ВАС решава законосъобразна или не е наредбата за увеличените данъци в Перник

ВАС гледа делото срещу Наредбата за местните данъци и такси и цени на услуги в община Перник. Тя беше отменена от Административен съд – Перник още през 2016 г. Същата година по жалба на Общинския съвет в Перник делото е внесено във ВАС, но по някаква причина върховната инстанция успя да го насрочи за гледане едва през март 2018 г. А докато ВАС не се произнесе, тази наредба е в действие. «Разбира се, ВАС трябва окончателно да реши дали тази наредба е законосъобразна, или не, но не трябва ли дело, което касае интересите на всички граждани на една община, да се разглежда от институцията в много по-кратък срок, както всъщност се разглеждат доста други дела, които далеч не са с такъв обществен интерес», пише във фейсбук пернишкият адвокат Анжела Асенова.

Припомняме, че делото тръгна по жалба на частни и юридически лица. Те оспорваха цялата процедура по изработването, оповестяването и приемането на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги.