Отчетоха Бюджет 2016 г. в Кюстендил пред армия чиновници: Зам.-кметът Надя Каратова безпомощна пред въпросите на Л. Иванов и Иван Сапунджиев за инвестиции и погасяването на общинския дълг: Не съм компетентна

Председателят на ОбС Михаела Крумова и зам.-кметът по икономика и финанси Надя Каратова

 Двамата питаха къде е кметът Паунов, никой не им отговори

Неподготвени по актуални въпроси на кюстендилци се оказаха от екипа на кмета Петър Паунов по време на обществено обсъждане на изпълнението на бюджета за 2016 г. в Кюстендил. На всички питания, отправени от обществениците Любомир Иванов и Иван Сапунджиев, зам.-кметът Надя Каратова отговори:

Петър Паунов

„Не съм компетентна”. Въпросите къде е кметът Паунов останаха да висят във въздуха. Обсъждането се проведе основно в присъствието на чиновници. Сред тях преобладаваха кметските чиновници, имаше и неколцина общински съветници. Гражданите се представиха с юриста Любомир Иванов и общественика и председател на читалище „Зора“ Иван Сапунджиев. Още в началото Сапунджиев направи забележка, че няма озвучение в залата и това нарушава добрата комуникация между двете страни. Обсъждането ръководи председателят на Общинския съвет Михаела Крумова, а отчета представи зам.-кметът по финанси Надя Каратова. „Защо кметът Петър Паунов не присъства?“, беше въпросът на Любомир Иванов, който остана без отговор. Зам.-кметът Каратова направи оптимистичен отчет. “Бележим пореден връх в събираемостта на собствените приходи, което се дължи на добрата работа на общинската администрация и данъчните служби. Намаление в сравнение с предишната година от 14 процента има в събираемостта на таксите. Това се дължи на факта, че по предложение на кмета Петър Паунов Общинският съвет освободи от такса „детска градина“. „Много малък е делът на приходите от туристическия данък, но това не зависи от общината, той се събира по друг ред“, уточни Каратова. Въпросът за това какво прави общината по отношение на засилване на тази дейност, не бил в нейните компетенции.

Надя Каратова уточни още, че от направените разходи най-голям е делът на тези за образование – 42 процента от общата сума.

На обсъждането присъстваха предимно общински чиновници.

„Общинският заем от 12 млн. 244 лв. не е проблем, редовно се плащат вноските по главницата и лихвите“, обяви Каратова. Когато един от малцината участващи в обсъждането граждани Иван Сапунджиев зададе конкретни въпроси, свързани с числа, зам.-кметицата каза, че тя не може да помни всички цифри. „Елате след два дни при мен в кабинета, ще ви ги съобщя перо по перо“. Отговорът не се хареса на Сапунджиев. Неговото становище е, че тези цифри трябва да са публично достояние, за да е ясно, че нещата с погасяването на общинския дълг съвсем не са розови. „Кюстендилци трябва да знаят какво изплащат от джоба си“, категоричен беше той. Да се обявят и конкретизират всички видове лихви по общинския дълг, поиска и юристът Любомир Иванов. Неговият въпрос Кога в община Кюстендил ще има инвестиции извън тези по европейските програми, също се оказа, че не е в компетенциите на зам.-кмета Каратова.

Юристът Любомир Иванов беше един от общо тримата граждани.

Според малцината присъствали на обсъждането граждани, незаинтересуваността на кюстендилци към състоянието на общинската хазна не е в техен интерес. „Какво като Каратова благодари за големия интерес към отчета на ланския бюджет на 20-ината чиновници. Те и без това се виждат всеки ден”, иронизира обсъждането Иван Сапунджиев. Според него обсъждането на Бюджет 2016 г. във втората половина на 2017-а има ефект като „на ланския сняг“.