Законът настигна чак на Острова Ангелина Н. от Благоевград, присвоила 13 770 лв., стартира дело, по телефона от Нотингам обещала: Ще възстановя парите

Районна прокуратура – Благоевград предаде на съд Ангелина Н., присвоила 13 770,90 лв. през 2015 г. В хода на досъдебното производство тя успява да се установи във Великобритания, но законът я достига и на Острова.

Обвиняемата Ангелина Н. била управител на фирма. На 13 ноември 2012 г. между нея и друго дружество бил сключен договор за търговско сътрудничество. Съгласно него тя отговаряла за организирането и управлението на продажбата на дребно на печатни изделия и други стоки в търговски обект в Благоевград.

Във връзка с изпълнение на служебните си задължения жената ежедневно трябвало да превежда в банковата сметка на дружеството, с което има договор, всички постъпления от продажбата на стоките – предмет на договора.

На 04.08.2015 г. била извършена инвентаризация на търговския обект, в резултат на която били констатирани разлики между реалната и заприходената наличност. След осчетоводяването на резултатите била установена липса на сумата в размер на 13 770.90 лева.

Обвиняемата била уведомена за резултатите от извършената инвентаризация и лично подписала съответните документи, като се задължила в едномесечен срок да възстанови констатираните липси, но това не било сторено от нея. В хода на досъдебното производство обвиняемата Ангелина Н. не е била намерена на известния адрес в страната, поради което е обявена за общодържавно издирване. Впоследствие било установено, че тя се намира в гр. Нотингам, Великобритания, и при установен с нея контакт по телефон е призована за привличането й в качеството на обвиняем. На разследващия полицай жената заявила, че не смята да се връща в България през 2017 г. и 2018 г. и при първа възможност ще възстанови присвоените от нея пари.

Предстои да започне съдебен процес срещу Ангелина Н., обвинена в присвояване на чужди парични средства.