Ремонтират преливника на язовир „Камено поле” в с. Баня

 

Община Разлог ще инвестира средства в ремонтирането на бързотока и преливника на язовир „Камено поле”, с. Баня. Водното съоръжение е с намален обем заради ремонта на стената, повредена от водата. Няма опасност за населението, живеещо в близост до язовира. Ремонтът е по предписание на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ и вследствие отстраняването на амортизацията водоемът отново ще може да се използва целесъобразно и ефикасно през цялата година.

Преливникът има за цел да отвежда количеството вода, което е в повече, за да може да се запази по този начин преградната стена. След ремонта, извършен от община Разлог, водоемът ще постигне отново максимален обем и ще бъде използван по предназначение.