Несъобразено поставяне на колчета против паркиране в София скъса кабел на ЧЕЗ

 

Несъобразено поставяне на колчета против паркиране в участъка от трафопост „Ракитин 4“ до трафопост „Добромир Хриз 12“ скъса кабел на ЧЕЗ Разпределение България. Над 2000 битови и бизнес клиенти на дружеството останаха без електрозахранване в района след 16,15 часа на 7 септември. Екипите на ЧЕЗ Разпределение реагираха незабавно и поетапно възстановяват електрозахранването. Информация за прекъсванията на електрозахранването и времето за неговото възстановяване може да бъде получена от сайта на ЧЕЗ Разпределение в секцията „Прекъсвания“, както и на денонощен телефон 0700 10 010.