Sunday, May 19, 2024
HomeРегионПерникИзгражда се нова клетка на депото в Перник

Изгражда се нова клетка на депото в Перник

Изгражда се нова клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) в Перник, съобщи общинският пресцентър. Тя е с капацитет 375 хил. куб. м. Досега са положени устойчив и изравнителен слой пръст, направени са и някои отводнителни съоръжения.
Скоро ще започне поставянето на хидроизолация на обекта, ще се изградят основите за газовите кладенци и управление на водите.
Клетка №1 на РДНО е достигнала критични нива на запълване на капацитета си. Съоръжението е въведено в експлоатация в началото на 2016 г. и е с вместимост 219 хил. т. За да се предотврати аварийна ситуация със сметосъбирането в шестте общини в Пернишки регион, по препоръка на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София изграждането на клетка №2 се извършва в кратки срокове и строителството върви по график, уверява пресцентърът.
Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда. Средствата се равняват на разликата от прогнозната стойност на обекта и натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците от общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци.
РДНО е въведено в експлоатация преди шест години и половина, и приема отпадъците на всички общини в областта. То разполага с инсталация за предварително третиране на боклука и компостиране. Съгласно издаденото комплексно разрешително, тук се приемат освен смесени неопасни битови отпадъци, също и производствени, инертни и строителни

RELATED ARTICLES

Most Popular