Губернаторът Ирена Соколова свика извънредно заседание в Перник заради нехуманното отношение по пазарите за животни

Заседание на областната епизоотична комисия в Перник с Ирена Соколова

Областната епизоотична комисия проведе извънредно заседание в Перник. Губернаторът Ирена Соколова свика членовете на комисията във връзка със Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и обсъдиха темата с регламентираните пазари за животни и хуманното отношение към тях. Основание за провеждане му е постъпилият трети доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организацията за защита на животните „Анималс Ейнджълс“.

След обсъждане членовете на комисията решиха директорът на Областна дирекция по безопасност на храните – Перник да изготви доклад с препоръки, който да представи на областния управител. В него ще бъдат подробно описани правилата и задълженията, с които всички общини трябва да се съобразят.

Друго решение, което комисията взе, беше търговия с живи животни на територията на областта да се извършва единствено в обекти, отговарящи на Наредба №44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни и регистрирани по реда на чл.137 от ЗВД. Към момента няма регистриран пазар на територията на нито една община от област Перник.