Очовечаване на административните услуги: До края на годината отпадат 12 хартиени удостоверения

Томислав Дончев

 

С очовечаването на административните услуги до края на годината ще отпадне нуждата от 12 хартиени удостоверения. Това каза пред журналисти в Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев.

Решението на правителството днес даде необходимата насока за отпадането на необходимостта от предоставянето на 12 хартиени удостоверения, които участват в няколкостотин административни услуги.

Това са удостоверения за данни от БУЛСТАТ, за граждански брак, служебно и имотно състояние, с услуги на НОИ и други.

За целта до 31 декември 2017 г. трябва да бъдат извършени промени на 49 закона и 70 подзаконови нормативни актове.

Осем от издаваните до момента на хартиен носител удостоверения могат да отпаднат веднага след като бъдат извършени нормативните промени, а за отпадането на други четири документа е необходимо първо процесите зад тях да бъдат дигитализирани, каза председателят на Държавна агенция “Електронно управление” Росен Желязков.

По отношение на удостоверенията за граждански брак Росен Желязков поясни, че в регистрите за граждански брак в дигитален вид съществуват актовете, издадени след 2000 г. или за лицата, родени след 1984 г. Данните за лицата, родени преди това, трябва да бъдат дигитализирани по общини.

Предстои и процес на дигитализация на базите данни отпреди 2000 г. за сделки, нотариални актове и други нотариални документи, налични единствено на хартиен носител в 113-те структури на Агенцията по вписванията в страната, допълни Желязков.

Министърът на правосъдието следва да извърши точен анализ и разчети във връзка с дигитализацията на тези масиви. А за преобразуването в цифров вид на една страница с формат А4 на страница А4 цената е около 3-4 стотинки, уточни Желязков.

Той допълни, че 12-те хартиени удостоверителни режима на хартиен носител, посочени в решението, имат въздействие върху над 1 милион предоставяни услуги годишно и са свързани с множество други административни услуги.

“Това е само началото и предстои следващ етап с нови нормативни изменения”, посочи още Желязков. По думите му, дотогава дигиталните и хартиените процеси в администрацията ще съществуват паралелно.

На оптимизация към този момент подлежат една четвърт от 605 административни услуги. Тя включва намаляване на времето и на таксите за услугите, каза вицепремиерът.

Той изрази учудване, че при работно време от осем часа за дадено ведомство приемното време за граждани е по-кратко.

“Ще отпадне т.нар. двутактовост на услугите. Не е нужно гражданите да подават заявление за документ на една дата, а да го получават на друга дата при положение, че той се вади за пет минути”, заяви Дончев. Той апелира да се говори повече за “хуманизация” на административното обслужване, отколкото за “административна реформа”.

“Гледаме на административните процеси през очите на гражданите и това е правителствен приоритет”, посочи вицепремиерът.

“На инспекторатите на всички министерства и ведомства ще бъде възложено да проверят всички предоставяни от съответната администрация услуги и дали те отговарят на базисните критерии, каквито са обслужване на едно гише, непрекъсваемост на процеса по предоставяне на услугата, подходяща среда за гражданите в институциите, наличие на указателни табели и други”, обяви Томислав Дончев.