Има ли тормозени деца в Дрен? Областният управител бие тревога до институциите

Омбудсманът ще ревизира сметки и обезщетения на абонати на “Топлофикация”

Областният управител на Перник Кирил Стоев се самосезира след публикации в медиите заради проблеми в Центъра за настаняване от семеен тип в радомирското село Дрен. Губернаторът лично запозна с проблема и омбудсмана на Република България, която имаше приемен ден в Перник.
Стоев изпрати писмо до кмета на община Радомир, с копие до Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за качество на социалните услуги и Омбудсмана на Република България. „В публичното пространство се тиражира отново информация за системен тормоз върху деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип без увреждане (ЦНСТ), с. Дрен. От публикации в медиите става ясно, че има налични записи, от които се чува как децата са подложени на унижения и тормоз от директора на центъра. “Посочва с писмото си до институциите областния управител, сезирайки ги да извършат незабавна проверка в ЦНСТ, с. Дрен.
„Центърът е социална услуга от резидентен тип, предоставяща жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, поради които следва да се упражнява безкомпромисен контрол върху предоставянето на услугата“, коментира темата Стоев.
Поредна проверка на „Топлофикация Перник” пък ще поиска омбудсманът Диана Ковачева след излизането на изравнителните сметки в средата на юли. Това стана ясно след проведената в Перник приемна с граждани.
Пред КЕВР и Министерството на енергетиката омбудсманът ще настоява да бъдат проверени сметките и обезщетенията, които са получили перничани заради честите аварии в ТЕЦ “Република” през зимните месеци.
„Например, една жена каза, че за сметка от 200 лева е била обезщетена с 3 лв., което е абсурдно. Не отговаря в никаква степен на проблемите, с които тя се е сблъскала в студените месеци”, каза Ковачева. Тя подчерта, че вече е дала препоръки за преразглеждане на Наредбата за сградната инсталация заради непрозрачната методика, по която се определя тя, както и за отпадане на топлинните счетоводители. Над 300 жалби от граждани на Перник са получени в институцията на омбудсмана през последната година. Повечето от тях са свързани с качеството на топлоподаването, доста жалби има и заради качеството или липсата на вода.