52 840 252 лв. приходи отчетоха за Бюджет 2016 в Благоевград, зам.-кметът Христина Шопова: Общината осигурява 100% издръжката на детските ясли и градини в размер на 1 861 000 лв.

Общият размер на приходите в общинската хазна на Благоевград за 2016 г. е бил 52 840 252 лв., от тях местните приходи са 23 500 241 лв., а държавната субсидия е 29 340 011 лв., това съобщи зам.-кметът по икономическите въпроси Иво Николов на публичния отчет на община Благоевград за изпълнението на Бюджет 2016. Оказа се, че точно толкова са и отчетените разходи по Бюджет 2016.

Приходите от местни данъци са 6 836 447 лв. и са нараснали с близо 9% спрямо предходната 2015 г. Събираемостта на данъка върху недвижимите имоти има спад с около 2%, а сумата е 1 829 647 лв. Ръст с 28% се отчита в приходите от данъка върху превозни средства – 3 622 875 лв. Приходите от туристическия данък са 29 566 лв. От патентен данък приходите са 167 677 лв.

Неданъчните приходи за 2016 г. в общинския бюджет са 10 871 704 лв., като разходите са с около 1,7% повече спрямо 2015 г. За заплати, възнаграждения и осигуровки на общинската администрация са разходвани 29 259 906 лв. Ръстът там се дължи на увеличението на минималната работна заплата. Бяха отчетени и направени ремонти, като например оградата на детска площадка в с. Зелен дол е струвала 4320 лв., в общинската галерия са налети 58 303 лв., за автобус на ансамбъл „Пирин“ са платени 60 000 лв. и др.

Общината осигурява 100% издръжката на детските ясли и детски градини и за 2016 г. тя е била 1 861 000 лв. За 33 здравни кабинета са похарчени 482 596 лв., заяви зам.-кметът Христина Шопова. По програмата „Ин витро“ през 2016 г. са заделени 197 000 лв., които са разпределени на 66 двойки.

Отчетът ще бъде внесен за одобрение на сесията на ОбС на 25 август.