“Енерго про” ще прави първа частна ПАВЕЦ у нас към ВЕЦ “Самораново”

Кметът на Дупница П. Дангов се хвали с мегапроекта от миналия мандат, инвеститорът си мълчи

 

Кметът на Дупница Първан Дангов разкри подробности за изграждането на първата частна ПАВЕЦ у нас.

Плановете са бъдещата помпено-акумулираща водноелектрическа централа да бъде изградена към ВЕЦ “Самораново”. Проектът е на  “Енерго-про” –  доставчика на електроенергия за Североизточна България.

Инвестиционното намерение на “Енерго-про” всъщност е било внесено в община Дупница още през 2022 г., но местната администрация е започнала да работи по него през миналото лято.

“В момента се преотреждат терените и се прави подробен устройствен план (ПУП) на имотите, които са общинска собственост. Паралелно върви и процедурата за издаване на виза за проектиране и се подготвя работният проект от страна на „Енерго-про“, разказва Първан Дангов пред Economic.bg.

“Водата ще се събира от северните склонове на Рила планина, над село Самораново. Ще бъде изграден изцяло долен и горен изравнител, турбината ще е на бившата ВЕЦ „Самораново“, която ще бъде разширена“, пояснява дупнишкият кмет, според когото частната инвестиция ще е между 500 – 800 млн. евро, инсталираната мощност, която ще бъде включена в енергийната система, ще е 200 MW, а строителството ще продължи между 2 и 5 години. Споменатата ВЕЦ “Самораново”, разположена между река Отовица и Мала река, е собственост на „Енерго-про“.

За разлика от кмета компанията инвеститор изглежда предпочита да не се вдига много шум около новата ПАВЕЦ.

“Проектът е в ранна фаза на развитие“, са казали от “Енерго-про” пред Economic.bg.

Припомняме, че през лятото на 2023 г.тогавашният екип съобщи, за постъпило инвестиционното намерение за изграждане на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) към работещата от десетилетия ВЕЦ – Самораново.

През месец юли м.г. след бурни дебати Общинският съвет (ОбС) в Дупница даде картбланш на „Енерго – Про“ да изгради ПАВЕЦ, като черпи вода от реките от Отовица и Мала река. Опасенията на част от съветниците бяха свързани с това, че  изграждането на ПАВЕЦ –а, може да доведе до проблеми с водоснабдяването на община Дупница, северната промишлена зона на Дупница, селата Блатино, Пиперево, Баланово, Палатово, както и на „Кюстендилска вода“, ТЕЦ „Бобов дол“ и община Бобов дол. Цитирано бе и становище на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).

Тогавашният кмет Методи Чимев посочи, че в общината са имала сериозни притеснения по отношение на инвестиционното намерение заради водоснабдяването, като внасянето на докладната е било предшествано от редица действия и срещи.

Тогавашният и настоящ председател на ОбС К.Костадинов бе сред най-големите защитници за реализирането на проекта, като мнозина заподозряха негови лобистки интереси това да се случи на всяка цена. Костадинов определи обсъжданата докладна като „докладната  на прехода в Дупница.”. Председателят добави, че изграждането на ПАВЕЦ –а, който ще бъде с мощност 200 мегавата, ще донесе подем на общината и Самораново, като всякакви опасения са излишни.

Както сме писали , намеренията на „ЕнергоПро“ са ПАВЕЦ „Самораново“ да се изгради до ВЕЦ „Самораново“ чрез учредяване на безсрочно възмездно право на строеж, като съоръжението се разположи в имоти на община Дупница в землището на село Самораново и на община Сапарева баня – в село Ресилово. Шахтата на електроцентралата ще е разположена до долния изравнител на ВЕЦ „Самораново“, свързан с горния изравнител чрез повърхностен напорен тръбопровод. Централата ще бъде на около 2 км от с. Самораново. Двата изравнителя ще бъдат създадени изкуствено, долният чрез изкоп и с асфалтова облицовка, а горният ще бъде оформен от две язовирни стени.

От „Енерго – Про България“ декларират, че след изграждане на ПАВЕЦ екипът на новопостроената ПАВЕЦ ще рехабилитира довеждащите съоръжения на съществуващата ВЕЦ (водохващания „Отовица“ и „Мала река“ и деривационни канали ø400, ø800) с цел тяхната дългосрочна и надеждна експлоатация и минимизирането на загуби от прехвърляне на водни обеми от водохващанията на съществуващия ВЕЦ към системата на ВиК и потенциално нейно разширение.