Пет мобилни къщички ще работят за празника на Перник, разиграват ги на търг по предложение на кмета Церовска

 

И тази година на Деня на града, който Перник чества на 19 октомври, ще отворят кепенците мобилни дървени къщички. Обектите ще са пет, а кои ще ги наемат, ще се реши на базата на публичен търг. Това е предложението на кмета на общината Вяра Церовска, което тя внася за разглеждане и одобрение от Общинския съвет на първата есенна сесия, насрочена за 5 септември. В докладната е уточнено, че обектите трябва да бъдат отдадени под наем за времето от 13 до 20 октомври 2017 г. Началната стъпка, от която ще започне търгът, е 3000 лв. Депозитната вноска е в размер на 1000 лв.

И петте къщички са с площ от по 18 квадратни метра и в тях ще се търгуват хранителни стоки и напитки, както беше и за коледните празници и по време на международния маскараден фестивал „Сурва”. На търговците се дава възможност да ползват открита площ пред къщичките от по 22 квадрата. Петте обекта ще бъдат разположени по конкретна схема и ще бъдат монтирани на площада и по пешеходната зона към Двореца на културата.

При положително решение от съветниците кметът ще организира и проведе търга, спазвайки определените условия в местната наредба за управление на общинските имоти и законовите разпоредби. Със спечелилите ще бъдат сключени договори за времето от 13 октомври до 20 октомври 2017 г. Всички консумативи и разходи за такса смет ще бъдат за сметка на наемателя, е уточнено още в докладната.