Представят концепция за домашно компостиране в Сандански, ще раздават и безплатни контейнери по заявка

 

Общински информационен ден на компостирането ще се проведе на 27 октомври в заседателната зала на Общински съвет – Сандански. Събитието се провежда в рамките на изпълнението на проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот” по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020 г., изпълняван от Сдружението на югозападните общини (СЮЗО) в партньорство с 14 български общини от региона. На общинския информационен ден ще бъде представена концепцията за прилагане на домашно компостиране – чрез използването на контейнери за компостиране и ползата за домакинствата от компостирането и разделното събиране на отпадъците. По време на проявата ще бъдат предоставяни безплатно на заявилите граждани контейнери за компостиране, както и инструкция за работа с тях. В програмата на събитието е предвидено и кратко обучение за използването на контейнерите за домашно компостиране.