Арх. Славка Петкова

Главният архитект на община Дупница Славка Петкова утвърди схемата за разполагане на преместваеми обекти – гаражи в района на жк „Бистрица” в Дупница, съобщиха от кметството. Теренът е срещу бившия обувен завод, където ще бъдат определени около 80 петна за изграждането на гаражни клетки. Отдел “Общинска собственост” започна изготвянето на документацията по отдаването на тези петна под наем. Задължително условие към наемателите ще бъде изграждането да бъде еднотипово, масивно, утвърдено от арх. Петкова. След изготвянето на документацията ще бъдат обявени срокът за наемане и месечният наем.