Община Бобов дол продава бившия Дом за душевно болни деца в Горна Козница, столичната фирма „КаВи Холидейз” иска да изгради център за рехабилитация

ОбС-Бобов дол

 

ОбС обмисля да изгради пречиствателна станция за отпадни води, отпусна средства за ремонт на язовири в Мали Върбовник  и Паничарево

 

Бившият Дом за душевно болни деца в село Горна Козница ще бъде продаден, решиха общинските съветници в Бобов дол. Местният парламент в миньорския град даде съгласие за започването на подготвителни действия за продажба на имота от 6,8 дка и сградите с 1186.17 кв. м застроена площ, в които допреди близо 8 години се помещаваше закритият дом. Решението е във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на Рехабилитационен център с разработени 14 дневни програми – продължителен престой, подадено в общината от софийската фирма „КаВи Холидейз” ЕООД. Според Търговския регистър управител на фирмата е Снежана Илиева. Предстои процедура за оценка на имота от лицензиран оценител и провеждане на търг или конкурс.

Общинският съвет прие и предложението на кмета Елза Величкова относно кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в Бобов дол”. Намеренията са общината да кандидатства за отпускане на средства пред ПУДООС.

В Бобов дол има канализационна система и канализационен колектор, изграден през 70-те години на миналия век, чрез който отпадните води се отвеждат в пречиствателна станция, която е изоставена и разрушена. Отпадните води на града са заустени директно в коритото на река Бобовдолска.

Местният парламент разреши на общината да отпусне финансови средства за ремонт на основните изпускатели на язовирите „Мали Върбовник 2” и „Паничарево”. Целта е предотвратяване на опасността от авария на съоръженията.

Двата водоема са с демонтирани кранове на основните изпускатели и запушени тръбопроводи на изпускателите. Върху водовземните шахти има наноси и отлагания с дебелина около 3-4 метра. Водните обекти се проверяват от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГДНЯСС) към Държавна агенция метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – София и Комисия за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени (КОТЕСЯС) – Кюстендил. Привеждането на язовирните стени на язовирите „Мали Върбовник 2” и „Паничарево” и  на съоръженията към тях в състояние, отговарящо на техническите норми, е изключително скъпо инженерно мероприятие, обясни кметът Елза Величкова. Стана ясно още, че в общината са постъпили ценови оферти от две фирми. Ското дружество „Язовир ремонт” ЕООД – Пловдив, предлага да извърши ремонта срещу 13 000 лв., а офертата на пернишката фирма „Савекс” е 10 344.50 лв. (без ДДС).

Общинският съвет даде картбланш за продажба чрез публичен търг на 3 моторни превозни средства – кола ЖУК, лек автомобил «Жигули» и микробус «Пежо». Ако колите не се продадат, ще бъдат бракувани и предадени на вторични суровини, решиха съветниците. И на тази сесия бобовдолският парламент отпусна помощи на нуждаещи се, болни и бедни. Между 100 и 500 лв. ще получат 8 души, сред които и жител на миньорския град, в чиято къща неотдавна имаше пожар. На заседанието бяха приети общо 18 докладни записки.