Sunday, May 19, 2024
HomeРегионПетричХладилна база и склад за 677 040 лв. и къща за 88 400 лв....

Хладилна база и склад за 677 040 лв. и къща за 88 400 лв. на търговеца на плодове Георги Вецев в Коларово отиват за продан

Хладилна база и склад за плодове и зеленчуци, собственост на Георги Вецев в петричкото село Коларово, отиват на тезгяха за 677 040 лв. Продава ги частен съдия-изпълнител Георги Цеклеов.

Хладилната база и складът

Към имота има и хладилна база с административно-битова част със застроена площ 2401 кв.м. В Петричко Георги Вецев е познат като голям търговец на цитрусови плодове. Върху имотите има учредени договорни ипотеки към банка. Според списъка на частния съдия-изпълнител имотът се води собственост на ЕТ „Георги Вецев-Г” и на Цветанка Георгиева Вацева. Същите са собственици на 300 кв.м къща и урегулиран поземлен имот и в петричкото село Коларово, които се продават от ЧСИ Георги Цеклеов за 88 400 лв. Тези имоти също са ипотекирани.

RELATED ARTICLES

Most Popular