Tuesday, May 21, 2024
HomeНовиниБългария2.5 от 3 милиона работещи българи взимат под 1000 лв.

2.5 от 3 милиона работещи българи взимат под 1000 лв.

 

Най-богатите са се увеличили с 65% през последните 5 години

 

Около 2.5 милиона от 3 милиона българи, които работят или получават доходи от наеми или инвестиции, взимат официално под 1000 лв. на месец.

Най-много работещи българи получават заплата или друг вид доход, който се облага с личен данък (например наем, хонорар, консултантско възнаграждение), между 250 лв. и 600 лв. месечно.

Това сочат данни на Националната агенция за приходите за декларираната данъчна основа върху доходите от 2016 г. Информацията е предоставена от финансовия министър Владислав Горанов в отговор на парламентарен въпрос на депутата от левицата Лало Кирилов.

Според Националния статистически институт средната работна заплата през 2016 г. е била 948 лв., а според КНСБ необходимите средства за издръжката на живота на един човек у нас през последното тримесечие на 2016 г. е била 562 лв. на месец.

Според данните на НАП най-многобройна е подоходната група с годишна данъчна основа между 3000 лв. и 7200 лв., което прави между 250 лв. и 600 лв. на месец. Такъв доход са обявили пред данъчните 1 131 584 българи. Тази група от хора остава почти постоянна като брой през последните пет години, за разлика от по-нискодоходните групи, които намаляват, и високодоходните, които се увеличават. През 2012 г. българите с подобен доход са били 1 127 556 души.

Другата най-многобройна социална група е с облагаем доход под 200 лв. на месец. Такъв през 2016 г. са декларирали в НАП 709 232 души. Преди пет години в тази група са влизали с над 200 000 души повече.

Близо 570 000 души през 2016 г. са получавали между 600 лв. и 1000 лв.

Общо хората с брутен доход под 1000 лв. в България през 2016 г. са били приблизително 2.5 милиона от общо 3.08 милиона българи, които работят или получават доходи от наеми или инвестиции.

Около 540 000 души са българите в четирите по-високодоходни групи. От тях най-много – 375 701 души, попадат в категорията с доход между 1000 лв. и 2000 лв. на месец. Тази група е нараснала с 50% за последните пет години, доколкото през 2012 г. подобен доход са получавали 250 000 души.

По-богатите също се увеличават с бързи темпове. През 2016 г. близо 60 000 души са получавали между 2000 лв. и 2600 лв., което е с 50% повече в сравнение с 2012 г.

Доход между 2600 лв. и 5000 лв. са обявили 70 267 души, а над 5000 лв. взимат 33 339 души, което е увеличение с 65% за пет години.

RELATED ARTICLES

Most Popular