Wednesday, June 19, 2024
HomeРегионДупницаИзвестният коневъд Анжело Момчилов ще строи къща в Пиперево

Известният коневъд Анжело Момчилов ще строи къща в Пиперево

Ася Кючукова ще изгражда жилище в Самораново, променя предназначението на ливада

Известният в Дупница коневъд Анжело Момчилов ще строи къща в Пиперево, става ясно от докладна записка на кмета Методи Чимев до Общинския съвет в Дупница. С докладната се иска съгласието на местния парламент за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на част от поземлен имот в м. Бела земя на Пиперево. Имотът е извън границите на урбанизираната територия, с начин на трайно ползване „нива”. Желанието на собственика е след промяна предназначението в поземлен имот от 3000 кв. м да се установи териториално-устройствена зона и да се предвиди площ на застрояване за застрояване със сграда с жилищно предназначение. Имотът е купен през 2018 г. Анжело Момчилов е бивш състезател по борба. В последните години се занимава с развъждане на коне. Преди няколко години името му нашумя със скандал между него и жители на бобовдолското Големо село. Хората недоволстваха от оставените без надзор коне на Момчилов, които съсипваха нивите на хората. Подобни проблеми с животни на Момчилов имаше и в района на Пиперево и съседни села. Анжело Момчилов използва свои коне за качване на туристи до Седемте рилски езера.

Предложението да му бъде разрешено да строи жилищна сграда ще бъде разгледано от общинските съветници на сесия в петък, 25 юни.

На същото заседание местният парламент ще разгледа още едно подобно предложение. То е за даване на разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в имот в с. Самораново. В община Дупница е постъпило заявление от Ася Кючукова, която иска да изгради сграда близнак с жилищно предназначение в м. Плешка кория, става ясно от документа. Имотът е извън границите на урбанизираната територия, с начин на трайно ползване „ливада”, с площ 2185 кв. м и се намира в м. Плешка кория.

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

Comments are closed.

Most Popular