Кметът Георгиев на среща с областната управа в Боровец: Пари за ремонти на пътя Самоков – Дупница и София – Самоков – Костенец да се предвидят през 2018 г., командироват пожарни автомобили и екипи в Боровец за зимния сезон

Шефът на Планинската спасителна служба Петър Терзийски: В курорта се паркира неправилно пред входа на ПСС, пред пунктове, по тротоарите, пред входа на въжената линия…

 Началникът на РПУ – Самоков, Васил Попов пое ангажимент проблемът с паркирането на автомобилите да се реши на 100%.

 

Средствата за ремонти, особено на пътя Самоков – Дупница и София-Самоков-Костенец, трябва да се предвидят още през 2018 г., заяви кметът на Самоков Владимир Георгиев на среща на областното ръководство на Софийска област с представители на различни институции в Боровец.

Началник-отдел по бедствия и аварии към областната администрация в София област Иван Зъздов сподели за „Вяра“: На традиционната среща бе отчетено, че в к.к. Боровец има напредък в сравнение с преходни сезони. Първи своя доклад изнесоха от Областното пътно управление, към него имаше и най-много бележки, тъй като републиканската инфраструктура действително на територията на областта не е в най-добрия си вид. Има много какво да се желае, бяха записани и поети срокове за подходните артерии към курорта – пътя – София – Боровец, Самоков – Дупница, Долна баня – Костенец – Боровец до края на месец октомври това, което може да се отстрани като проблем, да се отстрани и за 2018 г. да се планират средства не за кърпежи, а за рехабилитация на пътната мрежа. Това са задачи, които обаче, да не се лъжем, в рамките на една години трудно биха се разрешили, един път се изисква финансов ресурс и втори път технологично време. Някои от самите дейности в зимния период са трудноизпълними”.

Пое се ангажимент да бъдат командировани необходимият брой пожарни автомобили в Боровец и екипи за сезона. Кметът Георгиев пое ангажимент да се обсъди предложението част от парите, които не достигат за поддържане на службата, да бъдат поети от общината, а друга част от хотелиерите и „Бороспорт”.

Петър Терзийски – шеф на Планинската спасителна служба, постави широк кръг въпроси относно паркирането на такситата в курорта, които затруднявали движението. По думите му паркирало се неправилно пред входа на ПСС, пред пунктове, по тротоарите, пред входа на въжената линия… Също така бе изтъкнато, че маркировката в планината е остаряла, занемарена и трябва да бъде възстановена. Началникът на РПУ – Самоков, Васил Попов пое ангажимент да реши проблема с паркирането на автомобилите на 100%.

„През тази година бе приет и планът на уличната регулация на Боровец, което ще даде възможност за реализиране на инвестиционни намерения в уличната мрежа, изграждане на велоалеи, оформяне на обществените пространства, тротоари, паркинги и зелени площи. Преди седмица бе обявен и международният конкурс за изготвяне на проект за „Златния триъгълник” в к.к. Боровец. Реализирани са мероприятия по почистване на улиците и обществените пространства. В момента се прави боядисване на стълбове и пътни знаци, кастрят се клоните, които ги закриват”, заяви от своя страна Владимир Георгиев. В този ред на мисли кметът се обърна към хотелиерите с искане и те да се включат според възможностите си в проектите за благоустрояване на курорта – да се погрижат за хигиенизирането на пространствата около хотелите, поддържането на тротоарните площи. Общината има готовност да инвестира в уличната мрежа, но е желателно и собствениците да покажат инициативност.
Обсъдени бяха възможностите на хотелите да поемат настаняването и изхранването на полицаите за сезона, като до седмица трябва да стане ясно колко броя ще бъдат за зимния сезон. От общината поеха ангажимента да ремонтират караулките на входовете на Боровец и в централната част. За добра обезпеченост на курорта от страна на охрана са необходими поне 30 полицаи, стана ясно на срещата.
“За да развиваме курорта Боровец, редно е, ако общината вложи инвестиции, държавата да вложи също толкова и третата част да се поеме от хотелиерите и собствениците. Само със съвместни усилия ще успеем да поддържаме Боровец на нивото, което заслужава” – каза на срещата кметът Георгиев.

Областният щаб за защита при бедствия и аварии се представлява от председателя Илиян Тодоров – областен управител, зам. областния управител Николай Николов, началник-отдел по бедствия и аварии Иван Зъздров, присъстваха членове на щаба и всички регионални структури, ведомства на територията на областта, Червения кръст, кметът на общината Владимир Георгиев, който е член на щаба, Васил Попов – началник РПУ – Самоков, и всички, които имат бизнес в курорта – хотелиери, ресторантьори, заинтересовани страни. Обсъдена бе готовността за зимния сезон и проблемите, които трябва да бъдат решени преди старта му.