Дупничанката Маргарита Алексиева с номинация за Съдия на годината

Съдия Маргарита Алексиева от Районен съд – Дупница бе един от тримата съдии номинирани за „Съдия на годината“, на 11- те Национални награди за правосъдие. Професионалният й опит в съдебната система започва като съдебен кандидат в Окръжен съд – Кюстендил за периода 03.02.1997 г. – 03.02.1998 г. Встъпва в изпълнение на длъжността „съдия“ в Районен съд – Дупница с Акт за встъпване от 14.10.1999 г., като преди това е изпълнявала функциите на Нотариус и на Съдия по вписванията в същия орган на съдебната власт. Със заповед на адм. ръководител – председател на Софийски апелативен съд  в периода 2021 г. – 2022 г. е била командирована като съдия в Окръжен Съд Благоевград, Наказателно отделение, а през 2009 г. – в Окръжен съд – Кюстендил, Гражданско отделение. С решение на Съдийската колегия на ВСС, от 06.12.2016 г. е повишена в по-горен ранг – „съдия във ВКС и ВАС“.

В рамките на тези 24 години в съдебната система, съдия Алексиева е разглеждала както граждански, така и наказателни дела, отличаващи се със своята фактическа и правна сложност, което й е дало възможност да опознае всички аспекти на правораздаването на ниво районен и окръжен съд. Съдия Маргарита Алексиева споделя разбирането, че през целия си живот, човек трябва да постоянно да се развива и  усъвършенства професионално, да придобива нови знания и умения, да обогатява своя житейски и професионален опит.

Организатор на 11- те Национални награди за правосъдие е Балканската медийна асоциация, подкрепена от Българската Съдийска асоциация, Международния адвокатски съюз, адвокатски колегии от цялата страна, Камарата на нотариусите, Професионалната асоциация на медиаторите, Прокуратурата на РБ, Асоциацията на жените адвокати и Асоциацията на синдиците в България. По традиция номинациите се извършват от наградени и номинирани от предишните години, както и от професионалните асоциации и колегии. Гласуват журналисти от сектор правосъдие, професионално жури, което е в състав съдията от Общия съд на ЕС Марияна Кънчева, проф. Огнян Герджиков, проф. Атанас Семов и адвокат Владимир Дончев. Гласуването се извършва въз основа на подадените от номинираните биографии.

Националните правосъдни награди са с благотворителен характер, в подкрепа на  деца болни от церебрална парализа и за инвитро процедури на семейства с репродуктивни проблеми.