Sunday, May 19, 2024
HomeРегионДупницаОтчетоха близо 4 млн.лв. приходи от данъци и такси в Дупница

Отчетоха близо 4 млн.лв. приходи от данъци и такси в Дупница

37 369 данъчно задължени лица от община Дупница са се възползвали от 5-процентната отстъпка при заплащане на дължимите данъци и такси за тази година. Най-много – 15 637 са заплатилите такса битов отпадък в пълния му размер. 15 125 жители пък са заплатили с отстъпка данъка за недвижими имоти, за МПС – 6549 данъчно задължени лица и за патент – 57. Размерът на цялата отстъпка по всички пера е в размер на 160 491 лева.

За първите 4 месеца на годината, най-много са постъпленията за ТБО – 1 633 729,24 лева срещу 1 533 425,01 лева за същия период на миналата година. От данък МПС в хазната са влезли 838 047,35 лв (769 770,14 лв за 2022 год). От данък недвижими имоти са постъпили 680 755,01 лева (663 620,36 за 2022 год), данък “придобиване” – 302 456,68 лева (276 150,79 лв за 2022 год). Продължава тенденцията за увеличаване на ПОС-плащанията, които за тези 4 месеца са в размер на 402 247,80 лева, докато през 2022 година за периода януари-април са били в размер на 311 113,29 лева.

За първото четиримесечие общата сума на постъпленията са в размер на 3 954 355,35 лева, което е с 250 000 лева повече в сравнение със същия период на 2022 година.

RELATED ARTICLES

Most Popular