ЕИБ дава 40 млн. евро кредит за разпознаване на пола на пилетата

Снимка: Архив

Заем от 40 милиона евро отпуска Европейската инвестиционна банка на нидерландска компания за усъвършенстване на технология, с която се разпознава пола на пилетата още преди излюпването. Кредитирането стана възможно с подкрепата на програмата InvestEU, която има за цел да задейства над 372 милиарда евро допълнителни инвестиции за периода 2021-2027 година.

Компанията също ще инвестира в поредица от допълнителни иновации, предназначени да подобрят хуманното отношение към животните и устойчивостта в птицевъдния сектор. Тя е създадена от университета в Лайден и разработва машина за скрининг с висока резолюция, която още на съвсем ранен етап може да идентифицира пола на яйцата. Така люпилните ще получат възможност да излюпват само женски пилета и да елиминират необходимостта от умъртвяването на мъжките веднага след излюпването. В световен мащаб около 6,5 милиарда мъжки пилета се убиват всяка година.

По думите на Стела Кириакидис, която в Европейската комисия отговаря за здравеопазването и безопасността на храните, за Комисията е приоритет да гарантира, че стандартите за хуманно отношение към животните в Европа са сред най-високите в света. С тази технология ще се избегне систематичното умъртвяване на милиони мъжки пилета в целия Европейски съюз.

Със средствата от кредита, нидерландската компания ще работи за по-нататъшно подобряване на технологията и ще инвестира в производството на повече машини. В допълнение към тези вложения, заемът ще ускори развитието на новата технологична платформа, която подобрява здравето и хуманното отношение към животните чрез оптимизиране на екологичните аспекти на процеса на излюпване./ agro.bg