Бизнесменът Кирил Кирилов иска да строи комплекс за социални, културни и спортни дейности в Бобов дол

Бизнесменът от Мламолово Кирил Кирилов има намерение да изгради в Бобов дол комплекс за социални, културни и спортни дейности, който ще разполага и с магазин и заведение за хранене. До сградата ще бъде монтирана фотоволтаична инсталация, която ще снабдява обекта с ел. енергия. Кирил Кирилов е внесъл заявление в общината с искане за обединяването на два имота и разрешение за частично изменение на Подробния устройствен план. Единият от имотите е с площ 1244 кв. м, отреден за нежилищен обслужващ обект-сграда. Вторият е 1284 кв.м, отреден за автомивка, автоуслуги и сграда за безвредни производствени дейности и в него общината има дял от 81,4 кв.м, които инвеститорът иска да откупи.

Предложението е внесено като докладна записка до Общинския съвет, от който се иска разрешение за стартиране на процедурите. Местният парламент ще вземе решение по докладната на заседание на 26 май.

На същата сесия общинските съветници ще вземат решение и по докладна записка за продажба на имот в село Горна Козница. Мястото е 585 кв. м. Данъчната му оценка е 1263,60 лв., а пазарната 5 100 лв. Заявление, че иска да го купи е подал Светослав Райков.