4 фирми искат да ремонтират улиците в жк „Бистрица” за 4,4 млн. лв.

 

Комисията допусна до второ заседание 4 фирми.

 

4 фирми бяха допуснати до второто заседание на комисията по избор на изпълнител, който да извърши ремонтните дейности в най-населения район на Дупница – жк „Бистрица”, съобщиха от общината. Комисия с председател Мария Пилева отвори днес в открито заседание и в присъствието на участници и медии ценовите оферти. Дейностите, които се предвиждат по проекта в жк „Бистрица”, са реконструкция на уличната мрежа, тротоари, междублоковите пространства, спортни съоръжения за младежи, кътове за отдих, а прогнозната стойност бе 4 480 197,36 лева без ДДС
“Трейс – София” ЕАД,  “ПСТ-ПИМ Дупница” ДЗЗД-София, с партньори: “ПСТ Груп” ЕАД, ”Пътинженеринг-М” АД и “Мегаинвест – холд” ЕООД – Дупница не бяха допуснати до втория етап, като мотивите за това ще бъдат отразени в решението на комисията. Фирмите, чиито цени бяха обявени, са: “Галчев инженеринг” ЕООД-София, с оферта от 4 032 162,45 лв.,  “Нивел строй” ЕООД – Перник, с цена 4 152 361,36 лв., Обединение “Геопът Бистрица”-София, с партньори: “Геострой” АД, ”Пътстрой-92” АД с оферта 4 454 579,44 лв. и “Автомагистрали Хемус” АД – София, с 4 090 459,84 лв.
Определянето на победителя ще стане ясно, след като бъдат изчислени точките от техническите параметри и предложената цена. Комисията ще се произнесе до дни с победителя.