Горски рокади! Шефът на „ДГС Елешница” инж. Иван Дивизиев пое началството в Якоруда, горският цар на Кресна инж. Димитър Терзиев седна в стола му

инж. Дамян Дамянов
Инж. Васил Стамберов

Директорът на „ДГС Елешница” инж. Иван Дивизиев оглавява съседното териториално поделение на Югозападното държавно предприятие в Якоруда. Той сменя на поста инж. Васил Стамберов, който поема управлението на „ДГС Дупница”. Стопанството в Елешница пък се поверява на инж. Димитър Терзиев, който допреди седмица управляваше „ДГС Кресна”.

Заповедите на директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов за кадровите рокади са превантивна мярка за недопускане на местни зависимости и незаконни практики в горския сектор.

Проверките за изпълнение на дейностите в териториалните поделения на ЮЗДП продължават до постигане на оптимална кадрова ефективност.