5-те фирми с апетити да правят градския парк в Петрич за 4 852 000. 99 лв. с пропуски в офертите, участва и местният бизнесмен Николай Влахов

„Водстрой 98“ АД, „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, консорциум „Градска част – Петрич“, обединение „БГ-КО – Петрич“ ДЗЗД и обединение „Бул Инженеринг“ ДЗЗД се борят за 4 852 000. 99 лв. за градския парк в Петрич. Документите бяха отворени от гл. инженер на община Петрич Николай Попов. „Водстрой 98“ АД е от София и се представлява от Момчил Борисов и Велико Желев, обединенията също са софийски. „Никмар Кънстракшън“ ЕООД е от Петрич на Николай Влахов. До отваряне на ценовите предложения не се стигна заради пропуски в документацията. На участниците е даден срок от 5 дни да отстранят пропуските. Бъдещият градски парк трябва да има амфитеатър, паркинг, езеро, спортни, детски и водни площадки, посетителски център и др. Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца.