Инвеститор иска да купи за 3500 лв. имот в кюстендилско село с единствен жител – бабата пътешественичка Верка Велинова

Верка Велинова

 

ОбС-Кюстендил ще разгледа докладна за утвърждаване на пазарна оценка на общински имот, частна общинска собственост, предвиден за продажба на заседанието си на 28 февруари. Имотът се намира в село Цървендол, което има един-единствен жител – бабата пътешественичка Верка Велинова.

Имотът е застроен, с площ 0.515 дка. Представлява сграда на един етаж с дървен гредоред, строена през 1970 г.
Пазарната оценка на имота е 3500 лв. без ДДС, а данъчната – 1521.50 лв. След решение на ОбС-Кюстендил ще бъде насрочен публичен търг с тайно наддаване.
Дневният ред на заседанието е от 30 точки. Сред тях са докладни за приемане на Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците, Годишната програма за развитие на читалищната дейност и отчетът за изпълнението на Общия устройствен план. Общинският съвет ще избере и представител за Общото събрание на ВиК асоциацията.