Tuesday, May 28, 2024
HomeБизнесДва нови паркинга и автокъща ще бъдат изградени в района на Дупница

Два нови паркинга и автокъща ще бъдат изградени в района на Дупница

Два нови паркинга и автокъща ще бъдат изградени в района на Дупница, става ясно от докладни записки на кмета Първан Дангов до Общинския съвет в града.

Благовест Чорбаджийски има намерение да построи тир паркинг с до 20 паркоместа, автосервиз, автомивка, складова и офис сгради в с. Джерман (в местността Сух андък / Бела вода). Обектът ще се намира в нива с  площ 5986 кв. м. За да реализира намерението си, собственикът иска да бъде променен статутът на терена, като за целта е подал заявление в общината. На заседанието си в четвъртък Общинският съвет (ОбС) ще разгледа докладна записка, с която се предлага одобряване на задание за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) и промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и установяване на териториално-устройствена зона от разновидност  «Предимно производствена».

Подобен е и проектът на  „И енд А” ЕООД на Наташа Димитрова, която ще прави автопаркинг и сграда с обслужващо предназначение към него в местността Бинека край Баланово. ОбС ще разгледа предложение, с което се иска изработване на ПУП – ПЗ на нива с площ 15 126 кв. м в местността Бинека край Баланово. Целта е теренът да стане предимно производствена зона.

Преди близо година Наташа Димитрова получи съгласие от ОбС да изгради в района крайпътен обслужващ обект – паркинг, обслужващи сгради и фотоволтаична централа, а миналата година купи част от въпросния имот, които бяха общински.

Любомир Николов възнамерява да строи автокъща край Блатино. За целта иска преотреждане на нива от 1 410 кв. м, намираща се в местността Реката  край селото.

RELATED ARTICLES

Most Popular