Saturday, May 25, 2024
HomeРегионРазлогС първа копка започна санирането на три блока в Разлог

С първа копка започна санирането на три блока в Разлог

Община Разлог даде символичен старт на проекта “Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – пета група”.

Проектът е на стойност 1 249 649,97 лева и се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

  

Изпълнението на строително-монтажните работи започна с “Първа копка”. По проекта ще се изпълняват строително-монтажни работи на три блока – на ул. “Стефан Стамболов” № 5, ул. „Стефан Стамболов“ № 13 и на ул. “Екзарх Йосиф” № 58.

Основната цел на проекта е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. След изпълнението на проекта блоковете ще достигнат клас на енергопотребление „В“ и домакинствата ще намалят разходите си за енергия. Ще се постигне по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г. Ще се подобрят експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на многофамилните жилищни сгради. Също така ще се осигури по-добро качество на въздух, условия за живот и работна среда, ще се осигури достъпна среда за хора в неравностойно положение, коментираха от общинската администрация в Разлог.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular