sdr

РС-Кюстендил, под председателството на съдия Николай Николов, призна за виновен в участие в схема за телефонни измами 31-годишния Тодор К. от гр. Банкя, като му наложи наказание от 2 години лишаване от свобода, при първоначален режим на изтърпяване „общ“. Съдът призна за виновна и 30- годишната Лозка Г. за съучастие като помагач и й определи наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 4 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 4 години. Делото се води по реда на съкратеното съдебно следствие (без разпит на свидетели и вещи лица) и съдът редуцира с 1/3 първоначално наложените им наказания – за Тодор К. от 3 на 2 години лишаване от свобода и за Лозка Г. – от 2 години на 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, с изпитателен срок от 4 години.

Двамата са признати за виновни в това, че в условията на продължаващо престъпление, в съучастие като помагачи и с друго, неустановено по делото лице извършител, представил се за длъжностно лице – служител на МВР, с цел да набавят за себе си имотна облага, умишлено са въвели в заблуждение двама жители на Кюстендил и една жена от Пирдоп, като са им причинили имотна вреда в общ размер на 13 650 лв. Пострадалите са заблуждавани, че помагат на полицията да разкрие телефонни измамници.

Наложеното от РС – Кюстендил наказание на подсъдимите е общо, най-тежкото измежду определените им, за подобни престъпления от РС – Пазарджик през 2018 г. и РС – Петрич през 2019 година.

Съдът в Кюстендил осъжда Тодор К. и Лозка Г. да заплатят солидарно на Р.А. от Кюстендил сумата от 4350 лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в резултат на престъплението, извършено на 19.11.2018 г., заедно със законната лихва върху сумата, считано от посочената дата до окончателното й изплащане, както и сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, заедно със законната лихва.

Тодор К. и Лозка Г. са осъдени да платят солидарно и 4400 лв. на пострадалата Р.Б. от Пирдоп, представляваща обезщетение за причинените й имуществени вреди от телефонната измама, извършена на 30.10.2018 година, заедно със законната лихва, считано от тази дата до окончателното й изплащане.

Присъдата, с която Районен съд – Кюстендил налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години на Тодор К., което да се изтърпява при първоначален общ режим и наказанието от 1 г. и 4 м. лишаване от свобода, с 4-годишен изпитателен срок за Лозка Г., за участието им в телефонни измами, подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил в 15-дневен срок.

Съдът потвърди и мярката за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Тодор К., която е в сила от 19.10.2019 година. Времето, през което подсъдимият е с мярка „задържане под стража“, ще бъде приспаднато от наложеното му крайно наказание.