Wednesday, June 12, 2024
HomeБизнесСлагат на тезгяха перлата на Благоевград – хотел „Ален мак“

Слагат на тезгяха перлата на Благоевград – хотел „Ален мак“

Началната тръжна цена е 16 860 586,40 лв.

Култовият хотел “Ален мак“, разположен в центъра на Благоевград, е пуснат на публичен търг от съдия – изпълнител за сумата от близо 17 млн. лв.

Точната цена, която е обявена на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители е 16 860 586,40лв. (шестнадесет милиона осемстотин и шестдесет хиляди петстотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки). Търгът стартира на 4 април. Резултатите пък се очаква да бъдат обявени на 5 май в 13.00 часа.

Хотелски комплекс “Ален Мак“ се продава „ведно с всички подобрения и приращения и цялото хотелско оборудване“. От публичната продан е изключен единствено самостоятелен обект с идентификатор: 04279.612.102.2.8, който е напълно обособен и е възложен по изпълнителното дело с Постановление за възлагане №3399/29.11.2021г.

Хотел „Ален мак“ често е наричан емблемата на Благоевград. В годините преди 1989 г.комплексът бе най-луксозният и голям в града, с единствения нощен бар, ресторант със зимна градина, сладкарници и кафене. Продаден бе на частна фирма и постепенно хотелската част бе затворена.

Припомняме, че хотелът е собственост на бившия военен комендант Методи Калъмбов, който го приватизира юни 1999 г., а след това го губи чрез публична продан заради задлъжнялост към банка.

Калъмбов купува 58 % държавен дял на фирма „Мак турс“ преди повече от 20 години, като впоследствие изважда 1 812 000 долара, за да се сдобие с хотел „Ален мак“.

RELATED ARTICLES

Most Popular