, 12, 20, 14; ЛЕНИН 9; РИЛА 2, 1, 4, 3; СВОБОДА 11, 1, 13, 5, 9, 7, 19, 17, 3 27.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
ГАБРЕНЕ АКАЦИЯ 6; ГРАНИЧАР 5, 9, 3, 1, 7; ИВАН ВАЗОВ 14, 9, 11, 13; ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 37, 35, 39, 42, 41, 36; КОКИЧЕ 5, 1, 2, 3; КОМСОМОЛСКА 24, 20, 22; МИР 1, 4, 3, 2; МИТКО ПАЛАУЗОВ 12; ОТЕЦ ПАИСИЙ 12, 14, 17; ПРОГРЕС 3; РОДИНА 2, 5; ТУМБА 4, 16, 12, 8, 3, 10, 11, 9, 6, 7, 14, 5, 18, 13 28.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
ПЕТРИЧ, ОБЩ. ПЕТРИЧ ГЕОРГИ УРУМОВ 21, 8, 10, 12, 7, 34, 14, 18, 6, 16, 33, СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ, 26; ИЛЬО ВОЙВОДА 21, 16, 26, 32, 34, 30, 11, 19, 17, 25, 27, 38, 14, 20, 18, А, 12, 13, Б, 28, 15, 36, 29, 24, 50; МЕСТНОСТ БУХОТО ЖИЛИЩЕ, ЦЕХ; ОГРАЖДЕН 6, 13, 4, 12, 7, 11, 2, 5, 14, 3, 1, 8; ОХРИД 24; ПЕЙО ЯВОРОВ 17, 24, 22, 15, 19, 13; ПЕТЪР БЕРОН 14, 15; ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 1, 10; СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 5, 10, 8, 6, 11, 9, 7; ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 7, 15, 8В, 25, 14, 17, 13, 8Г, 18, 12, 8А, 11, 8 А, 16 28.09.2017 09:00 – 16:00 нови присъединявания
КУЛАТА АНТОН ПОПОВ 23, 29, 35, 58, 15; БРЕГАЛНИЦА 7, 11, 17, 30, 19, 9, 8, 13, 10, 12, 5, 3, 21; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6, 2, 4, 18; ГЕО МИЛЕВ 7, 3, 6, 4, 5, 8, 1; КОЖУХ 3, 1; ЛЮЛЕ БУРГАС 3, 1, 6, 5, 7, 10, 4, 2; МАКСИМ ГОРКИ 6, 8, 1, 3, 5, 12, 2, 4, 9, 7; ОТЕЦ ПАИСЙ 4, 8, 6; ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ 16, 2, 26, 4, 3, 7, 20, 30, 6, 9, 34, 18, 22, 25, 8, 24, 11, 19, 5, 29, 28, 15, 21, 12, 27; РИЛА 1, 2, 8, 11, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 4, 8, 1, 3, 2, 6; ЦАР КАЛОЯН ПОЩА 28.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 2, 6; ВАНЮША ВАЛЧУК 22, 10, 6, 4, 3, 5, 8, 14, 9, 20, 16, 1, 11, 7; ВИТОША 8; ИВАН ВАЗОВ 35, 37, 33, 21, 31, 27, 23; ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 6; ИЛИНДЕН 9, 10, 1, 7, 4, 8, 5, 14, 12; КОЖУХ 26, 38, 24, 36, 34; ЛЕНИН 10, 21, 13, 3, 19, 9, 7, 12, 11, 23, 17; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1; МЕСТА 3, 2, 1; ОБОРИЩЕ 2; СТОЮ ХАДЖИЕВ 19, 17; СТРУМА 1; ХРИСТО БОТЕВ 2, 1; ЦВЕТКО АВРАМОВ 6, 8; ЮРИЙ ГАГАРИН 22, 12, 2, 18, 14, 4, 16, 6, 49; СТАРЧЕВО; АСАНКАТА 28.09.2017 08:00 – 16:00 инвестиционна програма
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 13; ИВАН ВАЗОВ 3, 1, 7, 17, 9, 19, 5; КОЖУХ 4, 6, 18, 2, 8, 10, 12, 20, 14; ЛЕНИН 9; РИЛА 2, 1, 4, 3; СВОБОДА 11, 1, 13, 5, 9, 7, 19, 17, 3 28.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 13; ИВАН ВАЗОВ 3, 1, 7, 17, 9, 19, 5; КОЖУХ 4, 6, 18, 2, 8, 10, 12, 20, 14; ЛЕНИН 9; РИЛА 2, 1, 4, 3; СВОБОДА 11, 1, 13, 5, 9, 7, 19, 17, 3 29.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
 СТРУМЕШНИЦА 29.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
ПЕТРИЧ, ОБЩ. ПЕТРИЧ ДУНАВ 60, 66; ОСОГОВО 5, 10, 11, 8, 13, 7, 16, 9, 3, 2, 4, 22, 20, 6, 12, 14, 18; ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 1; СОЛУНСКА 13, 7, 19, 1, 3, 4, 9, 2, 10, 11, 89, 8; ЦАР БОРИС III 79, 81, 73, 77, 75, 71; ЦАР КАЛОЯН 1, 3, 2 29.09.2017 09:00 – 16:00 нови присъединявания
КУЛАТА АНТОН ПОПОВ 23, 29, 35, 58, 15; БРЕГАЛНИЦА 7, 11, 17, 30, 19, 9, 8, 13, 10, 12, 5, 3, 21; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6, 2, 4, 18; ГЕО МИЛЕВ 7, 3, 6, 4, 5, 8, 1; КОЖУХ 3, 1; ЛЮЛЕ БУРГАС 3, 1, 6, 5, 7, 10, 4, 2; МАКСИМ ГОРКИ 6, 8, 1, 3, 5, 12, 2, 4, 9, 7; ОТЕЦ ПАИСЙ 4, 8, 6; ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ 16, 2, 26, 4, 3, 7, 20, 30, 6, 9, 34, 18, 22, 25, 8, 24, 11, 19, 5, 29, 28, 15, 21, 12, 27; РИЛА 1, 2, 8, 11, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 4, 8, 1, 3, 2, 6; ЦАР КАЛОЯН ПОЩА 29.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
КЪРНАЛОВО БЯЛО МОРЕ 2, 6; ВАНЮША ВАЛЧУК 22, 10, 6, 4, 3, 5, 8, 14, 9, 20, 16, 1, 11, 7; ВИТОША 8; ИВАН ВАЗОВ 35, 37, 33, 21, 31, 27, 23; ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 6; ИЛИНДЕН 9, 10, 1, 7, 4, 8, 5, 14, 12; КОЖУХ 26, 38, 24, 36, 34; ЛЕНИН 10, 21, 13, 3, 19, 9, 7, 12, 11, 23, 17; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1; МЕСТА 3, 2, 1; ОБОРИЩЕ 2; СТОЮ ХАДЖИЕВ 19, 17; СТРУМА 1; ХРИСТО БОТЕВ 2, 1; ЦВЕТКО АВРАМОВ 6, 8; ЮРИЙ ГАГАРИН 22, 12, 2, 18, 14, 4, 16, 6, 49; СТАРЧЕВО; АСАНКАТА 29.09.2017 08:00 – 16:00 инвестиционна програма
Община Разлог
ГРАДЕВО МЕСТНОСТ БЯЛА ПОЛЯНА МЕСТНОСТ КАЛУГЕРИЦА МЕСТНОСТ ЛАГО – ИЗГ. ЧАРК МЕСТНОСТ МАХ. КАЦАРСКА МЕСТНОСТ СТРУЖКА РЕКА – ЛАГОВЕ СРЕДОРЕК ТРЕБИЩА ТРЕБИЩЕ ВИЛА; РАЗЛОГ; БАЗА ПРЕДЕЛ БОЙКОВ РИД ИЗВОРИТЕ 126; МЕСТНОСТ БАБА ЦВЕТА ВИЛА, ВИЛА; МЕСТНОСТ БОЙКОВ РИД ВИЛА, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ОВЧАРНИК, ВИЛА, ОБОР, ИМОТ, ВИЛА, 1, СЕРВИЗ; МЕСТНОСТ КОШОЛЬОВОТО ВИЛА, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ВИЛА; МЕСТНОСТ КУЛАТА МЕСТНОСТ КУЛИНОТО ЧАЙНА, РЕТРАНСЛАТОР И ЧАЙНА; МЕСТНОСТ ЛОГОВЕТЕ БУНГАЛО, ВИЛА, МАНДРА, ВИЛА, КАСЕТКА, ВИЛА, ПОМПА, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ВИЛА, КАСЕТКА, МАНДРА; МЕСТНОСТ МРАЗЕНИЦА ГОРСКИ ПУНКТ; МЕСТНОСТ ПЕТИ КИЛОМЕТЪР ФЕРМА, ЗАПОВЕД 72 ЧАСОВИ ПРОБИ НА КТП, ЦЕХ; МЕСТНОСТ ПРЕДЕЛ КУРОРТ ПРЕДЕЛ, ВИЛА, ХОТЕЛ, ХОТЕЛ, КУРОРТ ПРЕДЕЛ, ВИЛА, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, ПОЧИВНА БАЗА, ВИЛА, РЕТРАНСЛАТОР, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, ПОМПА, ВИЛА, БАЗОВА СТАНЦИЯ, ЛАГЕР, ВИЛА, ВИЛА, ТО ОФИСИ И МАГАЗИН ЗА ЦВЕТЯ, СГРАДА, ПОЧИВНА БАЗА, ПУНКТ, ЛАГЕР, СКИ-ВЛЕК, ЧАЙНА, ПОЧИВНА БАЗА, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, ВИЛА, ГОРСКИ ПУНКТ, ВИЛА, ПОЧИВНА БАЗА, СТОЛ, КАФЕ, КАНТОН, ФУРГОН, ПРЕМЕСТВАЕМ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, БУНГАЛА, ГОРСКИ ПУНКТ ПЛАНКОВОТО, РЕСТОРАНТ, ЗАКУСКИ, ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН, БУНГАЛО, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, 1 ВИЛА, 1, КАРАВАНА, ХИЖА; МЕСТНОСТ ПРОМ. ЗОНА-ДОЛЕН СТОПАНСКИ ДВОР МЕСТНОСТ РАПЛЕВО ВИЛА, 1; МЕСТНОСТ СКАЛАТА МЕСТНОСТ СОЛИЩЕТО МЕСТНОСТ ТИШЕТО БУНГАЛА БОЛНИЦА РАЗЛОГ, ВИЛА, ПОЧИВНА БАЗА ДЛС, ОБЕКТ; МЕСТНОСТ ШИПОКО ВИЛНА СГРАДА, ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА; ПРЕДЕЛ БУНГАЛО 25.09.2017 16:00 – 16:30 работа по съоръжения на ЕСО
ГРАДЕВО МЕСТНОСТ БЯЛА ПОЛЯНА МЕСТНОСТ КАЛУГЕРИЦА МЕСТНОСТ ЛАГО – ИЗГ. ЧАРК МЕСТНОСТ МАХ. КАЦАРСКА МЕСТНОСТ СТРУЖКА РЕКА – ЛАГОВЕ СРЕДОРЕК ТРЕБИЩА ТРЕБИЩЕ ВИЛА; РАЗЛОГ; БАЗА ПРЕДЕЛ БОЙКОВ РИД ИЗВОРИТЕ 126; МЕСТНОСТ БАБА ЦВЕТА ВИЛА, ВИЛА; МЕСТНОСТ БОЙКОВ РИД ВИЛА, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ОВЧАРНИК, ВИЛА, ОБОР, ИМОТ, ВИЛА, 1, СЕРВИЗ; МЕСТНОСТ КОШОЛЬОВОТО ВИЛА, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ВИЛА; МЕСТНОСТ КУЛАТА МЕСТНОСТ КУЛИНОТО ЧАЙНА, РЕТРАНСЛАТОР И ЧАЙНА; МЕСТНОСТ ЛОГОВЕТЕ БУНГАЛО, ВИЛА, МАНДРА, ВИЛА, КАСЕТКА, ВИЛА, ПОМПА, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ВИЛА, КАСЕТКА, МАНДРА; МЕСТНОСТ МРАЗЕНИЦА ГОРСКИ ПУНКТ; МЕСТНОСТ ПЕТИ КИЛОМЕТЪР ФЕРМА, ЗАПОВЕД 72 ЧАСОВИ ПРОБИ НА КТП, ЦЕХ; МЕСТНОСТ ПРЕДЕЛ КУРОРТ ПРЕДЕЛ, ВИЛА, ХОТЕЛ, ХОТЕЛ, КУРОРТ ПРЕДЕЛ, ВИЛА, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, ПОЧИВНА БАЗА, ВИЛА, РЕТРАНСЛАТОР, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, ПОМПА, ВИЛА, БАЗОВА СТАНЦИЯ, ЛАГЕР, ВИЛА, ВИЛА, ТО ОФИСИ И МАГАЗИН ЗА ЦВЕТЯ, СГРАДА, ПОЧИВНА БАЗА, ПУНКТ, ЛАГЕР, СКИ-ВЛЕК, ЧАЙНА, ПОЧИВНА БАЗА, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, ВИЛА, ГОРСКИ ПУНКТ, ВИЛА, ПОЧИВНА БАЗА, СТОЛ, КАФЕ, КАНТОН, ФУРГОН, ПРЕМЕСТВАЕМ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, БУНГАЛА, ГОРСКИ ПУНКТ ПЛАНКОВОТО, РЕСТОРАНТ, ЗАКУСКИ, ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН, БУНГАЛО, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, 1 ВИЛА, 1, КАРАВАНА, ХИЖА; МЕСТНОСТ ПРОМ. ЗОНА-ДОЛЕН СТОПАНСКИ ДВОР МЕСТНОСТ РАПЛЕВО ВИЛА, 1; МЕСТНОСТ СКАЛАТА МЕСТНОСТ СОЛИЩЕТО МЕСТНОСТ ТИШЕТО БУНГАЛА БОЛНИЦА РАЗЛОГ, ВИЛА, ПОЧИВНА БАЗА ДЛС, ОБЕКТ; МЕСТНОСТ ШИПОКО ВИЛНА СГРАДА, ВИЛА, ВИЛА, ВИЛА; ПРЕДЕЛ БУНГАЛО 25.09.2017 09:15 – 09:45 работа по съоръжения на ЕСО
ГРАДЕВО МЕСТНОСТ КАЛУГЕРИЦА МЕСТНОСТ ЛАГО – ИЗГ. ЧАРК МЕСТНОСТ МАХ. КАЦАРСКА МЕСТНОСТ СТРУЖКА РЕКА – ЛАГОВЕ СРЕДОРЕК ТРЕБИЩЕ ВИЛА; РАЗЛОГ; МЕСТНОСТ БАБА ЦВЕТА ВИЛА; МЕСТНОСТ ЛОГОВЕТЕ ВИЛА, ПОМПА, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА; МЕСТНОСТ ПРЕДЕЛ ВИЛА, ПОМПА, ВИЛА, БАЗОВА СТАНЦИЯ, ЛАГЕР; МЕСТНОСТ ПРОМ. ЗОНА-ДОЛЕН СТОПАНСКИ ДВОР 25.09.2017 09:15 – 16:30 работа по съоръжения на ЕСО
РАЗЛОГ БОЙКОВ РИД МЕСТНОСТ БОЙКОВ РИД ОБОР, ИМОТ, ВИЛА, 1, СЕРВИЗ; МЕСТНОСТ КУЛАТА МЕСТНОСТ РАПЛЕВО ВИЛА; МЕСТНОСТ ШИПОКО 27.09.2017 13:00 – 16:30 нови присъединявания
БЕЛИЦА, ОБЩ. БЕЛИЦА АЛЕКСА САЧКОВ 88, 46, 16, 21, 10, 52, 64, 62, 38, 42, 5, 26, 24, 29, 63, 58, 18, 54, 48, 14, 66, 57, 99, 6, 44, 45, 20, 116, 78, 60, 30; БОР 3, 2, 6; БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 16, 6, 3, 13, 17, 44, 5, 24, 63, 19, 14, 34, 7, 9, 43, 42, 11, 36, 99, 18, 8, 45, 15, 1, 10, 31, 23, 41, 59; ВЛАДИМИР ПОПТОМОВ 35, 84, 41, 88, 25, 44, 26, 32, 54, 28, 47, 53, 36, 38, 37, 1, 39, 46, 30, 60, 42, 58, 4, 6, 45, 48, 29, 99, 33, 34; ГЕОРГИ САЧКОВ 7; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 16; ИВАН АЛЕКСОВ 1, 6, 2, 4, 5; ИВАН АПОСТОЛОВ 8, 2, 6, 4, 3; ИВАН ВАЗОВ 16; МЕСТА 1, 3, 5; НИКОЛА БАНКОВ 1, 6, 3, 7, 4, 5; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 12, 8, 4, 3, 2, 6, 1; РАДЕЦКИ 1, 2; СЕДМА 7, 3; ФАРАОНСКА 20, 9, 17, 26, 27, 13, 6, 21, 40; ЧАВДАР 2, 1; ЧАТАЛДЖА 5, 4, 6, 3, 13, 16, 7, 1; ЯКИМ ЦОКОВ 15, 29, 5, 12, 8, 26, 20, 10, 19, 13, 21, 36, 17, 18, 3, 9, 16, 2, 22, 24, 14, 7, 27, 6, 28; ТП САЧКОВ 27.09.2017 09:00 – 15:30 нови присъединявания
Община Сандански
ЛЕВУНОВО VIII+437, КВ. 40 ГЛАВЕН ПЪТ Е-79 АВТОБАЗА; ДЕВЕТИ МАЙ 28, 8, 12, 16, 41, 25, 35, 7, 10, 6, 23, 14, 39, 13, 17, 33, 27, 19, 30, 5, 15, 9, 29, 31, 4, 24, 37, 21; ИВАН КОЗАРЕВ 27, 19, 29, 24, 11, 10, 25, 26, 17, 13, 20, 1, 4, 31, 34, 22, 21, 9, 3, 5, 18, 7, 16, 23, 33, 32; ИЛИНДЕН 6, 3, 8, 5, 4, 2; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3, 1, 9, 5, 7, 4, 2; КОЧО ЛЮТАТА 7, 12, 2, 1 ПОЩА, 6, 16, 18, 10, 3, 9, 13, 1, 14, 11, 4; ЛАВЕЛЕ 3, 9, 24, 18, 22, 7, 4, 26, 2, 16, 5, 8, 1, 6, 20; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 3, 13, 11, 8, 20, 1, 18, 5, 9; ОРЛОВЕЦ 7; ПОБЕДА 2, 3, 4, 8, 6; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 2, 5, 4, 37, 6; СТРУМА 13, 16, 15, 8, 1, 14, 10, 18, 7, 6, 12, 11, 4; ЧАВДАРЦИ 20, 21, 28, 15, 12, 14, 16, 4, 10, 19, 34, 22, 36, 18, 26, 17, 30, 6, 32; ЧЕРНО МОРЕ 10, 5, 4, 2, 3, 13; ШЕЙНОВО 4, 5, 12, 7, 1, 2, 6; ШИПКА 1, 2, 4, 10, 5, 6; 2 25.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
СКЛАВЕ 7-МИ КОНГРЕС 5, 10, 12, 1, 16, 4, 6, 61, 14, 75, 63, 2, 65; БЯЛАТА ПРЪСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 59, 61, 46, 57, 65, 63; КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 76, 66, 97, 91, 72, 107, 93, 73, 117, 62, 85, 54, 105, 95, 52, 115, 64, 99, 70, 58, 60, 111, 109, 83, 77, 103, 87, 89, 68, 74; КОМСОМОЛСКА 6, 1, 4, 2, 7, 8, 3, 5; МАРИЦА 80, 68, 76, 72, 82, 70, 74, 78; МЕСТНОСТ ВАНГЕЛОВ АНДЪК МЕСТНОСТ ПАНАИРА ПОЛИГОН; ОТЕЦ ПАИСИЙ 5, 1, 7, 4, 9, 3; ПАРТИЗАНСКА 45, 42, 40, 51, 57, 54, 47, 49, 55, 59, 61, 48, 60, 38, 50; ПЪРВИ МАЙ 67, 32, 43, 55, 65, 30, 59, 29, 47, 61, 63, 69, 57, 71, 51, 41, 39, 45, 49, 53; 2 25.09.2017 08:00 – 16:15 инвестиционна програма
САНДАНСКИ IV – 1539 ВРЪХ ЕЛЕН 4, 1, 16, 10, 18, 6, 2, 14, 8, 12; КАМЕНИЦА 12, 6, 9, 2, 4, 14, 16, 3, 5, 1, 8, 7, 10; КОЖУХ 11, 21, 15, 9, 17, 19, 13; МАКЕДОНИЯ 41, 41; МУСАЛА 1, 1 8; ОГРАЖДЕН 6, 4, 8, 6Б, 10, 1, 3, 5, 2, 2 2, 7; ПРЕСИЯН 5, 13, 6, 21, 26, 17, 1, 16, 15, 19, 3, 2, 4, 17, 10, 19, 12, 7, 11, 14, 9, 8; СВОБОДА 14, 14; СИНАНИЦА 1, 2, 3; СИРМА ВОЙВОДА 20, 28, 24, 3, 7, 5, 19, 22, 16, 18, 15, 1, 30, 15, 17, 32, 21; СЛАВЯНКА 36, 22, 24, 9, 2, 28, 3, 14, 30, 11, 5, 26, 16, 13, 7, 10, 4, 1-3, 6, 24, 1, 12, 34, 1А, 20, 1, 32, 1-3, 18, 8, 1Е; ХАН КРУМ 1, 4, 6, 5, 7, 9, 19, 11, 8, 15, 13, 12, 19, 2, 10, 3, 17 25.09.2017 09:00 – 13:00 инвестиционна програма
ПОЛЕНИЦА ДАБО 076001; МАЦКОВА ГРАДИНА 6; МЕСТНОСТ ВАЛОГА ВРЕМЕНЕН СТР. ОБЕКТ ЗА МАГАЗИН; МЕСТНОСТ ДРУМА МЕСТНОСТ МАЦКОВА ГРАДИНА СКЛАД; САНДАНСКИ; МЕСТНОСТ ДРУМА ВРЕМЯНКА ЗА ИЗГР. НА ДЪРВОДЕЛС, АВТОСЕРВИЗ; МЕСТНОСТ МАЦКОВА ГРАДИНА ЦЕХ, ЦЕХ, СГРАДА, ФАБРИКА/МАЦКОВА ГРАДИНА, СКЛАД, ТРИКОТАЖЕН ЦЕХ, АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, ОФИС, СКЛАД, СТОП. СЕКТОР, ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ, СКЛАД. БАЗА; МЕСТНОСТ ХАНО ОРАНЖЕРИЯ; Р-Н ГЛАВЕН ПЪТ Е-79 ОФИС, ГАЗОСТАНЦИЯ, МАГАЗИН; Р-Н МАЦКОВА ГРАДИНА 1, ЦЕХ ЗА БРОДЕРИЯ, АВТОСЕРВИЗ, ФУРНА, РАБОТИЛНИЦА, ОФИС, ОФИС, ВАРОВО СТОПАНСТВО, СКЛАД, ЦЕХ, ЦЕХ, 2; СВОБОДА 14, 3 25.09.2017 13:00 – 16:00 инвестиционна програма
ДЖИГУРОВО 10-79 1 25.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
САНДАНСКИ ГЕО МИЛЕВ 5, 14, 7, 12, 8, 9, 1, 10, 11, 3; ИМОТ 813, УПИ II, КВ. 39 МАКЕДОНИЯ 48, 55, 52, 46, 38; МЕЛНИК 3, 13, 1, 4, 9, 5, 11, 7; ОСМИ МАРТ 11, 8, 6, 9, 13, 12, 7, 5, 15, 10; ПЛИСКА 12, 3, 1, 5, 8; СВОБОДА 14; ХАН АСПАРУХ 10, 9, 8, 11, 14, 7, 12; ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 4, 8, 12, 1, 6, 10, 7, 13 26.09.2017 09:00 – 11:15 подмяна на електромери
СКЛАВЕ 7-МИ КОНГРЕС 5, 10, 12, 1, 16, 4, 6, 61, 14, 75, 63, 2, 65; БЯЛАТА ПРЪСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 59, 61, 46, 57, 65, 63; КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 76, 66, 97, 91, 72, 107, 93, 73, 117, 62, 85, 54, 105, 95, 52, 115, 64, 99, 70, 58, 60, 111, 109, 83, 77, 103, 87, 89, 68, 74; КОМСОМОЛСКА 6, 1, 4, 2, 7, 8, 3, 5; МАРИЦА 80, 68, 76, 72, 82, 70, 74, 78; МЕСТНОСТ ВАНГЕЛОВ АНДЪК МЕСТНОСТ ПАНАИРА ПОЛИГОН; ОТЕЦ ПАИСИЙ 5, 1, 7, 4, 9, 3; ПАРТИЗАНСКА 45, 42, 40, 51, 57, 54, 47, 49, 55, 59, 61, 48, 60, 38, 50; ПЪРВИ МАЙ 67, 32, 43, 55, 65, 30, 59, 29, 47, 61, 63, 69, 57, 71, 51, 41, 39, 45, 49, 53; 2 26.09.2017 08:00 – 16:15 инвестиционна програма
САНДАНСКИ АСЕН ЗЛАТАРОВ 5, 1, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 7, 2, 3, 7, 1, 9, 4; КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 4, 6, 8, 2; КРЪСТЬО ХАДЖИИВАНОВ 3; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 56, 1 В, 54, 40, 38, УО, 46, 5, 1, 44, 48, 36, 50, 52, 42; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 8, 10, 1А, 1, 3, 5; ТРЕТИ МАРТ 2, 1, 4, 3 26.09.2017 14:00 – 16:15 подмяна на електромери
САНДАНСКИ КРАЙРЕЧНА 10, 8, 12, 20, 6, 3, 8, 14, 22, 2, 18, 1, 22, 16, 4; СВОБОДА 14; СПАНО ПОЛЕ 12, 11, 8, 16, 8, 1; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 54, 56, 58, 37, 60, 58, 60 26.09.2017 11:00 – 13:15 подмяна на електромери
ДАМЯНИЦА 034018, меснт. КЪНЛИЙЦА АНТОН ИВАНОВ 3, 20, 7, 18, 11, 5, 1, 16, 6, 10, 4, 9, 8, 2; АТАНАС ПОПАДИЙН 10, 14, 16, 10, 18, 3, 7, 9, 6, 5, 30, 2, 8, 4, 12, 30, 19, 28, 20, 24, 14, 23, 32, 22, 17; БЕЛАСИЦА 29, 9, 1, 25, 18, 27, 31, 11, 10, 33, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 5, 23, 21, 1, 6, 4; ВИХРЕН 15, 21, 16, 27, 32, 24, 26, 36, 22, 35, 28, 43, 25, 10, 39, 18, 20, 45, 17, 38, 34, 41, 33, 23, 19, 37, 30, 47, 14, 29, 31, 6, 7, 9, 4, 13, 5, 8, 11, 2, 3; ВОЛГА 7, 3, 1; ГЬОРЧЕ ПЕТРОВ 9, 11, 1, 4, 6, 2, 5, 3, 8; ДАМЕ ГРУЕВ 21, 29, 24, 20, 53, 27, 59, 23, 10, 57, 8, 22, 19, 25, 55, 45, 3, 37, 49, 2, ОВЧАРНИК, 14, 30, 18, 12, 33, 31, 51, 9, ОРАНЖЕРИЯ, 1, 7, 13, 3, 2, 6, 5, 4, 10, 9, 11; ИВАН КОЗАРЕВ 11, 15, 2, 4, 36, 35, 11, 8, 19, 7, 24, 23, 18, 13, 15, 5, 17, 41, 14, 32, 37, 33, 34, 31, 27, 29, 9, 26, 21, 22; ИЛЬО ВОЙВОДА 2, 3, 11, 6, 13, 14, 8, 5, 18, 9, 12, 7, 1, 15, 16, 4; КОМСОМОЛСКА 4, 7, 11, 9, 3, 6, 2, 1, 16, 12, 6; МЕСТНОСТ МЕЛО ОРАНЖЕРИЯ; МЕСТНОСТ МЕТЛАТА ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ; МЕСТНОСТ ТУХЛАРНА РИБАРНИК; НИКОЛА ВАПЦАРОВ ПОЩА, 10, 1, 3, 12, 9, 11, 18, 26, 25, 15, 22, 1, 7, 20, 16, 5, 17, 14, 13, 24, 3, 30; П К ЯВОРОВ 5, 7, 25, 1, 9, 29, 27, 35, 4, 10, 19, 17, 6, 12, 25, 33, 14, 8, 21, 15, 23, 1, 14, 18, 39, 20, 16; ПИРИН 1, 11, 3, 7; РАДЕЦКИ 26, 30, 2, 24, 32, 9, 16, 5, 20, 18, 8, 6, 15, 21, 12, 22, 14, 10, 3, 34, 36, 4, 17, 23; Р-Н ЖП ГАРА ЖИЛИЩЕ, ЦЕХ, ПОМПА, БАЗА, ЦЕХ; СТРУМА 3, 1; ЧЕРНО МОРЕ 3, 14, 6, 4, 8, 2, 10; ШОПОВ ГРОБ ЮРИЙ ГАГАРИН 3, 1, 4, 9, 2, 7, 6, 5; ЯНЕ САНДАНСКИ 25, 12, 14, 20, 2, 23, 16, 15, 27, 1, 3, 32, 22, 26, 19, 10, 18, 33, 17, 31, 13, 24, 4, 19А, 30, 11, 34, 38, 47, 51, 37, 46, 43, 41, 55, 45, 32, 57, 35, 49, 44, 36, 39, 40; 3, 1, 2; ПОЛЕНИЦА; ДАБО 076001; МАЦКОВА ГРАДИНА 6; МЕСТНОСТ ВАЛОГА ВРЕМЕНЕН СТР. ОБЕКТ ЗА МАГАЗИН; МЕСТНОСТ ДРУМА МЕСТНОСТ МАЦКОВА ГРАДИНА СКЛАД; САНДАНСКИ; МЕСТНОСТ ДРУМА ВРЕМЯНКА ЗА ИЗГР. НА ДЪРВОДЕЛС, АВТОСЕРВИЗ; МЕСТНОСТ МАЦКОВА ГРАДИНА КЛАНИЦА, ЦЕХ, ЦЕХ, СГРАДА, ФАБРИКА/МАЦКОВА ГРАДИНА, СКЛАД, ТРИКОТАЖЕН ЦЕХ, АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, ОФИС, СКЛАД, СТОП. СЕКТОР, ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ, СКЛАД. БАЗА; МЕСТНОСТ ХАНО ОРАНЖЕРИЯ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ЦЕХ; Р-Н ГЛАВЕН ПЪТ Е-79 АВТОСЕРВИЗ, ВРЕМЯНКА, РЕСТОРАНТ ХЕПИ, ОФИС, ГАЗОСТАНЦИЯ, МАГАЗИН, ПЪТНА ПОМОЩ, СГРАДА, ОФИС, МАГАЗИН; Р-Н МАЦКОВА ГРАДИНА 1, ЦЕХ ЗА БРОДЕРИЯ, АВТОСЕРВИЗ, ФУРНА, РАБОТИЛНИЦА, ОФИС, ОФИС, ВАРОВО СТОПАНСТВО, СКЛАД, ЦЕХ, ЦЕХ, 2; Р-Н ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДА 14, 3; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 81 26.09.2017 09:15 – 09:30 профилактика СрН
ДАМЯНИЦА МЕСТНОСТ ТУХЛАРНА РИБАРНИК; Р-Н ЖП ГАРА ЦЕХ, БАЗА 26.09.2017 09:15 – 11:30 профилактика СрН
ДАМЯНИЦА 034018, меснт. КЪНЛИЙЦА АНТОН ИВАНОВ 3, 20, 7, 18, 11, 5, 1, 16, 6, 10, 4, 9, 8, 2; АТАНАС ПОПАДИЙН 10, 14, 16, 10, 18, 3, 7, 9, 6, 5, 30, 2, 8, 4, 12, 30, 19, 28, 20, 24, 14, 23, 32, 22, 17; БЕЛАСИЦА 29, 9, 1, 25, 18, 27, 31, 11, 10, 33, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 5, 23, 21, 1, 6, 4; ВИХРЕН 15, 21, 16, 27, 32, 24, 26, 36, 22, 35, 28, 43, 25, 10, 39, 18, 20, 45, 17, 38, 34, 41, 33, 23, 19, 37, 30, 47, 14, 29, 31, 6, 7, 9, 4, 13, 5, 8, 11, 2, 3; ВОЛГА 7, 3, 1; ГЬОРЧЕ ПЕТРОВ 9, 11, 1, 4, 6, 2, 5, 3, 8; ДАМЕ ГРУЕВ 21, 29, 24, 20, 53, 27, 59, 23, 10, 57, 8, 22, 19, 25, 55, 45, 3, 37, 49, 2, ОВЧАРНИК, 14, 30, 18, 12, 33, 31, 51, 9, ОРАНЖЕРИЯ, 1, 7, 13, 3, 2, 6, 5, 4, 10, 9, 11; ИВАН КОЗАРЕВ 11, 15, 2, 4, 36, 35, 11, 8, 19, 7, 24, 23, 18, 13, 15, 5, 17, 41, 14, 32, 37, 33, 34, 31, 27, 29, 9, 26, 21, 22; ИЛЬО ВОЙВОДА 2, 3, 11, 6, 13, 14, 8, 5, 18, 9, 12, 7, 1, 15, 16, 4; КОМСОМОЛСКА 4, 7, 11, 9, 3, 6, 2, 1, 16, 12, 6; МЕСТНОСТ МЕЛО ОРАНЖЕРИЯ; МЕСТНОСТ МЕТЛАТА ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ; МЕСТНОСТ ТУХЛАРНА РИБАРНИК; НИКОЛА ВАПЦАРОВ ПОЩА, 10, 1, 3, 12, 9, 11, 18, 26, 25, 15, 22, 1, 7, 20, 16, 5, 17, 14, 13, 24, 3, 30; П К ЯВОРОВ 5, 7, 25, 1, 9, 29, 27, 35, 4, 10, 19, 17, 6, 12, 25, 33, 14, 8, 21, 15, 23, 1, 14, 18, 39, 20, 16; ПИРИН 1, 11, 3, 7; РАДЕЦКИ 26, 30, 2, 24, 32, 9, 16, 5, 20, 18, 8, 6, 15, 21, 12, 22, 14, 10, 3, 34, 36, 4, 17, 23; Р-Н ЖП ГАРА ЖИЛИЩЕ, ЦЕХ, ПОМПА, БАЗА, ЦЕХ; СТРУМА 3, 1; ЧЕРНО МОРЕ 3, 14, 6, 4, 8, 2, 10; ШОПОВ ГРОБ ЮРИЙ ГАГАРИН 3, 1, 4, 9, 2, 7, 6, 5; ЯНЕ САНДАНСКИ 25, 12, 14, 20, 2, 23, 16, 15, 27, 1, 3, 32, 22, 26, 19, 10, 18, 33, 17, 31, 13, 24, 4, 19А, 30, 11, 34, 38, 47, 51, 37, 46, 43, 41, 55, 45, 32, 57, 35, 49, 44, 36, 39, 40; 3, 1, 2; ПОЛЕНИЦА; ДАБО 076001; МАЦКОВА ГРАДИНА 6; МЕСТНОСТ ВАЛОГА ВРЕМЕНЕН СТР. ОБЕКТ ЗА МАГАЗИН; МЕСТНОСТ ДРУМА МЕСТНОСТ МАЦКОВА ГРАДИНА СКЛАД; САНДАНСКИ; МЕСТНОСТ ДРУМА ВРЕМЯНКА ЗА ИЗГР. НА ДЪРВОДЕЛС, АВТОСЕРВИЗ; МЕСТНОСТ МАЦКОВА ГРАДИНА КЛАНИЦА, ЦЕХ, ЦЕХ, СГРАДА, ФАБРИКА/МАЦКОВА ГРАДИНА, СКЛАД, ТРИКОТАЖЕН ЦЕХ, АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, ОФИС, СКЛАД, СТОП. СЕКТОР, ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ, СКЛАД. БАЗА; МЕСТНОСТ ХАНО ОРАНЖЕРИЯ; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ЦЕХ; Р-Н ГЛАВЕН ПЪТ Е-79 АВТОСЕРВИЗ, ВРЕМЯНКА, РЕСТОРАНТ ХЕПИ, ОФИС, ГАЗОСТАНЦИЯ, МАГАЗИН, ПЪТНА ПОМОЩ, СГРАДА, ОФИС, МАГАЗИН; Р-Н МАЦКОВА ГРАДИНА 1, ЦЕХ ЗА БРОДЕРИЯ, АВТОСЕРВИЗ, ФУРНА, РАБОТИЛНИЦА, ОФИС, ОФИС, ВАРОВО СТОПАНСТВО, СКЛАД, ЦЕХ, ЦЕХ, 2; Р-Н ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДА 14, 3; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 81 26.09.2017 11:15 – 11:30 профилактика СрН
САНДАНСКИ БЕРОВО 10, 8, 12, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 5; ИВАН ВАЗОВ 1-А, 1; СВОБОДА 14, 34, 22, 16, 20, 32, 36, 26, 30, 19, 24, 28; ЮРИЙ ГАГАРИН 26, 22, 20, 24, 28, 2, 30 26.09.2017 09:00 – 13:00 инвестиционна програма
ДЖИГУРОВО 10-79 1 26.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
ДЖИГУРОВО 10-79 1 27.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
СКЛАВЕ 7-МИ КОНГРЕС 5, 10, 12, 1, 16, 4, 6, 61, 14, 75, 63, 2, 65; БЯЛАТА ПРЪСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 59, 61, 46, 57, 65, 63; КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 76, 66, 97, 91, 72, 107, 93, 73, 117, 62, 85, 54, 105, 95, 52, 115, 64, 99, 70, 58, 60, 111, 109, 83, 77, 103, 87, 89, 68, 74; КОМСОМОЛСКА 6, 1, 4, 2, 7, 8, 3, 5; МАРИЦА 80, 68, 76, 72, 82, 70, 74, 78; МЕСТНОСТ ВАНГЕЛОВ АНДЪК МЕСТНОСТ ПАНАИРА ПОЛИГОН; ОТЕЦ ПАИСИЙ 5, 1, 7, 4, 9, 3; ПАРТИЗАНСКА 45, 42, 40, 51, 57, 54, 47, 49, 55, 59, 61, 48, 60, 38, 50; ПЪРВИ МАЙ 67, 32, 43, 55, 65, 30, 59, 29, 47, 61, 63, 69, 57, 71, 51, 41, 39, 45, 49, 53; 2 27.09.2017 08:00 – 16:15 инвестиционна програма
ДЖИГУРОВО 10-79 1 28.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
ЛЕВУНОВО VIII+437, КВ. 40 ГЛАВЕН ПЪТ Е-79 АВТОБАЗА; ДЕВЕТИ МАЙ 28, 8, 12, 16, 41, 25, 35, 7, 10, 6, 23, 14, 39, 13, 17, 33, 27, 19, 30, 5, 15, 9, 29, 31, 4, 24, 37, 21; ИВАН КОЗАРЕВ 27, 19, 29, 24, 11, 10, 25, 26, 17, 13, 20, 1, 4, 31, 34, 22, 21, 9, 3, 5, 18, 7, 16, 23, 33, 32; ИЛИНДЕН 6, 3, 8, 5, 4, 2; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3, 1, 9, 5, 7, 4, 2; КОЧО ЛЮТАТА 7, 12, 2, 1 ПОЩА, 6, 16, 18, 10, 3, 9, 13, 1, 14, 11, 4; ЛАВЕЛЕ 3, 9, 24, 18, 22, 7, 4, 26, 2, 16, 5, 8, 1, 6, 20; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 3, 13, 11, 8, 20, 1, 18, 5, 9; ОРЛОВЕЦ 7; ПОБЕДА 2, 3, 4, 8, 6; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 2, 5, 4, 37, 6; СТРУМА 13, 16, 15, 8, 1, 14, 10, 18, 7, 6, 12, 11, 4; ЧАВДАРЦИ 20, 21, 28, 15, 12, 14, 16, 4, 10, 19, 34, 22, 36, 18, 26, 17, 30, 6, 32; ЧЕРНО МОРЕ 10, 5, 4, 2, 3, 13; ШЕЙНОВО 4, 5, 12, 7, 1, 2, 6; ШИПКА 1, 2, 4, 10, 5, 6; 2 29.09.2017 09:00 – 16:00 инвестиционна програма
ДЖИГУРОВО 10-79 1 29.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
Община Сатовча
КОЧАН АНТОН ИВАНОВ 4, 1; ВЕРГИЛ ВАКЛИНОВ 10, 29, 2, 27, 12, 34, 8, 39, 30, 35, 4, 13, 14, 7, 22, 15, 18, 21, 11, 33, 19, 20, 28, 17, 1, 25, 31А, 31, 26, 16, 23; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 9, 3, 7, 1; КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА 19, 9, 21, 17, 7, 20, 25, 27, 23, 29, 13, 15, 18, 11; МЛАДОСТ 11, 15, 10, 1, 9, 6, 4, 12, 14, 7, 13, 18, 5, 3, 2; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ТП2 КОЧАН; ОСМА 4, 8, 6, 10; ПАНАЙОТ ХИТОВ 6; ПЕЙО К. ЯВОРОВ 6, 18, 14, 3, 20, 10, 22, 12, 8, 7, 4, 16, 1, 5, 2; ПЕНЬО ПЕНЕВ 14, 18, 7, 16, 12, 10, 20; СЕДМА 5, 13; СЕПТЕМВРИЙСКА 3, 6, 5, 2; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 5; СЛАВЯНСКА 3; ТРАКИЯ 9, 5, 24, 4, 11, 8, 6, 10, 7, 2; ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 5, 16, 11, 3, 15, 13, 1, 12, 14; ШЕСТА 4, 2 25.09.2017 09:00 – 15:30 нови присъединявания
ВАКЛИНОВО 124 АЛЕКСЕЙ МОРЕВ 18, 7, 6, 4A, 3, 7A, 4; БОР 3, 4; ВЕРГИЛ ВАКЛИНОВ 5, 2, 8, 4, 6, 1; ГРАНИЧАРСКА 38; ДОНЧО ГАНЕВ 7, 24, 2, 26, 38, 30, 28; КИРИЛ И МЕТОДИ 9, 5, 3, 4, 7, 1, 10, 2; КЛ. ОХРИДСКИ 3, 6A; ЛАЛЕ 5, 9, 32, 20, 3, 2, 7, 4, 8, 13, 1, 34, 10, 11; НЕУТОЧНЕН АДРЕС ТП1 ВАКЛИНОВО; ПАРКА ПЕРЕ ТОШЕВ 15, 12, 1, 16, 22, 20, 13, 11, 14, 2, 7, 6, 4, 17, 10, 18, 8A, 5, 8, 3; ПЕТЪР БЕРОН 11, 14, 7, 10, 16, 8, 7A, 12, 18, 1; ПИОНЕРСКА 4, 3, 1, 7, 6, 2, 5, 9, 13, 11; СТЕФКА СЪБЧЕВА 1, 11, 3, 29A, 9, 13, 33, 23, 35, 27, 13A, 8, 4, 19, 15, 29, 21, 31, 5, 14, 10; СТРАЦИН 6, 8, 2, 3, 5, 1; МЕСТНОСТ ЛИВАДИТЕ; КОЧАН; ПРИСТРАНЕ 28.09.2017 13:00 – 16:30 нови присъединявания
ВАКЛИНОВО НЕУТОЧНЕН АДРЕС ТП3; СТЕФКА СЪБЧЕВА 10; СТОПАНСКИ ДВОР 28.09.2017 09:00 – 15:30 нови присъединявания
Община Симитли
БРЕЖАНИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 29, 6, 10, 16, 24, 15, 11, 7, 8, 26, 20, 21, 19, 1, 13; ЗДРАВЕЦ 2, 1; МЕСТНОСТ ВОЩИНАРЦИ ЖИЛИЩЕ; МИНЬОР 9; ПЕЙО ЯВОРОВ 19, 3, 2, 13, 6, 11, 4, 7; ХРИСТО АПОСТОЛОВ 12, 43А, 37, 29, 3, 19, 23, 5, 39, 10, 34, 24, 28, 43, 20, 11, 36, 8, 13, 22, 16, 17, 21, 38, 7, 9, 4, 41; ЦЕНТЪР МЕХАНА, ФУРНА, ЦЕХ, УЧИЛИЩЕ, МАГАЗИН, ЖИЛИЩЕ; КМЕТСТВО, МАГАЗИН,,, ЦЕХ 25.09.2017 08:00 – 16:30 работа по съоръжения НН
ПОЛЕТО 4, КЪЩА 25.09.2017 08:15 – 16:30 нови присъединявания
СИМИТЛИ ИВАН КОЗАРЕВ 3, 5, 1; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 8, 5; МИРАЗИЦА ОРАНОВО МАГАЗИН; ПАРТИЗАНСКА 17, 13, 8, 5, 11, 9, 3, ЖИЛИЩЕ, 15, 19, 9А; ПРЕДЕЛ 65, 62, 40, 69, 1, 30, 58, 54, 36, 60, 52, 46, 48, 59, 77, 85, АВТОРАБОТИЛНИЦА, 48А, 56, 71, 68, 83, 44, 74, 79 БАР, 61, 57, 64, 50, 32, 32А, 75, ЖИЛИЩЕ, 63, 38, 72, 67, 42, 79, 28, 70; ПРЕСПА 25; СИМИТЛИ ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 6 25.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БРЕЖАНИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 29, 6, 10, 16, 24, 15, 11, 7, 8, 26, 20, 21, 19, 1, 13; ЗДРАВЕЦ 2, 1; МЕСТНОСТ ВОЩИНАРЦИ ЖИЛИЩЕ; МИНЬОР 9; ПЕЙО ЯВОРОВ 19, 3, 2, 13, 6, 11, 4, 7; ХРИСТО АПОСТОЛОВ 12, 43А, 37, 29, 3, 19, 23, 5, 39, 10, 34, 24, 28, 43, 20, 11, 36, 8, 13, 22, 16, 17, 21, 38, 7, 9, 4, 41; ЦЕНТЪР МЕХАНА, ФУРНА, ЦЕХ, УЧИЛИЩЕ, МАГАЗИН, ЖИЛИЩЕ; КМЕТСТВО, МАГАЗИН,,, ЦЕХ 26.09.2017 08:00 – 16:30 работа по съоръжения НН
ПОЛЕТО 4, КЪЩА 26.09.2017 08:15 – 16:30 нови присъединявания
СИМИТЛИ ИВАН КОЗАРЕВ 3, 5, 1; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 8, 5; МИРАЗИЦА ОРАНОВО МАГАЗИН; ПАРТИЗАНСКА 17, 13, 8, 5, 11, 9, 3, ЖИЛИЩЕ, 15, 19, 9А; ПРЕДЕЛ 65, 62, 40, 69, 1, 30, 58, 54, 36, 60, 52, 46, 48, 59, 77, 85, АВТОРАБОТИЛНИЦА, 48А, 56, 71, 68, 83, 44, 74, 79 БАР, 61, 57, 64, 50, 32, 32А, 75, ЖИЛИЩЕ, 63, 38, 72, 67, 42, 79, 28, 70; ПРЕСПА 25; СИМИТЛИ ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 6 26.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БРЕЖАНИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 29, 6, 10, 16, 24, 15, 11, 7, 8, 26, 20, 21, 19, 1, 13; ЗДРАВЕЦ 2, 1; МЕСТНОСТ ВОЩИНАРЦИ ЖИЛИЩЕ; МИНЬОР 9; ПЕЙО ЯВОРОВ 19, 3, 2, 13, 6, 11, 4, 7; ХРИСТО АПОСТОЛОВ 12, 43А, 37, 29, 3, 19, 23, 5, 39, 10, 34, 24, 28, 43, 20, 11, 36, 8, 13, 22, 16, 17, 21, 38, 7, 9, 4, 41; ЦЕНТЪР МЕХАНА, ФУРНА, ЦЕХ, УЧИЛИЩЕ, МАГАЗИН, ЖИЛИЩЕ; КМЕТСТВО, МАГАЗИН,,, ЦЕХ 27.09.2017 08:00 – 16:30 работа по съоръжения НН
ПОЛЕТО 4, КЪЩА 27.09.2017 08:15 – 16:30 нови присъединявания
СИМИТЛИ ИВАН КОЗАРЕВ 3, 5, 1; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 8, 5; МИРАЗИЦА ОРАНОВО МАГАЗИН; ПАРТИЗАНСКА 17, 13, 8, 5, 11, 9, 3, ЖИЛИЩЕ, 15, 19, 9А; ПРЕДЕЛ 65, 62, 40, 69, 1, 30, 58, 54, 36, 60, 52, 46, 48, 59, 77, 85, АВТОРАБОТИЛНИЦА, 48А, 56, 71, 68, 83, 44, 74, 79 БАР, 61, 57, 64, 50, 32, 32А, 75, ЖИЛИЩЕ, 63, 38, 72, 67, 42, 79, 28, 70; ПРЕСПА 25; СИМИТЛИ ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 6 27.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БРЕЖАНИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 29, 6, 10, 16, 24, 15, 11, 7, 8, 26, 20, 21, 19, 1, 13; ЗДРАВЕЦ 2, 1; МЕСТНОСТ ВОЩИНАРЦИ ЖИЛИЩЕ; МИНЬОР 9; ПЕЙО ЯВОРОВ 19, 3, 2, 13, 6, 11, 4, 7; ХРИСТО АПОСТОЛОВ 12, 43А, 37, 29, 3, 19, 23, 5, 39, 10, 34, 24, 28, 43, 20, 11, 36, 8, 13, 22, 16, 17, 21, 38, 7, 9, 4, 41; ЦЕНТЪР МЕХАНА, ФУРНА, ЦЕХ, УЧИЛИЩЕ, МАГАЗИН, ЖИЛИЩЕ; КМЕТСТВО, МАГАЗИН,,, ЦЕХ 28.09.2017 08:00 – 16:30 работа по съоръжения НН
ПОЛЕТО 4, КЪЩА 28.09.2017 08:15 – 16:30 нови присъединявания
СИМИТЛИ ИВАН КОЗАРЕВ 3, 5, 1; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 8, 5; МИРАЗИЦА ОРАНОВО МАГАЗИН; ПАРТИЗАНСКА 17, 13, 8, 5, 11, 9, 3, ЖИЛИЩЕ, 15, 19, 9А; ПРЕДЕЛ 65, 62, 40, 69, 1, 30, 58, 54, 36, 60, 52, 46, 48, 59, 77, 85, АВТОРАБОТИЛНИЦА, 48А, 56, 71, 68, 83, 44, 74, 79 БАР, 61, 57, 64, 50, 32, 32А, 75, ЖИЛИЩЕ, 63, 38, 72, 67, 42, 79, 28, 70; ПРЕСПА 25; СИМИТЛИ ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 6 28.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
БРЕЖАНИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 29, 6, 10, 16, 24, 15, 11, 7, 8, 26, 20, 21, 19, 1, 13; ЗДРАВЕЦ 2, 1; МЕСТНОСТ ВОЩИНАРЦИ ЖИЛИЩЕ; МИНЬОР 9; ПЕЙО ЯВОРОВ 19, 3, 2, 13, 6, 11, 4, 7; ХРИСТО АПОСТОЛОВ 12, 43А, 37, 29, 3, 19, 23, 5, 39, 10, 34, 24, 28, 43, 20, 11, 36, 8, 13, 22, 16, 17, 21, 38, 7, 9, 4, 41; ЦЕНТЪР МЕХАНА, ФУРНА, ЦЕХ, УЧИЛИЩЕ, МАГАЗИН, ЖИЛИЩЕ; КМЕТСТВО, МАГАЗИН,,, ЦЕХ 29.09.2017 08:00 – 16:30 работа по съоръжения НН
ПОЛЕТО 4, КЪЩА 29.09.2017 08:15 – 16:30 нови присъединявания
СИМИТЛИ ИВАН КОЗАРЕВ 3, 5, 1; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 8, 5; МИРАЗИЦА ОРАНОВО МАГАЗИН; ПАРТИЗАНСКА 17, 13, 8, 5, 11, 9, 3, ЖИЛИЩЕ, 15, 19, 9А; ПРЕДЕЛ 65, 62, 40, 69, 1, 30, 58, 54, 36, 60, 52, 46, 48, 59, 77, 85, АВТОРАБОТИЛНИЦА, 48А, 56, 71, 68, 83, 44, 74, 79 БАР, 61, 57, 64, 50, 32, 32А, 75, ЖИЛИЩЕ, 63, 38, 72, 67, 42, 79, 28, 70; ПРЕСПА 25; СИМИТЛИ ЯНЕ ДАРАКЧИЙСКИ 6 29.09.2017 08:00 – 16:15 работа по съоръжения НН
Община Струмяни
ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА НЕУТОЧНЕН АДРЕС; ИЛИНДЕНЦИ; СТРУМЯНИ; ГЛАВЕН ПЪТ Е79 ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МРАМОР, ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МРАМОР; СТРУМА 25.09.2017 13:45 – 14:00 подмяна на електромери
МИКРЕВО АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 7, 1; БЕРОВО 26; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 29; ДИМИТЪР ТАЛЕВ 3, 6, 8, 1; ДОРА ГАБЕ 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; ЕЛИН ПЕЛИН 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; МАЛЕШЕВСКА 11, 7, 1, 5, 9; ПАЛАТ 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; ПЕТЪР БЕРОН 6, 4, 2; РЕШКОВО 2; СИРМА ВОЙВОДА 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; ЧИНАРА 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10 25.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, 6, 8, 12, 2; ВАСИЛ АПРИЛОВ 1, 10, 4, 2, 7, 5, 8, 3; ВАСИЛЕВО 13; ВИХРЕН 25, 27; ДАМЕ ГРУЕВ 4, 6, 2, 8; ДЕТЕЛИНА 7, 2, 4; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 23, 11, 3, 13, 29, 7, 12, 5, 4, 15, 8, 33, 25, 27, 1, 14, 2, 19, 6; ДОРА ГАБЕ 21, 17; ЕКЗАРХ АНТИМ I 18; ЙОРДАН ЙОВКОВ 6, 3, 4, 2, 7; КРАЛИ МАРКО 9, 10, 2, 13, 1, 4, 6, 3, 5; МИТРОПОЛИТ БОРИС 15, 12, 5; НОВА МАХАЛА 26, 11, 54, 61, 29, 2, 59, 51, 16, 1, 31, 66, 23, 5, 40, 64, 6, 22, 21, 27, 12, 32, 7, 9, 30, 57, 43, 8, 62, 58, 53, 39, 38, 4, 41, 19, 20, 13, 67, 25, 37, 63, 42, 34, 10, 24, 49, 46, 44, 55, 17, 28, 15, 56, 48; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 5; ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ 2, 4; ПЕТЪР БЕРОН 3, 5; РАЙНА КНЯГИНЯ 1; РЕШКОВО 11, 3, 20, 17, 15, 22, 6, 13, 5, 19, 7, 12, 14, 1, 9, 4, 8, 10; СИРМА ВОЙВОДА 42, 4; СТРУМА 1, 6, 2, 5, 8, 3, 7; ХАН ОМУРТАГ 3; ЦАР ИВАН ШИШМАН 1, 4, 3; ЯНЕ САНДАНСКИ 1; 2 25.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 81 БЕРОВО 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; ВАСИЛЕВО 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; ИВАН ВАЗОВ 23; ОРФЕЙ 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; СПАРТАК 5, 2, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; ТРЕТИ МАРТ 4 25.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА НЕУТОЧНЕН АДРЕС; ИЛИНДЕНЦИ; СТРУМЯНИ; ГЛАВЕН ПЪТ Е79 ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МРАМОР, ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МРАМОР; СТРУМА 25.09.2017 11:30 – 11:45 подмяна на електромери
 ИЛИНДЕНЦИ 25.09.2017 11:30 – 14:00 подмяна на електромери
ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА НЕУТОЧНЕН АДРЕС; ИЛИНДЕНЦИ; СТРУМЯНИ; ГЛАВЕН ПЪТ Е79 ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МРАМОР, ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МРАМОР; СТРУМА 26.09.2017 09:00 – 09:30 работа по съоръжения на ЕСО
МИКРЕВО АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 7, 1; БЕРОВО 26; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 29; ДИМИТЪР ТАЛЕВ 3, 6, 8, 1; ДОРА ГАБЕ 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; ЕЛИН ПЕЛИН 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; МАЛЕШЕВСКА 11, 7, 1, 5, 9; ПАЛАТ 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; ПЕТЪР БЕРОН 6, 4, 2; РЕШКОВО 2; СИРМА ВОЙВОДА 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; ЧИНАРА 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10 26.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, 6, 8, 12, 2; ВАСИЛ АПРИЛОВ 1, 10, 4, 2, 7, 5, 8, 3; ВАСИЛЕВО 13; ВИХРЕН 25, 27; ДАМЕ ГРУЕВ 4, 6, 2, 8; ДЕТЕЛИНА 7, 2, 4; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 23, 11, 3, 13, 29, 7, 12, 5, 4, 15, 8, 33, 25, 27, 1, 14, 2, 19, 6; ДОРА ГАБЕ 21, 17; ЕКЗАРХ АНТИМ I 18; ЙОРДАН ЙОВКОВ 6, 3, 4, 2, 7; КРАЛИ МАРКО 9, 10, 2, 13, 1, 4, 6, 3, 5; МИТРОПОЛИТ БОРИС 15, 12, 5; НОВА МАХАЛА 26, 11, 54, 61, 29, 2, 59, 51, 16, 1, 31, 66, 23, 5, 40, 64, 6, 22, 21, 27, 12, 32, 7, 9, 30, 57, 43, 8, 62, 58, 53, 39, 38, 4, 41, 19, 20, 13, 67, 25, 37, 63, 42, 34, 10, 24, 49, 46, 44, 55, 17, 28, 15, 56, 48; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 5; ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ 2, 4; ПЕТЪР БЕРОН 3, 5; РАЙНА КНЯГИНЯ 1; РЕШКОВО 11, 3, 20, 17, 15, 22, 6, 13, 5, 19, 7, 12, 14, 1, 9, 4, 8, 10; СИРМА ВОЙВОДА 42, 4; СТРУМА 1, 6, 2, 5, 8, 3, 7; ХАН ОМУРТАГ 3; ЦАР ИВАН ШИШМАН 1, 4, 3; ЯНЕ САНДАНСКИ 1; 2 26.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 81 БЕРОВО 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; ВАСИЛЕВО 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; ИВАН ВАЗОВ 23; ОРФЕЙ 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; СПАРТАК 5, 2, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; ТРЕТИ МАРТ 4 26.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 81 БЕРОВО 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; ВАСИЛЕВО 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; ИВАН ВАЗОВ 23; ОРФЕЙ 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; СПАРТАК 5, 2, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; ТРЕТИ МАРТ 4 27.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 7, 1; БЕРОВО 26; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 29; ДИМИТЪР ТАЛЕВ 3, 6, 8, 1; ДОРА ГАБЕ 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; ЕЛИН ПЕЛИН 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; МАЛЕШЕВСКА 11, 7, 1, 5, 9; ПАЛАТ 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; ПЕТЪР БЕРОН 6, 4, 2; РЕШКОВО 2; СИРМА ВОЙВОДА 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; ЧИНАРА 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10 27.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, 6, 8, 12, 2; ВАСИЛ АПРИЛОВ 1, 10, 4, 2, 7, 5, 8, 3; ВАСИЛЕВО 13; ВИХРЕН 25, 27; ДАМЕ ГРУЕВ 4, 6, 2, 8; ДЕТЕЛИНА 7, 2, 4; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 23, 11, 3, 13, 29, 7, 12, 5, 4, 15, 8, 33, 25, 27, 1, 14, 2, 19, 6; ДОРА ГАБЕ 21, 17; ЕКЗАРХ АНТИМ I 18; ЙОРДАН ЙОВКОВ 6, 3, 4, 2, 7; КРАЛИ МАРКО 9, 10, 2, 13, 1, 4, 6, 3, 5; МИТРОПОЛИТ БОРИС 15, 12, 5; НОВА МАХАЛА 26, 11, 54, 61, 29, 2, 59, 51, 16, 1, 31, 66, 23, 5, 40, 64, 6, 22, 21, 27, 12, 32, 7, 9, 30, 57, 43, 8, 62, 58, 53, 39, 38, 4, 41, 19, 20, 13, 67, 25, 37, 63, 42, 34, 10, 24, 49, 46, 44, 55, 17, 28, 15, 56, 48; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 5; ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ 2, 4; ПЕТЪР БЕРОН 3, 5; РАЙНА КНЯГИНЯ 1; РЕШКОВО 11, 3, 20, 17, 15, 22, 6, 13, 5, 19, 7, 12, 14, 1, 9, 4, 8, 10; СИРМА ВОЙВОДА 42, 4; СТРУМА 1, 6, 2, 5, 8, 3, 7; ХАН ОМУРТАГ 3; ЦАР ИВАН ШИШМАН 1, 4, 3; ЯНЕ САНДАНСКИ 1; 2 27.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 81 БЕРОВО 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; ВАСИЛЕВО 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; ИВАН ВАЗОВ 23; ОРФЕЙ 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; СПАРТАК 5, 2, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; ТРЕТИ МАРТ 4 28.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 7, 1; БЕРОВО 26; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 29; ДИМИТЪР ТАЛЕВ 3, 6, 8, 1; ДОРА ГАБЕ 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; ЕЛИН ПЕЛИН 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; МАЛЕШЕВСКА 11, 7, 1, 5, 9; ПАЛАТ 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; ПЕТЪР БЕРОН 6, 4, 2; РЕШКОВО 2; СИРМА ВОЙВОДА 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; ЧИНАРА 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10 28.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, 6, 8, 12, 2; ВАСИЛ АПРИЛОВ 1, 10, 4, 2, 7, 5, 8, 3; ВАСИЛЕВО 13; ВИХРЕН 25, 27; ДАМЕ ГРУЕВ 4, 6, 2, 8; ДЕТЕЛИНА 7, 2, 4; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 23, 11, 3, 13, 29, 7, 12, 5, 4, 15, 8, 33, 25, 27, 1, 14, 2, 19, 6; ДОРА ГАБЕ 21, 17; ЕКЗАРХ АНТИМ I 18; ЙОРДАН ЙОВКОВ 6, 3, 4, 2, 7; КРАЛИ МАРКО 9, 10, 2, 13, 1, 4, 6, 3, 5; МИТРОПОЛИТ БОРИС 15, 12, 5; НОВА МАХАЛА 26, 11, 54, 61, 29, 2, 59, 51, 16, 1, 31, 66, 23, 5, 40, 64, 6, 22, 21, 27, 12, 32, 7, 9, 30, 57, 43, 8, 62, 58, 53, 39, 38, 4, 41, 19, 20, 13, 67, 25, 37, 63, 42, 34, 10, 24, 49, 46, 44, 55, 17, 28, 15, 56, 48; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 5; ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ 2, 4; ПЕТЪР БЕРОН 3, 5; РАЙНА КНЯГИНЯ 1; РЕШКОВО 11, 3, 20, 17, 15, 22, 6, 13, 5, 19, 7, 12, 14, 1, 9, 4, 8, 10; СИРМА ВОЙВОДА 42, 4; СТРУМА 1, 6, 2, 5, 8, 3, 7; ХАН ОМУРТАГ 3; ЦАР ИВАН ШИШМАН 1, 4, 3; ЯНЕ САНДАНСКИ 1; 2 28.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 81 БЕРОВО 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; ВАСИЛЕВО 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; ИВАН ВАЗОВ 23; ОРФЕЙ 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; СПАРТАК 5, 2, 7, 9, 3; СТЕФАН КАРАДЖА 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; ТРЕТИ МАРТ 4 29.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 7, 1; БЕРОВО 26; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 29; ДИМИТЪР ТАЛЕВ 3, 6, 8, 1; ДОРА ГАБЕ 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; ЕЛИН ПЕЛИН 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; МАЛЕШЕВСКА 11, 7, 1, 5, 9; ПАЛАТ 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; ПЕТЪР БЕРОН 6, 4, 2; РЕШКОВО 2; СИРМА ВОЙВОДА 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; ЧИНАРА 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10 29.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
МИКРЕВО 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, 6, 8, 12, 2; ВАСИЛ АПРИЛОВ 1, 10, 4, 2, 7, 5, 8, 3; ВАСИЛЕВО 13; ВИХРЕН 25, 27; ДАМЕ ГРУЕВ 4, 6, 2, 8; ДЕТЕЛИНА 7, 2, 4; ДИМИТЪР ПОПГЕОРГИЕВ 23, 11, 3, 13, 29, 7, 12, 5, 4, 15, 8, 33, 25, 27, 1, 14, 2, 19, 6; ДОРА ГАБЕ 21, 17; ЕКЗАРХ АНТИМ I 18; ЙОРДАН ЙОВКОВ 6, 3, 4, 2, 7; КРАЛИ МАРКО 9, 10, 2, 13, 1, 4, 6, 3, 5; МИТРОПОЛИТ БОРИС 15, 12, 5; НОВА МАХАЛА 26, 11, 54, 61, 29, 2, 59, 51, 16, 1, 31, 66, 23, 5, 40, 64, 6, 22, 21, 27, 12, 32, 7, 9, 30, 57, 43, 8, 62, 58, 53, 39, 38, 4, 41, 19, 20, 13, 67, 25, 37, 63, 42, 34, 10, 24, 49, 46, 44, 55, 17, 28, 15, 56, 48; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 5; ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ 2, 4; ПЕТЪР БЕРОН 3, 5; РАЙНА КНЯГИНЯ 1; РЕШКОВО 11, 3, 20, 17, 15, 22, 6, 13, 5, 19, 7, 12, 14, 1, 9, 4, 8, 10; СИРМА ВОЙВОДА 42, 4; СТРУМА 1, 6, 2, 5, 8, 3, 7; ХАН ОМУРТАГ 3; ЦАР ИВАН ШИШМАН 1, 4, 3; ЯНЕ САНДАНСКИ 1; 2 29.09.2017 09:00 – 16:15 инвестиционна програма
Община Хаджидимово
САДОВО, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО ТП2 29.09.2017 14:00 – 16:15 инвестиционна програма
БЛАТСКА ТП1 29.09.2017 09:00 – 15:30 нови присъединявания
ХАДЖИДИМОВО 015002 АНГЕЛ КЪНЧЕВ 2, 6, 18, 5, 8, 9, 7А, 10, 16, 11, 3, 1, 14, 19; БОР 23, 3; БРЕЗА 4, 2, 5; ВЪЗРОЖДЕНСКА 19, 16, 22, 5, 17, 12, 28, 3, 13; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 17; ДИМО ХАДЖИДИМОВ 104, 7, 100; ДРАМА 24, 22; НЕУТОЧНЕН АДРЕС 21; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 15, 13, 3, 19, 4, 2; ПРОГРЕС 21, 11, 9, 12, 13, 1, 17, 23, 4, 15, 14, 5, 16, 8, 28, 19, 34, 10, 20; СВЕТИ ГЕОРГИ 23, 13, 8, 9, 17, 4, 21, 10, 24, 15, 20, 6, 18, 12, 19, 16; ТОДОР КАБЛЕШКОВ 17, 8, 15, 9, 12, 7, 18, 6, 1, 2; ХАН ОМУРТАГ 12, 3, 2, 10; ЦАР ИВАН АСЕН 8, 3, 4, 6, 11, 1, 12, 22, 2, 10, 5; ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 5, 14, 7; ЦАР САМУИЛ 13, 3, 5, 4; ТП4 29.09.2017 13:00 – 16:30 нови присъединявания
Община Якоруда
 КОНАРСКО 25.09.2017 09:30 – 16:00 инвестиционна програма
ЯКОРУДА ДАМЕ ГРУЕВ/НИКОЛА ВАПЦАРОВ/ 53; ДЖЕБРЕ/ИВАН БОТУШАНОВ/ 40, 65, 14, 22, 44, 3, 46, 48, 13, 57, 16, 24, 42, 5, 34, 51, 30, 38, 10, 36, 28, 18, 99, 50, 26, 4, 2, 1, 12, 20, 7, 9, 32; КОЖУХ 3; МЕСТА/П. ДЖЕДЖЕРОВ/ 1; ОРЕХОВИЦА 1, 4, 28, 11, 27, 37, 30, 38, 32, 18, 40, 15, 26, 21, 8, 9, 7, 22, 55, 19, 36, 43, 33, 49, 39, 23, 16, 53, 5, 31, 34, 3, 29, 20, 61, 57, 45, 12, 35, 13, 14, 59 26.09.2017 13:00 – 16:30 нови присъединявания
 КОНАРСКО 26.09.2017 09:30 – 16:00 инвестиционна програма
 ЮРУКОВО 26.09.2017 09:00 – 15:30 нови присъединявания
 КОНАРСКО 27.09.2017 09:30 – 16:00 инвестиционна програма
 КОНАРСКО 28.09.2017 09:30 – 16:00 инвестиционна програма