Wednesday, June 12, 2024
HomeНовиниБългарияОт КНСБ искат данък "богатство"

От КНСБ искат данък “богатство”

Успоредно с промяната на пропорционалния данък да се интегрира и семейното подоходно облагане

 

КНСБ припомни, че промените в Закона за местните данъци и такси може да доведат до по-големи разходи за домакинствата. Това ще увеличи данъчната тежест като цяло, алармира синдикатът в становище, изпратено до НСТС (Националния съвет за тристранно сътрудничество) и парламента.

Притесненията на КНСБ са за нарушена справедливост на облагане. Като основна причина се изтъква, че в заможните страни са готови да плащат повече в името на околната среда, докато в по-бедните като България трябва да се отчита по-ниската покупателна способност.

КНСБ припомнят и своите аргументи и предложения по повод цялостната данъчно-осигурителна тежест за следващата година. По Данък общ доход на физическите лица (ДОДФЛ) от синдикатите предлагат двустепенна система на прогресивно облагане. Първата стъпка от системата е да има необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата. За доходи, превишаващи МРЗ, данък в размер на 10%. Второто стъпало прогресивно да се увеличи максималният осигурителен доход на сума, равна на 10 пъти установената минимална работна заплата за страната. За доходи, превишаващи максималния осигурителен доход, данъкът да бъде в размер на 20%.

От КНСБ настояват успоредно с промяната на пропорционалния данък да се интегрира и семейното подоходно облагане като цялостен модел на прилагане. Синдикатът иска въвеждане на данък “богатство” по отношение на допълнителни жилища, скъпи автомобили, скъпи вили, яхти и др. Относно осигурителната тежест се иска максималният осигурителен доход (МОД) постепенно и на стъпки да нарасне до 10 пъти минималната работна заплата, установена за страната.

Данъчно бреме за бизнеса се свързва с въвеждане на данък върху финансовите транзакции (0,1 на сто), повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5 на 10%, допълнителни данъчни стимули за повишаване квалификацията и прилагане на т.нар. “зелени данъци”, способстващи за намаляване енергоемкостта на производствата.

Отсъствието на елементарна справедливост и солидарност на равнище общество вече не е само в съзнанието на гражданите, но и в гнева, предизвикал техните протести, изтъкват от КНСБ

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular