И през месец април, касите на Община Дупница ще работят с удължено работно време. До края на този месец се заплащат местните ставки с 5% отстъпка от сумата на платилите ги в пълен размер. Касите ще работят сутрин от 8 до 18.00 часа без прекъсване.
Жителите на общината могат да заплащат данъка върху недвижимите имоти и такса битови и на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври на календарната година. Същите са сроковете и за данък върху моторните превозни средства.