Sunday, June 23, 2024
HomeРегионБлагоевградВСС повиши съдии и прокурори в Югозапада

ВСС повиши съдии и прокурори в Югозапада

Стойка Мирчева поема съда в Сандански до назначаването на нов председател, Катя Бельова остава начело на ОС-Благоевград

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в по-горен ранг няколко магистрати от Югозапада, съобщиха от ВСС. На място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ са повишени Емил Дончев – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, и Емил Павлов – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил.

Също така Прокурорската колегия назначи младши прокурори по обявени конкурси на длъжност „прокурор” в районните прокуратури, считано от 2 юли. За Югозапада това са Наталия Илиева в Районна прокуратура – Кюстендил и Христофор Рачев  в Районна прокуратура – Перник.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет пък повиши на място в по-горен ранг Камелия Ненкова – съдия в Районен съд – Перник, и Миглена Кавалова-Шекирова – съдия в Районен съд – Дупница.

Емил Павлов

Съдийската колегия назначи в окръжните съдилища младши съдии на длъжност „съдия“ в районен съд, считано от 02.07.2021 г. Назначенията сa по конкурси за младши съдии, обявени с решение на СК на ВСС по протокол №5/01.02.2017 г. и протокол №4/30.01.2018 г., след изтичане на срока им по чл. 240 от ЗСВ.

Така Александър Трионджиев – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, а Калин Василев – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия” в Районен съд – Кюстендил.

Стойка Мирчева – съдия в Районен съд – Сандански, е назначена с решение на СК за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението е във връзка с настъпили нови обстоятелства, на основание чл. 175, ал. 4, обясниха от ВСС. Колегията преназначи Росица Калугерова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сандански, на длъжност „съдия“ предвид постъпило заявление на 28.05.2021 г.

Съдийската колегия определи Катя Бельова – „административен ръководител“ на Окръжен съд – Благоевград, за изпълняващ функциите председател, считано от 23.06.2021 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението е във връзка с изтичането на 21.06.2021 г. на нейния втори мандат като председател на Окръжен съд – Благоевград.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular