Tuesday, May 21, 2024
HomeБизнесЕСКО БЪЛГАРИЯ ИЗГРАЖДА ДВЕ ГОЛЕМИ ВЕИ ЦЕНТРАЛИ ЗА АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

ЕСКО БЪЛГАРИЯ ИЗГРАЖДА ДВЕ ГОЛЕМИ ВЕИ ЦЕНТРАЛИ ЗА АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

Общото производство ще бъде 17 000 мВтч годишно

  ЕСКО България ще изгради за своя партньор „Аурубис България“ две фотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия за собствено потребление.

ЕСКО България, която до миналата година беше част от групата на CEZ в България, ще предостави пълен инженеринг – проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаичните инсталации.Двете централи ще бъдат с обща инсталирана мощност над 13 000 kWp.

През 2021 г. ЧЕЗ ЕСКО изгради първия соларен парк на „Аурубис“ – „Аурубис-1“. С годишно производство 11 700 мВтч/годишно това беше най-големият соларен парк в България за собствени нужди.

Новите проекти, наречени съответно „Аурубис-2“ и „Аурубис-3“, ще бъдат изградени през 2023-2024 г.„Аурубис 2“ ще се намира на площадка на територията на рекултивирано депо.„Аурубис 3“ ще бъде изграден на територията на технологична площадка на завода.

Двете централи ще произвеждат общо 17 000 мВтч електроенергия годишно, което се равнява на годишното потребление на близо 5000 домакинства.

Проектите са част от стратегическата цел на Групата „Аурубис“ за преминаването ѝ към зелена енергия. За постигането ѝ в България компанията се доверява на опита и експертизата на ЕСКО България.Общо трите проекта ще осигурят около 6% от сегашното потребление на електроенергия на завода.

RELATED ARTICLES

Most Popular