Административен съд – Кюстендил остава без шеф, на кандидатите Даниела Петрова и Иван Христов отново не достигнаха гласове

Даниела Петрова и Иван Христов

 Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил. Кандидатът Даниела Любомирова Петрова – заместник на административния ръководител на Административен съд-Кюстендил, получи 3 гласа „за“. Другият кандидат Иван Христов Демиревски – съдия в Административен съд-Кюстендил, събра 7 гласа „за“, пише дарик. За провеждане на избор е необходима минимална подкрепа от 8 членове на колегията.
Това е втори неуспешен опит на този състав на ВСС да избере председател на Административен съд – Кюстендил, измежду тези двама кандидати.