Отварят още три публични регистъра в Областна администрация-Перник

Ирена Соколова

 

Областна администрация-Перник с губернатор Ирена Соколова ще публикува още три публични регистъра в портала за отворени данни. Решение за публикуването на нови 149 набора от данни с обществено значение взе на свое заседание Министерският съвет. С утвърден Списък по приоритетни области се допълва вече съществуващата база данни. Така до края на 2017 година областните администрации ще публикуват три нови набора от данни за регистри, свързани с дейността на областните комисии и съвети и строителство.

Областна администрация-Перник вече има публикувани 4 обществено достъпни регистъра – Регистър на язовирите на територията на област Перник, Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Перник, Областна транспортна схема и Регистър на военните паметници.

Общинските администрации пък ще трябва да публикуват общо 39 нови набора от данни, свързани с образование, екология, финанси, транспорт и други.