Читателите ни пишат: Радомирци питат: Прилагат ли двоен аршин в Радомир прокурорите Петър Кръстев и Джамалова по жалби срещу кмета Пламен Алексиев? Защо не е образувано досъдебно производство за оплакването на Петър Николов за заплахи, че „ще го набие”? 

Пламен Алексиев

Има ли двоен стандарт при прокурорските преписки в Радомир?, питат читатели в сигнал до в. „Вяра”. Граждани посочват името на прокурор Петър Кръстев, като питат: „Наистина ли многократно е отказвал да образува досъдебни производства срещу кмета Пламен Алексиев за различни престъпления и по някои преписки си прави самоотводи?” Един от гражданите, които търсят отговор на този въпрос, е и Петър Иванов Николов от Радомир. Жителят на ул. ”Дупнишка” №32 подава жалба до Районна прокуратура-Радомир за това, че през месец януари 2016 година в града, в присъствието на граждани, кметът Пламен Алексиев го заплашил, че „ще има проблеми”, че „ще го набие”, че „ще му счупи краката” според данните в подадената жалба на Николов до прокуратурата. Според него кметът Пламен Алексиев го заплашил, че „ще му изпрати хора да му се случи нещо”. В сигнала си Петър Иванов Николов посочвал, че тези закани, отправени от кмета Пламен Алексиев към него, не били за първи път. Посочвал, че по време на изборите за кмет на града пред офиса на партия ГЕРБ-Радомир му налетял и на бой.

Петър Иванов Николов в жалбата си твърди: ”Това не е случайно, тъй като подавам жалби срещу кметската администрация и прокурорите от Районна прокуратура-Радомир, опънали чадър над него”. Именно по сигнал на Петър Иванов Николов до Висшия съдебен съвет получил отговор, че прокурор Весела Младенова е нарушила нееднократно нормите на НПК, както и изпълняващият тогава зам. административен ръководител Петър Кръстев не е упражнил необходимия контрол във връзка с ДП № 23/2014 година, което и досега не е приключило, а непрекъснато се иска удължаване на срока му, твърдят запознати в правите среди. Петър Иванов Николов заявява: „Категорично не възприемам твърдението, че прокурорът Петър Кръстев и кметът Пламен Алексиев имат общи интереси във връзка с ”колекционирането на кибритени кутийки”. За да откаже да образува досъдебно производство, прокурор Петър Кръстев на първо място приема, че Петър Иванов Николов в жалбата си не е посочил свидетели, коментират от юридическите среди. Жалбоподателят заявява: „Не съм ги посочил, за да не изтече информация от прокуратурата и същите да бъдат предупредени”. Според юристи прокурор Петър Кръстев твърдял, че Петър Иванов Николов „не за първи път сезира прокуратурата, не когато се е случил инцидентът, а месеци по-късно”. Прокурорът посочил в постановлението си за отказ да се образува досъдебно производство, че жалбоподателят „едва ли би си спомнил кои хора са се намирали пред бистрото през месец януари по време на изборите.” Като жалбата е подадена на 19.04.2016 година.

Петър Иванов Николов написал жалба против постановлението на прокурор Петър Кръстев за отказ да се образува досъдебно производство от 21.04.2016 година по прокурорска преписка № 0484/2016 година по описа на Районна прокуратура-гр.Радомир, тъй като според него обикновеният гражданин не намира защита в правозащитните органи в Радомир.

„Обжалваната прокурорска преписка попада на зам. окръжния прокурор Джамалова, но защо, вместо да нареди на кмета Пламен Алексиев да бъде задължен да подпише предупредителен протокол в полицията, че няма да упражнява психически и физически тормоз по отношение на Петър Иванов Николов, тя отказва, „съветвайки” го, че трябва да подаде жалба в полицията, а не в прокуратурата?”, питат и коментират запознати със случая юристи. По този повод радомирци също питат: „Това не е ли случайно и имало ли е случаи тя да прикрива действията на радомирския кмет при жалби, подавани от други граждани за присвояването и препродажбата на общински имоти за милиони левове, например по преписка № 2525/2012 година, която в момента е в Главна прокуратура?”.

„Истина ли е,че наблюдаващият прокурор Петър Кръстев изпраща преписките на полицията за проверка, за разлика от конкретния случай и дава указания лицата, срещу които е подадена жалбата, да подпишат предупредителни протоколи? Не са ли пример за това жалби на Иван Велинов Иванов и Христо Тодоров Леонидов, които прокурор Петър Кръстев изпраща същите на полицията с разпореждане лицето, отправило заканите, да подпише предупредителен протокол по чл.65 от Закона за ВМР. Друг случай, отново с наблюдаващ прокурор Петър Кръстев и отново по негово разпореждане лицето Христо Тодоров Леонидов, за което се твърди, че е отправяло закани, без да има свидетели, е подписало в полицията предупредителен протокол”, питат запознати.

Радомирци питат още: „Ако Петър Иванов Николов беше по-заможен или близък до властта, развитието на нещата щяха ли да бъдат по друг начин? Същият този прокурор наистина ли многократно е отказвал да образува досъдебни производства срещу кмета Пламен Алексиев за различни престъпления? А защо по някои преписки си прави самоотводи, в които участва и Стефан Велинов? И дали това не е така, защото по тях трябва да се изясни къде са парите от продажбите на общинските имоти чрез ГПК ”Наркооп”-Радомир?, питат радомирци, като в. „Вяра” дава трибуна за отговор на всяко лице, споменато в сигнала на читателите.