“Иса 2000” ЕООД-София, “Обединение Мегапроект Дупница”, “Хидрострoителство” ООД – Герман искат да ремонтират 4 дупнишки улици за 370 883 лв.

Участват и ДЗЗД “АМХ Пътпроект Дупница” – София

4 оферти бяха отворени в сряда на откритото заседание по избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на улици с подменен водопровод в Дупница, съобщиха от общинската администрация. Поръчката е в две позиции на стойност 370 837 лв. без ДДС. 297 504 лв. от тях са заложени за ремонт на 1 369 метра от ул. “Евтим Трайчев”. За ремонтиране на 400 метра от улиците “Велико Търново”, “Ропотамо” и “Средец” са предвидени 73 334 лева.
Комисия с председател зам.-кмета Красимир Георгиев в присъствието на представители на участници отвори документите им. Това са “Иса 2000” ЕООД – София, “Обединение Мегапроект Дупница” – Дупница, и “Хидроистрелство” ООД – Герман, участват и по двете позиции, а от ДЗЗД “АМХ Пътпроект Дупница” – София, са оферирали само първа позиция.
Комисията продължава работа в закрито заседание и след като приключи с работата по документите и проверката им, ще обяви дата за открито заседание, на което да бъдат отворени и ценовите оферти.